Connect with us

Goleniów

Budżet 2021 – rozmowy przerwane

Goleniów. Wiceburmistrz Zajko odmówił wczoraj rozmów z czworgiem radnych opozycji.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, z jedenaściorga radnych opozycyjnych, wczoraj spotkania o godz. 13.00 z burmistrzem i rozmów na temat projektu budżetu gminy na rok 2021, dziś przyszło tylko czworo: Łukasz Mituła, Aleksandra Muszyńska, Robert Kuszyński i Krzysztof Sypień.

W tej sytuacji wiceburmistrz Henryk Zajko odmówił kontynuowania rozmów do czasu, kiedy nie weźmie w nich komplet radnych, którzy chcieli rozmów. Spotkanie zakończyło się po kilku minutach.

„-Nie widzę sensu w rozmowie z czwórką radnych, bo chciało jej jedenaście osób – mówi wiceburmistrz Henryk Zajko. – My, ze strony urzędu, do rozmowy podeszliśmy poważnie: w spotkaniu mieli uczestniczyć dyrektorzy wydziałów, którzy mieli przygotowane obszerne informacje na temat zapisów w projekcie budżetu. Nie mieli jednak komu ich przedstawić, bo większość tych, którzy chcieli rozmów, po prostu nie przyszła. Jesteśmy gotowi dalej rozmawiać, ale dopiero wtedy, kiedy na rozmowy przyjdzie komplet radnych, którzy się ich domagali. Nie będzie debaty z czterema radnymi, bo nie ma żadnej gwarancji, czy to, co mieli radni usłyszeć, zostanie reszcie rzetelnie przekazane”.

Na jutro, na godz. 9.00 zaplanowana jest kontynuacja przerwanej w środę sesji rady miejskiej.

red.

powiązane – „Opozycja rządzi?”

Goleniów

Od 1 grudnia za śmieci 30 złotych.

Goleniów.Przed chwilą radni na sesji uchwalili zaproponowaną przez Burmistrza Roberta Krupowicza podwyżkę ceny za odbiór odpadów komunalnych z 12 na 30 złotych.

Opublikowane

w dniu

Nowa cena będzie obowiązywała od 1 grudnia, na tej samej sesji radni nie przyjęli propozycji radnych opozycyjnych w której nowa cena za odbiór odpadów komunalnych wynosiłaby 20 złotych. Według zapewnień Wiceburmistrza Banacha jeszcze dzisiaj PGK ma wznowić odbiór odpadów komunalnych.

Cała sesja była wnikliwie obserwowana przez przedstawicieli wielu poza goleniowskich mediów.

Red

powiązane – „Kryzys potrwa – odpowiada burmistrz”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

W piątek nadzwyczajna sesja śmieciowa.

Goleniów.W najbliższy piątek radni spotkają się na nadzwyczajnej sesji zwołanej na wniosek burmistrza.

Opublikowane

w dniu

Tematem będą propozycje uchwał przygotowane przez burmistrza mające rozwiązać „kryzys śmieciowy”. Sesja rozpocznie się o 9:00.

Kolejny tydzień Goleniów i gmina coraz bardziej „zatapiają” się w nieodbieranych śmieciach. Najbardziej widoczne to jest na ulicach gdzie uliczne kosze są mocno przepełnione.

Gdyby taka sytuacja potrwała jeszcze dłużej gminie grozi zarząd komisaryczny, który może wprowadzić Wojewoda.

powiązane – „PGK – w każdej chwili jesteśmy gotowi odbierać śmieci”

red.

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Wadium przepadło

Goleniów. Firma PPRI MAZUR zrezygnowała z zakupu działki w GPP.

Opublikowane

w dniu

W związku z tym burmistrz w swoim zarządzeniu postanowił o odstąpieniu od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Łozienica na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego, w skład której wchodzi działka oznaczona numerem ewidencyjnym 55/8 o powierzchni 1,7775ha, z Firmą MAZUR SPECJALISTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH z siedzibą w Łozienicy przy ulicy Prostej nr 26, która została ustalona nabywcą ww. nieruchomości w drodze przetargu publicznego nieograniczonego w dniu 12 sierpnia 2021r.

Wpłacone wadium w kwocie 130.680zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych) nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz gminy. Działka natomiast będzie ponownie wystawiona na sprzedaż.

red.

powiązane – „Kryzys potrwa – odpowiada burmistrz”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie