Connect with us

Goleniów

Będzie audyt PGK?

Goleniów. Grupa radnych chce by burmistrz zlecił pilnie audyt komunalnej spółki.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

To wynik dyskusji na obu ostatnich sesjach, kiedy radni dopytywali m.in. dlaczego w pierwszym przetargu na odbiór gminnych śmieci PGK złożyło ofertę na poziomie ok. 16 mln zł, a kilka tygodni później w drugim przetargu prawie o 4 mln niższą – mimo, że gmina zwiększyła zakres zamówienia.

W projekcie uchwały skierowanej na najbliższą sesję czytamy:”… rada miejska zwraca się do burmistrza o przeprowadzenie przez niezależną firmę audytorską audytu w PGK w zakresie całościowej działalności spółki ze szczególnym uwzględnieniem kosztów mających wpływ na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, w rozbiciu na poszczególne gminy (PGK oprócz gminy Goleniów obsługuje również gminy Przybiernów, Osina i Stepnica – przy red.)oraz kosztów odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkanych…”.
Jak wnioskodawcy podają w uzasadnieniu, przeprowadzenie audytu jest niezbędne i ma na celu ustalenie, „czy spółka była zarządzana prawidłowo w kontekście gospodarki odpadami”.

Red.

powiązane – „O kryzysie śmieciowym i politycznym w gminie”

Goleniów

Rada w sprawie audytu

Goleniów. Rada nadzorcza PGK nie widzi potrzeby przeprowadzania dodatkowego audytu spółki.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

W tej sprawie wpłynęło jej stanowisko, które prezentujemy obok.

red.

powiązane – „Radni skontrolują PGK”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Radni nie zaakceptowali… mniejszej podwyżki

Goleniów. Przed chwilą radni odrzucili autopoprawkę wiceburmistrza Zajki o podwyżce ceny za śmieci tylko do 21 zł, a nie jak pierwotnie przewidywał projekt uchwały do 31 zł.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Propozycje zgłosił radny Wojciech Wojciech Łebiński uznając, że stawka 30 zł jest dla mieszkańców nie do przyjęcia. Do propozycji przychylił się p.o. burmistrza Henryk Zajko. Jednak radni w głosowaniu 11 głosami przeciw odrzucili tę propozycję – za było 9 radnych przy obecnych 20. Innego głosowania w tej sprawie raczej na tej sesji nie będzie. Oznacza to, że nadal obowiązuje stara stawka, czyli 12 zł od osoby miesięcznie.

red.

powiązane – „Burmistrz – 30 zł od osoby”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Sprawdzą deklaracje

Goleniów. Trwają kontrolne weryfikacje aktualnych deklaracji mieszkańców co do odstawianych odpadów komunalnych.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Dyrektor w UMiG Anna Gałaj podała, że spośród zameldowanych obecnie w gminie 34 130 mieszkańców (21 000 miasto i 13 130 pozostałe miejscowości), deklaracje złożyło już 33 380. Prawdopodobnie te liczby nie uwzględniają zamieszkujących w gminie obcokrajowców – a jest ich według różnych szacunków od 2 do 5 tysięcy. Dyrektor Gałaj poinformowała o kontrolach jakie przeprowadza Straż Miejska. Zakończyły się już kontrole podmiotów gospodarczych w gminie – jak podał prezes PGK Andrzej Cieśliński, spośród ok. 700 działających w gminie, jego firma obsługuje 450. Teraz urzędnicy będą weryfikować indywidualne deklaracje mieszkańców i porównywać je z danymi o zużyciu wody z GWiK – tak by stwierdzić, czy w danym gospodarstwie domowym nie mieszka większa liczba osób niż to wynika z deklaracji. Dyrektor Gałaj zapowiedziała, że w przypadku wątpliwości będą kontrolowane podejrzane gospodarstwa domowe.

red.

powiązane – „Burmistrz – 30 zł od osoby”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie