Connect with us

Osina

Awaria zmienia termin

Osina. Nie 10 a 12 grudnia w gminie będą odbierane odpady wielkogabarytowe.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Jak informuje goleniowskie PGK, związku z awarią sprzętu, termin odbioru odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z terenu GMINY OSINA jest przeniesiony na sobotę 12.12.2020r.

red.

powiązane – „Za tydzień gabaryty”

Osina

Osina – ujemny przyrost naturalny

Osina. Z rejestru mieszkańców gminy Osina wynika, że w roku 2020 odnotowano ujemny przyrost naturalny. Urodziło się bowiem 28 dzieci a zmarło 36 osób.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

W prezentowanym przez gminę bilansie zostały uwzględnione wszystkie osoby, które zostały zameldowane na stałe bądź czasowo w gminie Osina tuż po urodzeniu oraz osoby zmarłe z ostatnim stały zameldowaniem na terenie gminy Osina.
W roku 2020 najpopularniejsze imiona nadawane dzieciom to: dziewczynki – Zofia, Lena, chłopcy – Marcel, Jan.
W 2020 r. sporządzono 6 aktów małżeństwa, w tym 4 przed kierownik USC i 2 konkordaty.

Patrz tabelki obok.

red.

powiązane – „Osina – wnioski inwestycyjne za blisko 5 mln zł”

Kontynuuj czytanie

Osina

Osina – wnioski inwestycyjne za blisko 5 mln zł

Osina. Gmina chce uzyskać dofinansowanie ze środków dla miejscowości popegeerowskich na inwestycje w Osinie, Bodzęcinie i Węgorzycach.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

W gminie Osina PGR-y funkcjonowały w miejscowościach Osina, Węgorzyce, Bodzęcin i Kikorze. Wójt gminy Osina 15 stycznia br. przesłał do Wojewody Zachodniopomorskiego 3 wnioski, zaopiniowane pozytywnie przez Dyrektora KOWR w Szczecinie, a dotyczą one:

  • przebudowy chodników i miejsc parkingowych na popegeerowskim osiedlu w Osinie. Inwestycja obejmuje rozbiórkę istniejących i mocno zniszczonych chodników, wykonanie nowych chodników z kostki betonowej (około 2000 m2), budowę miejsc parkingowych (około 20 szt.). Przedsięwzięcia obejmie również zagospodarowanie terenów zielonych przy budynkach wielorodzinnych poprzez utworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców.
    Szacunkowa wartość zadania – 850 tys. zł, wnioskowana kwota dofinansowania – 765 tys. zł.
  • przebudowy drogi powiatowej oraz budowy chodnika w m. Bodzęcin. Inwestycja obejmuje wykonanie nowej nakładki bitumicznej na odcinku o długości 3,3 km i szer. 6,0 m, od zjazdu z wiaduktu nad drogą krajową Nr 6 do końca m. Bodzęcin wraz z budową chodnika we wsi o dł. 1660 m, szer. 1,5m. Łączna powierzchnia nowej nawierzchni jezdni i zjazdów wynosi około 20000m2, pow. chodnika 2500m2. Zakres prac będzie obejmował frezowanie nawierzchni, naprawę ubytków, ułożenie nowych warstw wiążącej i ścieralnej jezdni, budowę chodnika i oświetlenia przejść dla pieszych z lampami solarnymi przez całą miejscowość, utwardzenie poboczy gruntowych.
    Szacunkowa wartość zadania – 3 340 000 zł, wnioskowana kwota dofinansowania – 3 000 000 zł.
  • przebudowy drogi gminnej w miejscowości Węgorzyce. Inwestycja obejmuje wykonanie nowej nawierzchni drogi z kostki betonowej, od skrzyżowania z drogą powiatową do końca miejscowości, o długości 340 mb, wraz z wykonaniem wjazdów do granicy działek i miejscami parkingowymi i odwodnieniem. Powierzchnia nowej nawierzchni drogi wyniesie ok. 1700 m2.
    Szacunkowa wartość zadania – 800 tys. zł, wnioskowana kwota dofinansowania – 726 500 zł.

Łączna szacunkowa wartość zadań wynosi 4 990 000 zł, natomiast wnioskowana kwota dofinansowania – 4 491 500 zł.

Gmina Osina otrzymała w ubiegłym roku z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych 1 mln zł, które będą przeznaczone na zadanie pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącej remizy OSP na świetlicę wiejską oraz budowa budynku remizy OSP w Redle”.

W dniu 30 grudnia 2020 r. Premier Mateusz Morawiecki ogłosił nabór wniosków o wsparcie dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolne w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wnioski można składać od 4 stycznia do 12 lutego 2021 r. Zgodnie z kryteriami konkursu, gmina może złożyć maksymalnie 3 wnioski na łączną wartość kosztorysową nieprzekraczającą kwotę 5 mln zł. Rząd przeznaczył na ten program 250 mln zł.

red.

powiązane – „Szczepienia – Osina”

Kontynuuj czytanie

Osina

Szczepienia – Osina

Osina. PROXIMUS zaszczepi mieszkańców gminy.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gminy, na konkretny termin szczepienia mogą zarejestrować się:

od 15 stycznia 2021 r. osoby, które skończyły 80 lat
od 22 stycznia 2021 r. osoby, które skończyły 70 lat

25 stycznia 2021 r., rozpoczną się szczepienia dla zarejestrowanych seniorów.
Stopniowo szczepionka przeciw COVID-19 będzie udostępniana kolejnym grupom wiekowym i zawodowym.

Zgodnie z informacja? przekazana? przez Ministerstwo Zdrowia, dostępne są trzy kanały, za pośrednictwem których można się? zarejestrować´ na konkretny termin szczepienia:

Internet - przez witrynę pacjent.gov.pl,
infolinia - numer 989.
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „PROXIMUS” Osina tel. 91 39 103 10 . 

Zgodnie z informacją przekazaną przez lekarza ZOZ „PROXIMUS” w Osinie Rejestracja na szczepienie przeciw COVID-19 wyłącznie telefonicznie pod nr tel. 91 39 103 10. Potwierdzenie umówionej wizyty na szczepienie zostanie przesłane sms na numer telefonu pacjenta.

Szczepienia w Osinie będą odbywały się:

wtorek w godzinach 9.00 - 12.00
środa w godzinach 9.00 - 12.00
czwartek w godzinach 9.00 – 10.30

Punkt szczepień na terenie gminy Osina:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „PROXIMUS” Osina 53, 72- 221 Osina. tel. 91 39 103 10

Osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę? z ww. schorzeniami oraz osoby, które będą? chciały zaszczepić´ się? przeciw COVID-19, ale maja? trudność´ z dotarciem do punktu szczepień´, będą? mogły skorzystać´ ze specjalnie zorganizowanego przez Urząd Gminy Osina transportu.

Od 15 stycznia 2021 roku zarejestrowani na szczepienie mieszkańcy będą? mogli zgłaszać chęć skorzystania z dowozu, dzwoniąc do Urzędu Gminy Osina w godzinach od 8:00 do 15:00 na numer tel. 508 499 567 obsługiwanego przez koordynatora ds. szczepień inspektor Wiolettę Pośpieszyńską oraz na numer tel. 508 499 561 obsługiwanego przez pracownika socjalnego Panią Magdalenę Michałek.

Zgłoszenia dowozu należy dokonać najpóźniej dwa dni wcześniej przed wyznaczoną data szczepienia.

O możliwości skierowania zespołu mobilnego do szczepienia pacjentów leżących decyduje lekarz ZOZ „PROXIMUS” Osina.

red.

powiązane – „Szczepienia – Goleniów”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie