Connect with us

Aktualności

Budżet 2016

Blisko 48 milionów złotych zamierzają wydać w przyszłym roku na inwestycje bezpośrednie władze gminy Goleniów. Sprawdź, na co przeznaczone zostaną pieniądze.

Opublikowane

w dniu

Planowane zadania inwestycyjne to:

1. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z wielofunkcyjnym dworcem kolejowo-autobusowym w Goleniowie kwota 1.315.000,00 zł.
2. Budowa centrum przesiadkowego w miejscowości Załom wraz z pętlą autobusową kwota 160.000,00 zł.
3. Nabycie terenów pod centrum komunikacyjne od PKP kwota 1.000.000,00 zł.
4. Budowa chodnika w Rurzycy, Budowa chodnika w Załomiu kwota 360.000,00 zł.
5. Przebudowa drogi powiatowej Łoźnica – Goleniów (ul. Nowogardzka) wraz z budową ciągu pieszego i rowerowego kwota 330.000,00 zł.
6. Chodnik w Komarowie – etap 1 kwota 400.000,00 zł.
7. Partycypacja sołectw w modernizacji dróg powiatowych w Marszewie, Mostach i Osiedlu Mosty kwota 12.000,00 zł.
8. Realizacja ścieżek rowerowych Dworcowa, Krótka, Spacerowa, Parkowa, Kasprowicza, Przestrzenna, Jodłowa 1 etap – realizacja od ul. Narutowicza do końca w kierunku szkoły kwota łączna 1.690.000,00 zł.
9. Modernizacja dróg w technologii płyt jumbo kwota 1.200.000,00 zł.
10. Realizacja ścieżki pieszo – rowerowej w ul. Wojska Polskiego, (1 etap do ul. 11 Listopada) kwota 880.000,00 zł
11. Wykonanie dokumentacji projektowej dróg w rejonie osiedla obejmującego ulice Paproci, Rumiankową, Miętową, Starzyńskiego – 200.000,00 zł.
12. Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w pasach drogowych części przemysłowej miasta Goleniów (ulice: I Brygady Legionów, Zakładowa, łącznik między ul. Maszewską a I Brygady Legionów) kwota 240.000,00 zł.
13. Budowa parkingu dla samochodów ciężarowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego w Łozienicy – dokumentacja kwota 400.000,00 zł.
14. Realizacja drogi i ścieżki rowerowej Żdżary – Goleniów kwota 5.501.000,00 zł.
15. Chodnik w m. Załom kwota 20.000,00 zł.
16. Remont i modernizacja miejsc parkingowych i ciągów komunikacyjnych kwota 300.000,00 zł.
17. Dokumentacja projektowa ul. Andersa odcinek od skrzyżowania z ul. M. Konopnickiej do ul. Konstytucji 3-go Maja z remontem mostu kwota 120.000,00 zł.
18. Modernizacja ulic w rejonie ul. Andersa, ul. Prusa i ul. Reymonta kwota 4.200.000,00 zł
19. Realizacja IV etapu budowy ulic w rejonie ul. Odrodzenia kwota 800.000,00 zł
20. Udrażniane dróg gminnych do działek prywatnych właścicieli kwota 200.000,00 zł
21. Wykup działek na GPP od prywatnych właścicieli – konsolidacja zasobu działek gminnych kwota 1.400.000,00 zł.
22. Nabycie terenów pod drogi (poszerzenia) kwota 500.000,00 zł.
23. Inne nabycia, regulacje w nieruchomościach, koszty aktów notarialnych kwota 219.000,00 zł.
24. Objęcie udziałów w GTBS na budowę nowego bloku oraz wsparcie wspólnot kwota 2.065.500,00 zł.
25. Zakupy regałów przesuwnych dla wydziału WPNS kwota 20.000,00 zł.
26. Zakupy oprogramowania do UG i sprzętu komputerowego kwota 680.000,00 zł.
27. Zakup gruntów pod reklamę na GPP kwota 80.000,00 zł.
28. Zakup wozu bojowego OSP Lubczyna ze środków RPO kwota 700.000,00 zł.
29. Zakup sprzętu dla OSP w ramach Krajowego Systemu Ratownictwa kwota 8.000,00 zł.
30. Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego kwota 20.000,00 zł,
31. Rezerwa inwestycyjna budżet partycypacyjny kwota 150.000,00 zł
32. Szkoła Krępsko modernizacja placów, zmiana funkcji pomieszczeń szkolnych kwota 20.000,00 zł.
33. SP3 podział pomieszczeń dla pedagoga i pielęgniarki kwota 13.000,00 zł.
34. ZSP Kliniska postawienie budynku gospodarczego oraz modernizacja placów kwota 25.000,00 zł.
35. Modernizacja szatni w SP2 kwota 600.000,00 zł.
36. SP 3 Zakup drzwi wejściowych kwota 6.300,00 zł.
37. PP4 sprzęty na plac zabaw kwota 36.213,00 zł.
38. PP4 zakup pieca konwektorowego do pieczenia kwota 10.000,00 zł.
39. Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 42×22 w m. Mosty, o wymiarach 32×17 w m. Lubczynie, 32×17 w m. Komarowo kwota 1.000.000,00 zł.
40. SP3 przełożenie bruku przy części przedszkolnej kwota 4.000,00 zł,
41. Zakup modułu do obsługi koncesji na wydawanie pozwoleń kwota 20.000,00 zł.
42. Dokumentacja na remont budynku przy ul. Wojska Polskiego kwota 80.000,00 zł,
43. Dokumentacja projektowa i rozpoczęcie realizacji Zakładu Aktywizacji Zawodowej kwota 2.420.000,00 zł,
44. Realizacja drugiego Etapu projektu pn.: „Otwarte Bramy” kwota 300.000,00 zł.
45. Dokumentacje i wykonanie oświetlenia ciągów komunikacyjnych w Gminie Goleniów kwota 600.000,00 zł,
46. Place rekreacyjno -sportowe na terenie Gminy Goleniów kwota 380.000,00 zł.
47. Place zabaw w ramach funduszy sołeckich kwota 150.990,29 zł
48. Prace modernizacyjne świetlic w Rurzycy i Wierzchosławiu w ramach funduszy sołeckich kwota 34.000,00 zł.
49. Realizacja obiektu „Rampa- kultura” kwota 4.500.000,00 zł.
50. Zabezpieczenie odkrywki archeologicznej kwota 30.000,00 zł.
51. Konserwacja zabytków Gminy Goleniów kwota 250.000,00 zł.
52. Sołectwo Mosty modernizacja świetlicy kwota 20.000,00 zł,
53. OSIR: zakup busa kwota 140.000,00 zł,
54. Budowa sali gimnastycznej przy zbiegu ulic Norwida i Żeromskiego w Goleniowie kwota 5.995.000,00 zł
55. Realizacja toru rowerowego typu Pump track kwota 120.000,00 zł

Kliknij aby skomentować

You must be logged in to post a comment Login

Dodaj komentarz

Aktualności

Usługi zastąpią służbę

Goleniów. Z Dorotą Rybarską-Jarosz, która kieruje Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w urzędzie marszałkowskim w Szczecinie, rozmawiamy o tym, dlaczego i jak CUS zastąpi w Goleniowie OPS.

Opublikowane

w dniu

Nasza rozmówczyni tłumaczy powody dla jakich warto przeprowadzić pilotażowy projekt zastąpienia Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Usług Społecznych. Dowiadujemy się też od niej o gwałtownych zmianach jakie zachodzą w naszym społeczeństwie, powodujących konieczność zastępowania tradycyjnych więzi rodzinnych i społecznych, instytucjonalnymi, a nawet komercyjnymi usługami. Więcej w rozmowie obok.

red.

powiązane – „CUS za OPS”

Kontynuuj czytanie

Aktualności

Z bankowości do PGK

Goleniów. Nowy prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. swoją pracę w Goleniowie rozpoczyna od kryzysu śmieciowego.

Opublikowane

w dniu

W rozmowie z nami przedstawia swoją karierę zawodową i doświadczenie, które wykorzysta w kierowaniu komunalną spółką. Mówi o jej aktualnej kondycji i możliwościach rozwoju – w tym o współpracy z CZG R-XXI, budowie spalarni i bazy przeładunkowej na terenie PGK. Odnosi się też obszernie do kryzysu „śmieciowego” w gminie i tego jak on wpływa na pracę spółki oraz jej najbliższą przyszłość. Więcej w rozmowie obok.

red.

powiązane – https://goleniowska.com/pgk-w-kazdej-chwili-jestesmy-gotowi-odbierac-smieci/

Kontynuuj czytanie

Aktualności

Jak było w Tokio? – opowiada Jacek Kostrzeba

Sport. Trener Michała Rozmysa zaraz po powrocie z igrzysk olimpijskich mówi nam nie tylko o sportowym aspekcie imprezy.

Opublikowane

w dniu

Jacek Kostrzeba w rozmowie z nami opowiada o kulisach biegu bez buta swojego podopiecznego i straconej szansie na medal. Jest też wątek pozasportowy, związany z organizacją imprezy i ciekawe porównanie igrzysk w Rio i Tokio. Więcej w rozmowie obok.

red.

powiązane – „Bez buta do fianłu

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie