Connect with us

Powiat

Będą dwa tory do polsko-niemieckiej granicy.

Powiat. Pociągiem ze Szczecina do Berlina szybciej niż samochodem. Za cztery lata.

Opublikowane

w dniu

Budowa drugiego toru, elektryfikacja odcinka Szczecin Gumieńce – granica państwa, dodatkowe przystanki, nowe wiadukty – to najważniejsze zadania planowane w ramach modernizacji polskiego odcinka linii kolejowej łączącej Szczecin z Berlinem. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. właśnie ogłosiły przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej.

Postępowanie przetargowe opublikowano w tym tygodniu na tzw. platformie zakupowej PKP PLK. Pełna nazwa zadania to „Prace na linii kolejowej nr 408 i 409 na odcinku Szczecin Główny – Szczecin Gumieńce – granica państwa, etap I: linie kolejowe nr 408 i 409” w ramach projektu „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów sieci TEN-T”. Chodzi o opracowanie dokumentacji projektowej.

Za kilka lat podróż pociągiem do stolicy Niemiec będzie trwała niespełna półtorej godziny.

Rozpoczęcie procedury zmierzającej do modernizacji linii jest wynikiem m.in. wieloletnich starań i lobbingu Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego oraz partnerskich Krajów Związkowych Brandenburgia i Berlin.
Efektem końcowym działań rozpoczętych po obu stronach granicy będzie zmodernizowana, dwutorowa i zelektryfikowana linia kolejowa umożliwiająca rozwijanie przez pociągi pasażerskie prędkości 160 km/h oraz 120 km/h przez pociągi towarowe. Jej przepustowość pozwoli na kursowanie 25 par pociągów pasażerskich oraz co najmniej 20 par pociągów towarowych na dobę. Poprawa przepustowości ma umożliwić także kursowanie Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej – początkowo do Kołbaskowa, a docelowo także do Tantow i Angermünde.

W 2026 roku czas przejazdu koleją ze Szczecina do Berlina ma być krótszy niż 90 minut. I pociąg będzie dojeżdżał do centrum miasta (Hauptbahnhof), a nie jak obecnie do stacji Gesundbrunnen. Tak szybkiego i bezpiecznego połączenia nie zapewni żaden inny środek transportu.

Nowoczesna linia kolejowa ma przyciągnąć więcej pasażerów do przyjaznego środowisku transportu kolejowego. Jednocześnie wypełniona zostanie luka w transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T dla przewozów towarowych, gdyż inwestycja umożliwi kursowanie pociągów towarowych o długości do 750 m

Prace modernizacyjne po niemieckiej stronie granicy rozpoczęły się pod koniec listopada 2021 roku i w pierwszym etapie objęły odcinek Angermünde – Passow. W kolejnym etapie zmodernizowany zostanie odcinek Passow – granica RP. Jak niedawno poinformowały Koleje Niemieckie modernizacja linii do granicy z Polską powinna zostać zakończona w 2025 r., czyli rok wcześniej niż pierwotnie zapowiadano.
Deutsche Bahn mocno stawiają na ekologiczne aspekty swojej inwestycji. W celu ochrony środowiska w ramach dotychczasowych działań na obszarze przylegającym do linii kolejowej zbudowano 144 budek dla nietoperzy, wieżę dla jaskółek, 13 kilometrów ogrodzenia ochronnego dla gadów oraz 14 siedlisk dla nich.

Inwestycja realizowana przez PKP PLK SA ma być gotowa w 2026 r. W ogłoszonym właśnie przetargu zamawiający oczekuje: zaprojektowania m.in. drugiego toru oraz elektryfikacji dotychczas niezelektryfikowanego odcinka Szczecin Gumieńce – granica państwa, budowy nowych przystanków Szczecin Pomorzany (pod wiaduktem ulicy Powstańców Wielkopolskich), Warzymice, Przecław i Kołbaskowo, a także zastąpienia wiaduktami dotychczasowych jednopoziomowych skrzyżowań linii kolejowej z ulicą Cukrową oraz z drogą do Rajkowa.

red.

powiązane – „Jest przetarg na projekt zachodniego obejścia Szczecina – przejedź się wirtualnie całym planowanym obejściem.”

Powiat

Goleniów pierwszy, Osina ostatnia

Powiat. Z analizy uchwał budżetowych gmin i naszego powiatu wynika, że gmina Goleniów jest zdecydowanie najbogatsza.

Opublikowane

w dniu

Tak oto przedstawia się porównanie dochodów, wydatków i wydatków inwestycyjnych gmin (oraz powiatu goleniowskiego) w naszym powiecie zaplanowanych na rok 2022 (w zaokrągleniu):

Gmina Goleniów – 232 mln zł (dochody), 272 mln zł (wydatki), 77 (wydatki inwestycyjne)

Powiat goleniowski – 106 mln zł, 112 mln zł, 5,5 mln zł

Gmina Nowogard – 102 mln zł, 107 mln zł, 8,5 mln zł

Gmina Maszewo – 44 mln zł, 48 mln zł, 11 mln zł

Gmina Stepnica – 38 mln zł, 44 mln zł, 20 mln zł

Gmina Przybiernów – 27 mln zł, 34 mln zł, 13 mln zł

Gmina Osina – 14,5 mln zł, 17 mln zł, 4,5 mln zł

Jeśli zestawić wydatki inwestycyjne z dochodami gmin i powiatu, to widać, że pod tym wzgledem przoduje gmina Stepnica, która ponad połowę dochodów przeznacza na ten cel. Niewiele ustępuje jej gmina Przybiernów – blisko połowę dochodów przeznacza na inwestycje. Najbogatsza gmina Goleniów w porównaniu z nimi na inwestycje przeznacza tylko 1/3 dochodów. Najgorzej pod tym względem jest w powiecie goleniowskim, gdzie inwestycje są tylko 1/20 dochodów i w gminie Nowogard, gdzie ten wskaźnik wynosi 1/12.

red.

powiązane – „Ceny bez zmian”

Kontynuuj czytanie

Powiat

Ceny bez zmian

Powiat. Celowy Związek Gmin R-XXI nie zmienił cen.

Opublikowane

w dniu

R-XXI, którego członkiem są wszystkie gminy naszego powiatu, utrzymał dla swoich członków ceny przyjmowania odpadów komunalnych z roku poprzedniego. Od 1 stycznia 2022 obowiązuje więc nadal cennik z 1 stycznia 2021 r.

Od tego roku zakład CZG R-XXI w Słajsinie może też przyjmować odpady komunalne od innych podmiotów niż członkowie R-XXI na zasadach komercyjnych – tam ceny są wyższe i negocjowane.

red.

powiązane – „Czy ENERIS wybuduje w Goleniowie spalarnię?”

Kontynuuj czytanie

Powiat

Współpraca na rzecz zrównoważonego rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Gmin Powiatu Goleniowskiego.

Powiat. Wczoraj,w starostwie powiatowym w Goleniowie podpisano list intencyjny pomiędzy powiatem goleniowskim, a gminami powiatu.

Opublikowane

w dniu

Te gminy to: Maszewo, Nowogard, Osina i Przybiernów. Będą wspołpracować na rzecz zrównoważonego rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Gmin Powiatu Goleniowskiego.

Zakres współpracy obejmować będzie m.in.:

  • Zastosowanie i rozwijanie partnerskiego modelu współpracy jednostek samorządu terytorialnego w celu wspierania potrzeb rozwojowych w ramach Obszaru Funkcjonalnego Gmin Powiatu Goleniowskiego,
  • Opracowanie i wdrażanie wspólnej strategii rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Gmin Powiatu Goleniowskiego,
  • Przygotowanie i realizację partnerskich i zintegrowanych projektów odpowiadających w sposób kompleksowy na zidentyfikowane potrzeby całego Obszaru Funkcjonalnego Gmin Powiatu Goleniowskiego m. in. w celu wdrażania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2021 -2027.

Szczegółowe zasady przygotowania i realizacji strategii rozwoju oraz Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Obszarze Funkcjonalnym Gmin Powiatu Goleniowskiego w zależności od przyjętej przez Partnerów formy prawnej oraz zapisów dokumentów strategicznych, zostaną uregulowane w porozumieniu zawartym między stronami.

Gminy Goleniów i Stepnica nie weszły do partnerstwa, ponieważ są członkami Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

red.

powiązane – „Budżet powiatu 2022 r”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie