Connect with us

Goleniów

Budżet 2021 – negocjacje trwają

Goleniów. Dzisiaj, na godzinę 13 wyznaczono druga rundę spotkania opozycyjnych radnych z wiceburmistrzami.

Opublikowane

w dniu

Jak nam powiedział wiceburmistrz Henryk Zajko, we wczorajszym spotkaniu w sali obrad rady miejskiej wzięło udział 7. z 11. radnych opozycyjnych – radni opozycyjni głosowaniem na sesji uniemożliwili udział w spotkaniu pozostałych radnych. Dyskusja na temat zaproponowanych przez opozycję zmian w budżecie gminy na rok 2021 miała charakter wyjaśniający i zakończyła się po blisko 3 godzinach. Strony ustaliły, że podczas dzisiejszego spotkania strona burmistrza przedstawi pod dyskusję analizy skutków proponowanych przez opozycje zmian budżetowych.

Według wiceburmistrza, ustawa „covidowa” pozwala na procedowanie budżetu nie do końca stycznia br, a do końca marca br., dlatego pośpieszne załatwianie wniosków opozycji już na drugiej części sesji w najbliższą sobotę jest niepotrzebne – tym bardziej, że na obecnym etapie procedura budżetowa pozwala na wprowadzanie zmian w projekcie budżetu tylko jako autopoprawek burmistrza. Zatem opozycja musi przekonać go do przedstawienia „opozycyjnych” propozycji zmian w budżecie przez burmistrza jako jego autopoprawek – na co na razie wiceburmistrz Zajko nie chce się zgodzić.

W tej sytuacji nie jest wykluczone, że przewodnicząca rady otworzy sobotnie obrady i zaraz je zamknie, wyznaczając następną sesję w innym terminie.

red.

powiązane – „Sesja przerwana”

Goleniów

Od 1 grudnia za śmieci 30 złotych.

Goleniów.Przed chwilą radni na sesji uchwalili zaproponowaną przez Burmistrza Roberta Krupowicza podwyżkę ceny za odbiór odpadów komunalnych z 12 na 30 złotych.

Opublikowane

w dniu

Nowa cena będzie obowiązywała od 1 grudnia, na tej samej sesji radni nie przyjęli propozycji radnych opozycyjnych w której nowa cena za odbiór odpadów komunalnych wynosiłaby 20 złotych. Według zapewnień Wiceburmistrza Banacha jeszcze dzisiaj PGK ma wznowić odbiór odpadów komunalnych.

Cała sesja była wnikliwie obserwowana przez przedstawicieli wielu poza goleniowskich mediów.

Red

powiązane – „Kryzys potrwa – odpowiada burmistrz”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

W piątek nadzwyczajna sesja śmieciowa.

Goleniów.W najbliższy piątek radni spotkają się na nadzwyczajnej sesji zwołanej na wniosek burmistrza.

Opublikowane

w dniu

Tematem będą propozycje uchwał przygotowane przez burmistrza mające rozwiązać „kryzys śmieciowy”. Sesja rozpocznie się o 9:00.

Kolejny tydzień Goleniów i gmina coraz bardziej „zatapiają” się w nieodbieranych śmieciach. Najbardziej widoczne to jest na ulicach gdzie uliczne kosze są mocno przepełnione.

Gdyby taka sytuacja potrwała jeszcze dłużej gminie grozi zarząd komisaryczny, który może wprowadzić Wojewoda.

powiązane – „PGK – w każdej chwili jesteśmy gotowi odbierać śmieci”

red.

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Wadium przepadło

Goleniów. Firma PPRI MAZUR zrezygnowała z zakupu działki w GPP.

Opublikowane

w dniu

W związku z tym burmistrz w swoim zarządzeniu postanowił o odstąpieniu od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Łozienica na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego, w skład której wchodzi działka oznaczona numerem ewidencyjnym 55/8 o powierzchni 1,7775ha, z Firmą MAZUR SPECJALISTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH z siedzibą w Łozienicy przy ulicy Prostej nr 26, która została ustalona nabywcą ww. nieruchomości w drodze przetargu publicznego nieograniczonego w dniu 12 sierpnia 2021r.

Wpłacone wadium w kwocie 130.680zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych) nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz gminy. Działka natomiast będzie ponownie wystawiona na sprzedaż.

red.

powiązane – „Kryzys potrwa – odpowiada burmistrz”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie