Connect with us
Lokalizacja cargo terminala mieści się na terenie Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów na działce o powierzchni ok. 4,5 ha. Projekt realizowany wspólnie ze spółką Rose Hall International LLP. Zalety Nowoczesny kompleks magazynowo – produkcyjny. Powierzchnia biurowo-socjalne Dogodne połączenie do trasy S6 i S3 Odległość 30 km od Szczecina. Lokalizacja doskonała do obsługi transportu. multimodalnego – lotniczego i kołowego.

Nowogard

Arytmetyka nie zawsze decyduje

Z Marcinem Nieradką, nowym przewodniczącym Rady Miejskiej w Nowogardzie, rozmawiamy o nowym układzie sił w nowogardzkiej polityce.

goleniowska.com

Opublikowane

w dniu

– Do porozumienia doszło jakoś tak wspólnie. Przyczyniła się do niego polityka burmistrza Czapli, który nas zmobilizował do porozumienia. Duży wpływ na naszą decyzję miało to, co się działo w ostatnich miesiącach. Pan burmistrz z sesji na sesję przedkładał nam projekty uchwał o podwyżce podatku od nieruchomości, za odbiór śmieci. Trochę nas stawiał w kącie, a nawet szantażował swoimi działaniami. Raz zwołał sesję nadzwyczajną za pomocą ówczesnego przewodniczącego pana Saniuka z dnia na dzień. Myślę, że to wszystko rozsierdziło radnych, bo przypomniała im się poprzednia kadencja i autorytarny styl sprawowania władzy przez burmistrza Czaplę – mówi M. Nieradka.

Pełen tekst wywiadu w dzisiejszym papierowym wydaniu „Gazety Goleniowskiej”. Rozmowa została nagrana przez TV Goleniów i będzie ją można obejrzeć na portalu.

Kliknij aby skomentować

You must be logged in to post a comment Login

Dodaj komentarz

Nowogard

Sesja nadzwyczajna bez quorum

Nowogard. Radni PiS i „Nowa” nie przyszli na wczorajszą, zwołaną na wniosek burmistrza nadzwyczajną sesję rady miejskiej.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Do sali SP-3 przyszło tylko 10 radnych – w tym przewodniczący rady miejskiej Marcin Nieradka z PiS. Sesja była nadzwyczajna, zwołana na wniosek burmistrza. Przedmiotem obrad miało być podjęcie dwóch uchwał dotyczących budowy kanalizacji deszczowej. Z powodu braku quorum przewodniczący zamknął posiedzenie.

Jak podaje gmina, sesję przygotowano w SP nr 3, zamiast SP nr 1, gdzie był jeden przypadek zarażenia koronawirusem, tak aby wszelkiego ryzyka zakażenia uniknąć. Całe skrzydło szkoły z salą gimnastyczną, gdzie miały odbyć się obrady zostało wyłączone z użytku szkoły, na czas trwania obrad. Wszyscy na sali mieli zapewnione miejsca z zachowaniem dystansu, zdezynfekowane dłonie płynem odkażającym i założone maseczki ochronne. Cała sala została zdezynfekowana przed obradami i ponownie po zakończeniu sesji urządzeniami do odkażania pomieszczeń. Obradujący nie mieli żadnego kontaktu z personelem szkoły, ani z uczniami. Według zapewnień dyrektora Liceum Ogólnokształcącego nr 2, Leszka Beceli, nie było żadnego ryzyka zakażenia ani dla podopiecznych jego placówki, ani dla pracowników szkoły.

Burmistrz uważa, że to celowy bojkot ze strony większości radnych i wystąpił z wnioskiem do przewodniczącego o zwołanie kolejnej sesji rady miejskie.

Przewodniczący Nieradka nieobecność na sesji radnych z PiS i „Nowa” tłumaczy obawami niektórych radnych o swoje zdrowie, oraz trybem działania burmistrza. Zdaniem radnych z PiS i „Nowa” burmistrz mógł już dawno postawić tę sprawę na sesję, bez potrzeby zwoływania jej w trybie nadzwyczajnym – a ostatnia była pod koniec września. Nie przygotował też urzędu do sesji zdalnych, ani nie wybrał innego niż szkoła miejsca na obrady. Według Nieradki to nie był bojkot, ale forma protestu przeciwko działaniom burmistrza.

red.

powiązane – „350 tys zł deficytu i podwyżki”

Kontynuuj czytanie

Nowogard

3 szkoły w trybie zdalnym

Nowogard. W dwóch szkołach w Nowogardzie oraz w szkole w Żabowie lekcje w najbliższym czasie prowadzone będą w trybie zdalnym.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

O podjęciu takiej decyzji poinformowała dzisiaj na specjalnie w tym celu zwołanej konferencji prasowej rzecznik prasowa burmistrza Ewa Brzykcy, wyjaśniając, że jeden z miejscowych nauczycieli zakażony został koronawirusem. Pracuje on w Szkołach Podstawowych nr 1 i 4 w Nowogardzie, a także w Szkole Podstawowej w Żabowie. Dyrektorzy trzech szkół poinformowali Gminę, że wystąpili z wnioskiem do Sanepidu o zgodę na tymczasowe zdalne nauczanie. Po otrzymaniu zgody Sanepidu zapadła decyzja o tymczasowej zmianie trybu prowadzenia nauki w wymienionych szkołach.

  • Szkoła Podstawowa w Żabowie oraz SP 1 w Nowogardzie w całości przechodzą więc na nauczanie zdalne w dniach 15 – 22 października, a w SP 4 w Nowogardzie dotyczyć to będzie klas V i VII w dniach od 14 do 23 października. Kwarantanną objęci zostaną uczniowie, którzy mieli kontakt z zakażonym nauczycielem i ich rodziny.

Chcemy upublicznić te informacje, by uciąć wszelkie spekulacje na ten temat i choć są to działania profilaktyczne, burmistrz Robert Czapla apeluje, by w tej sytuacji przestrzegać wszelkich ministerialnych rozporządzeń i zadbać w ten sposób o bezpieczeństwo mieszkańców całej gminy – powiedziała E. Brzykcy.

Rzecznik prasowa burmistrza dodała, że szkoły są przygotowane do zmiany trybu pracy, posiadają też odpowiedni do tego sprzęt. Procedura jest standardowa, wszystko powinno więc przebiec bez większych zakłóceń. Powiedziała także, że Urząd Miejski w Nowogardzie pozostaje otwarty dla interesantów.

red.

powiązane – „Respiratory dla szpitala”

Kontynuuj czytanie

Nowogard

RIO blokuje poręczenie kredytu

Nowogard. Wątpliwości Regionalnej Izby Obrachunkowej budzi uchwała rady miejskiej o udzieleniu poręczenia kredytu szpitalowi rejonowemu w Nowogardzie.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, Samodzielny Szpital Rejonowy w Nowogardzie zamknął rok 2019 ze stratą. To przyczyniło się do konieczności zaciągnięcia przez szpital kredytu w rachunku bieżącym, aby umożliwić placówce płynność finansową i pokryć powstałe zobowiązania.
Gmina poręczyła wówczas ten kredyt, a poręczenie obowiązywało do końca sierpnia br.
Dyrektor szpitala Kazimierz Lembas wystąpił więc do Rady Miejskiej o poręczenie kredytu na kolejny rok, gdyż przedłużając kredyt, bank takiego poręczenia od kredytobiorcy wymaga.
W związku z tym, podczas obrad Rady Miejskiej, na sesji dnia 24 września 2020 r., przyjęto uchwałę o udzieleniu poręczenia kredytu w rachunku bieżącym, zaciągniętego przez Samodzielny Szpital Rejonowy w Nowogardzie, jako zabezpieczenie kredytu do wysokości 100% kwoty kredytu, tj. 1 000 000 zł.
Jednak na posiedzeniu Regionalnej Izby Obrachunkowej,7 października br., uchwała przegłosowana przez Radę Miejską została zbadana przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej, nadzorującej finansowe zobowiązania gmin. Uchwała budzi wątpliwości Kolegium, które po wstępnej ocenie, wszczęło postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały w części lub całości.
Ostateczne badanie uchwały odbędzie się w trakcie posiedzenia Kolegium Izby w dniu 21 października 2020 r., a do tego czasu gmina nie może poręczenia szpitalowi udzielić.

red.

powiązane – „350 tys zł deficytu i podwyżki”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie