Connect with us

Goleniów

Bezzasypowa trawa w Kliniskach

Goleniów. Kompleks edukacyjno-sportowo-rekreacyjno-ruchowy przy Szkole Podstawowej w Kliniskach Wielkich jest już prawie gotowy.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, inwestycja ma urozmaicić teren wokół szkoły o nowe, ciekawe funkcje, służyć do aktywnego spędzania wolnego czasu od nauki i zapewnić miejsce odpoczynku i rekreacji. Na boisku do piłki nożnej została całkowicie wymieniona nawierzchnia na trawę syntetyczną IV generacji bezzasypową, nawierzchnia boisk i bieżni została wymieniona na poliuretanową. Przestrzeń terenu szkolnego zostanie podzielona na następujące strefy :

  • PLAC ZABAW wyposażony będzie w urządzenia zabawowe o charakterze ogólnosprawnościowym oraz siedziska. Pod zabawkami znajdzie się nawierzchnia poliuretanowa, będą ciągi piesze z kostki brukowej trapezowej.
  • STREFA GIER – planuje się wykorzystanie istniejącego placu wytyczonego przez mur klinkierowy na grę terenową – szachy.
  • SPORT – przy wschodniej granicy działki zamieszczony będzie stół do gry w tenisa stołowego
  • „ZIELONA SALA” – część działki przy budynku pomocniczym będzie wykorzystana na „Zieloną salę” – strefę sezonowej uprawy ziół, nowalijek i innych roślin. Strefa ma służyć nauce na świeżym powietrzu. Wyposażona będzie w ławostoły, drewniane skrzynie do sadzenia roślin i tablicę kredową zewnętrzną.
  • ZEWNĘTRZNA SIŁOWNIA będzie doposażona w dwa rowery. Dodatkowo przewiduje się dosadzenie roślin średniowysokich i obsianie terenu trawą.

Inwestycja jest dofinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR. Wartość prac wynosi : 755 714,12 zł

red.

powiązane – „Siwek za Cieślińskiego”

Goleniów

Od 1 grudnia za śmieci 30 złotych.

Goleniów.Przed chwilą radni na sesji uchwalili zaproponowaną przez Burmistrza Roberta Krupowicza podwyżkę ceny za odbiór odpadów komunalnych z 12 na 30 złotych.

Opublikowane

w dniu

Nowa cena będzie obowiązywała od 1 grudnia, na tej samej sesji radni nie przyjęli propozycji radnych opozycyjnych w której nowa cena za odbiór odpadów komunalnych wynosiłaby 20 złotych. Według zapewnień Wiceburmistrza Banacha jeszcze dzisiaj PGK ma wznowić odbiór odpadów komunalnych.

Cała sesja była wnikliwie obserwowana przez przedstawicieli wielu poza goleniowskich mediów.

Red

powiązane – „Kryzys potrwa – odpowiada burmistrz”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

W piątek nadzwyczajna sesja śmieciowa.

Goleniów.W najbliższy piątek radni spotkają się na nadzwyczajnej sesji zwołanej na wniosek burmistrza.

Opublikowane

w dniu

Tematem będą propozycje uchwał przygotowane przez burmistrza mające rozwiązać „kryzys śmieciowy”. Sesja rozpocznie się o 9:00.

Kolejny tydzień Goleniów i gmina coraz bardziej „zatapiają” się w nieodbieranych śmieciach. Najbardziej widoczne to jest na ulicach gdzie uliczne kosze są mocno przepełnione.

Gdyby taka sytuacja potrwała jeszcze dłużej gminie grozi zarząd komisaryczny, który może wprowadzić Wojewoda.

powiązane – „PGK – w każdej chwili jesteśmy gotowi odbierać śmieci”

red.

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Wadium przepadło

Goleniów. Firma PPRI MAZUR zrezygnowała z zakupu działki w GPP.

Opublikowane

w dniu

W związku z tym burmistrz w swoim zarządzeniu postanowił o odstąpieniu od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Łozienica na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego, w skład której wchodzi działka oznaczona numerem ewidencyjnym 55/8 o powierzchni 1,7775ha, z Firmą MAZUR SPECJALISTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH z siedzibą w Łozienicy przy ulicy Prostej nr 26, która została ustalona nabywcą ww. nieruchomości w drodze przetargu publicznego nieograniczonego w dniu 12 sierpnia 2021r.

Wpłacone wadium w kwocie 130.680zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych) nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz gminy. Działka natomiast będzie ponownie wystawiona na sprzedaż.

red.

powiązane – „Kryzys potrwa – odpowiada burmistrz”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie