Connect with us

Powiat

Będą dwa tory do polsko-niemieckiej granicy.

Powiat. Pociągiem ze Szczecina do Berlina szybciej niż samochodem. Za cztery lata.

Opublikowane

w dniu

Budowa drugiego toru, elektryfikacja odcinka Szczecin Gumieńce – granica państwa, dodatkowe przystanki, nowe wiadukty – to najważniejsze zadania planowane w ramach modernizacji polskiego odcinka linii kolejowej łączącej Szczecin z Berlinem. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. właśnie ogłosiły przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej.

Postępowanie przetargowe opublikowano w tym tygodniu na tzw. platformie zakupowej PKP PLK. Pełna nazwa zadania to „Prace na linii kolejowej nr 408 i 409 na odcinku Szczecin Główny – Szczecin Gumieńce – granica państwa, etap I: linie kolejowe nr 408 i 409” w ramach projektu „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów sieci TEN-T”. Chodzi o opracowanie dokumentacji projektowej.

Za kilka lat podróż pociągiem do stolicy Niemiec będzie trwała niespełna półtorej godziny.

Rozpoczęcie procedury zmierzającej do modernizacji linii jest wynikiem m.in. wieloletnich starań i lobbingu Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego oraz partnerskich Krajów Związkowych Brandenburgia i Berlin.
Efektem końcowym działań rozpoczętych po obu stronach granicy będzie zmodernizowana, dwutorowa i zelektryfikowana linia kolejowa umożliwiająca rozwijanie przez pociągi pasażerskie prędkości 160 km/h oraz 120 km/h przez pociągi towarowe. Jej przepustowość pozwoli na kursowanie 25 par pociągów pasażerskich oraz co najmniej 20 par pociągów towarowych na dobę. Poprawa przepustowości ma umożliwić także kursowanie Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej – początkowo do Kołbaskowa, a docelowo także do Tantow i Angermünde.

W 2026 roku czas przejazdu koleją ze Szczecina do Berlina ma być krótszy niż 90 minut. I pociąg będzie dojeżdżał do centrum miasta (Hauptbahnhof), a nie jak obecnie do stacji Gesundbrunnen. Tak szybkiego i bezpiecznego połączenia nie zapewni żaden inny środek transportu.

Nowoczesna linia kolejowa ma przyciągnąć więcej pasażerów do przyjaznego środowisku transportu kolejowego. Jednocześnie wypełniona zostanie luka w transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T dla przewozów towarowych, gdyż inwestycja umożliwi kursowanie pociągów towarowych o długości do 750 m

Prace modernizacyjne po niemieckiej stronie granicy rozpoczęły się pod koniec listopada 2021 roku i w pierwszym etapie objęły odcinek Angermünde – Passow. W kolejnym etapie zmodernizowany zostanie odcinek Passow – granica RP. Jak niedawno poinformowały Koleje Niemieckie modernizacja linii do granicy z Polską powinna zostać zakończona w 2025 r., czyli rok wcześniej niż pierwotnie zapowiadano.
Deutsche Bahn mocno stawiają na ekologiczne aspekty swojej inwestycji. W celu ochrony środowiska w ramach dotychczasowych działań na obszarze przylegającym do linii kolejowej zbudowano 144 budek dla nietoperzy, wieżę dla jaskółek, 13 kilometrów ogrodzenia ochronnego dla gadów oraz 14 siedlisk dla nich.

Inwestycja realizowana przez PKP PLK SA ma być gotowa w 2026 r. W ogłoszonym właśnie przetargu zamawiający oczekuje: zaprojektowania m.in. drugiego toru oraz elektryfikacji dotychczas niezelektryfikowanego odcinka Szczecin Gumieńce – granica państwa, budowy nowych przystanków Szczecin Pomorzany (pod wiaduktem ulicy Powstańców Wielkopolskich), Warzymice, Przecław i Kołbaskowo, a także zastąpienia wiaduktami dotychczasowych jednopoziomowych skrzyżowań linii kolejowej z ulicą Cukrową oraz z drogą do Rajkowa.

red.

powiązane – „Jest przetarg na projekt zachodniego obejścia Szczecina – przejedź się wirtualnie całym planowanym obejściem.”

Powiat

Milion na wsparcie rodziny

Powiat. Powiat goleniowski otrzymał prawie milion zł dofinansowania z funduszy europejskich na realizację projektu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje powiat, Łączna wartość projektu wynosi 1 029 099,40 zł, w tym dofinansowanie stanowi 926 189,46 zł, natomiast wkład własny – 102 909,94 zł.

Celem głównym projektu jest rozwój oraz wzrost dostępności usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej wśród 166 osób, w tym 128 kobiet, mieszkańców/nek powiatu goleniowskiego, w terminie od 1.05.2022 r. do 31.10.2023 r.

Szczegółowe zadania projektu ukierunkowane są na:

-działania profilaktyczne, mające na celu ograniczenie umieszczania dzieci w pieczy zastępczej,

  • kompleksowe wsparcie w procesie usamodzielniania się wychowanków rodzin zastępczych lub placówek opiekuńczo – wychowawczych, wychowanków rodzinnych domów dziecka, w tym uruchomienie mieszkania treningowego,
  • kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze, na prowadzących rodzinne domy dziecka (wraz z działaniami mającymi na celu pozyskanie nowych kandydatów) oraz doskonalenie osób sprawujących pieczę zastępczą,
  • wsparcie rodzin w zakresie pełnienia ról opiekuńczo – wychowawczych, w celu poprawy umiejętności rodzicielskich, zapobiegania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej oraz w celu umożliwienia dzieciom będących w pieczy zastępczej powrotu do rodzin biologicznych,
  • rozwój poradnictwa rodzinnego i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego (w tym m.in. superwizja i doradztwo dla pracowników instytucji wspierających rodziny), obejmującego poradnictwo pedagogiczne, psychologiczne i prawne, w szczególności z obszaru prawa rodzinnego i opiekuńczego.

red.

powiązane – „Majowe…”

Kontynuuj czytanie

Powiat

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Powiat. Dzisiaj nasza flaga narodowa ma swoje święto.

Opublikowane

w dniu

Oprócz oficjalnych flag wywieszanych przez instytucje państwowe i samorządowe, także każdy z nas może i powinien to dzisiaj zrobić. Jaka widać ze zdjęć obok (na obu krańcach ul. Kasprowicza w Goleniowie), są i tacy, którzy eksponują naszą narodową flagę w dużej skali…

red.

powiązane – „Konfederacja o fladze”

Kontynuuj czytanie

Powiat

Majowe…

Goleniów. Od jutra rozpoczynają się nabożeństwa majowe.

Opublikowane

w dniu

To tradycyjna forma modlitwy maryjnej ze śpiewaną litanią „loretańską” do Najświętszej Maryi Panny – w kościołach, ale też jeszcze niekiedy na wioskach pod przydrożnym krzyżem lub przed kapliczką.

red.

powiązane – „OBCHODY ŚWIĘTA KONSTYTUCJI 3 MAJA W ŚW. KATARZYNIE”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie