Connect with us
Pożyczka na wakacje - Kasa Stefczyka - Goleniów

Goleniów

Audyt w innym terminie

Goleniów. Wojewoda uznał, że radni nie mogą wymagać od burmistrza przedstawienie audytu PGK w konkretnym terminie.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Jak nam powiedział p.o. burmistrza Henryk Zajko, teraz przetarg na wykonanie tego audytu będzie ogłoszony, ale bez wiązania się konkretnym terminem uzyskanie jego wyników.

Jak podaje gmina, wojewoda dopatrzył też nieprawidłowości w uchwale przyjętej na wniosek grupy radnych 9 września 2020 r., nr XXIII/298/20 w sprawie przeprowadzenia audytu w PGK Sp. z o.o. w Goleniowie. Stwierdził nieważność punktu 2, zobowiązującego Burmistrza Gminy Goleniów do przedstawienia Radzie Miejskiej wyników audytu w terminie 3 miesięcy od podjęcia uchwały, tj. do 9 grudnia br. Wojewoda stwierdził, że „Rada Miejska w Goleniowie nie może zobowiązać Burmistrza Gminy Goleniów do wykonania konkretnych czynności i podjęcia określonych działań, gdyż byłoby to naruszeniem konstytucyjnej zasady podziału organów gminy na stanowiące i wykonawcze. Pomiędzy Radą a Burmistrzem nie istnieje stan podporządkowania instancyjnego, w związku z czym organ stanowiący nie jest upoważniony do wydawania poleceń bądź nakazów załatwiania sprawy w określony przez siebie sposób (w określonym terminie).”

red.

powiązane – „Audyt poczeka”

Goleniów

Kandydat na skarbnika

Goleniów. Obecny prezes PGK Andrzej Cieśliński jest kandydatem burmistrza na nowego skarbnika gminy.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, Cieśliński ukończył Politechnikę Szczecińską na wydziale Cybernetyka Ekonomiczna i Informatyka, Podyplomowe Studium Zarządzania, Studium Podatkowe oraz Studia MBA Nottingham Trent University i Wielkopolska Szkoła Biznesu.

Jest mieszkańcem gminy Goleniów. O tym czy zostanie nowym skarbnikiem gminy, zadecyduje 30 czerwca rada miejska, w której burmistrz od kilkunastu miesięcy nie ma większości. Dlatego prezentowane obok zdjęcie Andrzeja Cieślińskiego z gminnego portalu, z podpisem w trybie dokonanym „Nowy skarbnik gminy Goleniów” jest chyba nieco przedwczesne…

red.

powiązane – „Wybrakowana wizytówka miasta”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Poufne spotkanie w OPS

Goleniów. Zgodnie z zapowiedzią wczoraj w goleniowskim Ośrodku Pomocy Społecznej spotkał się zespół ds. osoby

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Ta osobą jest kobieta, która od miesięcy pojawia się na ulicach miasta i w kościołach, niekiedy wykrzykuje agresywne treści i niszczy zieleń miejską. Ponieważ nie jest ubezwłasnowolniona na wszelka pomoc jej oferowaną musi wyrazić zgodę. Może jednak odpowiadać za czyny karalne, które popełni.

Jak nam powiedział dyrektor OPS Zbigniew Łukaszewski, spotkanie i jego przebieg są poufne, ze względu na ochronę danych osobowych kobiety. Zachowanie dyskrecji musieli zapewnić wszyscy uczestnicy spotkania – byli to m.in. proboszcz ks. Krzysztof Musiałek, przedstawiciele policji i straży miejskiej. Efektem spotkania według dyrektora Łukaszewskiego jest zaplanowanie i podjęcie działań wobec wspomnianej kobiety, których efekty poznamy po wakacjach.

red.

powiązane – „Zespół do spraw osoby”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Inspektor wybrany

Goleniów. A dokładnie pani inspektor ds. mediów, którym od wczoraj jest Anna Szczerba.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

To ona wygrała konkurs na to stanowisko i odpowiada teraz za opracowanie i koordynowanie polityki informacyjnej gminy w środkach masowego przekazu oraz w mediach społecznościowych. Jednak w międzyczasie zmieniła się podległość służbowa tej funkcji. W informacji o naborze na to stanowisko inspektor ds. mediów miał podlegać bezpośrednio burmistrzowi Krupowiczowi. Jednak w nowym regulaminie organizacyjnym UMiG w Goleniowie podlega bezpośrednio wiceburmistrz Jurewicz.

red.

powiązane – „Burmistrz inspektora przyjmie”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie