Connect with us

Goleniów

Bardzo bogaty przejmuje bardzo biednego

Goleniów. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 na szczecińskich Pomorzanach, to jeden z nielicznych szpitali w Polsce o bardzo dobrej kondycji finansowej.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Ten właśnie szpital ma od 1 grudnia br wchłonąć szpital powiatowy w Goleniowie tak, że będzie on integralną częścią SPSK-2, który z kolei jest częścią Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.

SPSK-2 to szpital kliniczny o III – najwyższym stopniu referencyjności. Ma 14 klinik i oddziałów oraz 34 poradnie specjalistyczne. Rocznie hospitalizuje 34 tysiące pacjentów i udziela 130 tysięcy porad specjalistycznych. Zatrudnia ogółem 1606 pracowników, w tym 395 lekarzy, 435 pielęgniarek,
132 położne i 14 ratowników medycznych.

W roku 2019 osiągnął przychody na poziomie ok. 277,5 mln zł (dla porównania szpital goleniowski ma roczne przychody na poziomie nieco ponad 20 mln zł) przy kosztach ok. 274 mln zł, co daje ok. 3,5 mln zł zysku brutto. I taki dodatni wynik finansowy szpital ten osiąga od lat. Ponad 23 mln zł SPSK-2 wydał w roku 2019 na inwestycje, z czego ponad 18 mln zł ze środków własnych. Taki roczny poziom nakładów inwestycyjnych utrzymuje od kilku lat.

Po połączeniu szpitali, na bazie obecnie funkcjonujących oddziałów szpitalnych w Goleniowie, utworzone zostaną pododdziały Klinik SPSK-2:

  • pododdziału chorób wewnętrznych – 20 łóżek,
  • pododdziału chirurgii ogólnej – 20 łóżek,
  • pododdziału położniczo – ginekologicznego i noworodków –16 łóżek + 6 łóżek noworodkowych,
    Utrzymany zostanie pododdziału pediatrii – 12 łóżek.

Rozszerzona zostanie działalności Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego poprzez wykorzystanie obecnej bazy szpitalnej, a docelowo przez utworzenie nowych miejsc w budynku przychodni, jeśli nie zostanie sfinalizowane powstanie Domu Pomocy Społecznej. Utworzeny zostanie też ośrodek wentylacji mechanicznej – 5 lub 6 łóżek.

red.

powiązane – „Jak w 4 miesiące połączyć dwa szpitale?”

Goleniów

R-XXI – podwyżka nie przeszła, Goleniów chce do związku

Goleniów. W sali UMIG w Goleniowie odbyło się wczoraj zgromadzenie związku celowego gmin R-XXI

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

W zebraniu wziął udział marszałek województwa Olgierd Gebleiwcz. Członkami związku są wszystkie gminy naszego powiatu z wyjątkiem Goleniowa. Jak nam powiedział członek zarządu ZCG R-XXI burmistrz Andrzej Wyganowski, spotkanie w Goleniowie odbyło się ze względu na obostrzenia epidemiczne, a sala UMiG jest po prostu wystarczająco duża. Jego głównym celem było przyjęcie do związku gminy Łobez jako 27 członka, co odbyło się bez problemów. Trudniej było przekonać członków związku do podwyżki ceny odbieranych przez instalacje w Słajsinie odpadów zmieszanych – proponowano podwyżkę z 310 zł brutto za tonę, na 432 zł. Propozycja ta nie uzyskała wystarczającego poparcia i przepadła.

Z okazji spotkania ZCG R-XXI w Goleniowie skorzystali goleniowscy radni i wiceburmistrz Tomasz Banach, którzy wzięli udział w części obrad jako obserwatorzy. Jak nam powiedział wiceburmistrz Banachach, gmina Goleniów rozważa wejście we współpracę z Celowym Związkiem Gmin R-XXI z powodu konkurencyjnych cen jakie związek proponuje. Są one niższe od pobieranych przez instalację w Myśliborzu, do którego od kilku lat trafiają goleniowskie śmieci. Od czerwca Myślibórz nie jest konkurencyjny, ponieważ przestał odbierać z Goleniowa śmieci na swój koszt – teraz płaci za to gmina za pośrednictwem PGK, co znacznie podraża cenę całkowitą za tonę odpadów. Akces gminy do R-XXI wydaje się więc pewny, bo związek też chce członkostwa Goleniowa. Jednak na to musi wyrazić zgodę rada miejska.

CZG R- XXI prowadzi w Słajsinie pod Nowogardem instalację przetwarzani odpadów komunalnych dla Regionu obejmującego teraz 27 gmin województwa zachodniopomorskiego.

red.

powiązane – „R-XXI w Goleniowie”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Ryby zamknęły kąpielisko

Goleniów. Śnięte ryby na plaży i w wodzie przyczyna zamknięcia kąpieliska w Lubczynie.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Jak podaje OSiR ryby zostały przez pracowników OSiR wyzbierane, a próbki wody pobrane przez SANEPID do badań chemicznych i bakteriolgicznych. Najprawdopodobniej przyczyną masowego śnięcia ryb była bardzo niska zawartość tlenu w wodzie. Jednak do czasu uzyskania prawidłowych wyników badań kąpielisko dla bezpieczeństwa zdrowia plażowiczów pozostaje nieczynne.

red.

powiązane – „Stepnica bez sinic”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Port lotniczy – pożyczka na wyczerpaniu

Goleniow. Informacja Spółki Port Lotniczy Szczecin – Goleniów Spółka z o.o. W sprawie sytuacji finansowej.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Oto stanowisko spółki przesłane przez jej zarząd:

„W nawiązaniu do informacji prasowych ukazujących się w ostatnim czasie pragniemy poinformować, iż Spółka, mimo trudnej sytuacji finansowej, czyni wszelkie starania mające na celu utrzymanie lotniska pod względem operacyjnym w taki sposób aby bez zakłóceń i w sposób bezpieczny obsługiwać starty i lądowania statków powietrznych.
Mimo bardzo trudnej sytuacji spowodowanej Covid-19, dzięki majowej pożyczce płynnościowej otrzymanej dzięki wsparciu Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego, od Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, lotnisko było w stanie przygotować się do czerwcowego, ponownego uruchomienia ruchu lotniczego, działać bez zakłóceń do sierpnia, w miarę możliwości regulując swoje zobowiązania, w szczególności w stosunku do pracowników lotniska.
Jednakże, w związku z ograniczeniami w podróżowaniu, mimo usilnych starań Spółki związanych z przywracaniem ruchu lotniczego (nowe połączenia do Lwowa, Rzeszowa, Zadaru) kwota pożyczki pozyskanej od Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego powoli jest na wyczerpaniu, a bez przekazania deklarowanej pomocy Wspólników Spółki wspartej dodatkowo państwową pomocą dla lotnisk, na przełomie sierpnia i września sytuacja ta może znacznie się pogorszyć utrudniając dalsze jego funkcjonowanie.
Obecnie trwają prace Wspólników Spółki nad złożeniem wniosku notyfikacyjnego do Komisji Europejskiej, w ramach którego Spółka ma pozyskać środki na dalsze funkcjonowanie oraz program inwestycyjny.
Jesteśmy w stałym kontakcie ze Wspólnikami i mamy nadzieję, że wszyscy Wspólnicy Spółki mają na celu jej dalsze funkcjonowanie oraz rozwój zachodniopomorskiego lotniska, dlatego też liczymy, na szybki postęp prac związany ze złożeniem wniosku notyfikacyjnego, tak aby Port Lotniczy Szczecin – Goleniów mógł w dalszym okresie nie tylko funkcjonować ale również się rozwijać.„

red.

powiązane – „Port Lotniczy liczy na milionową pomoc”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie