Connect with us

Powiat

Antysmogowy pilotaż – na razie bez gmin naszego powiatu

Powiat. Rusza pilotażowy program antysmogowy na Pomorzu Zachodnim. Mieszkańcy zachodniopomorskich gmin w łatwy sposób będą mogli starać się o granty na wymianę starych źródeł ciepła oraz na termomodernizację. Co ważne, w pilotażu nie obowiązują kryteria dochodowe. Jako pierwsza do programu przystępiła wczoraj Gmina Miasto Szczecin.

Avatar

Opublikowane

w dniu

Możliwość wprowadzenia pilotażowego programu antysmogowego ze wsparciem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 to wynik pozytywnie zakończonych w lipcu 2018 r. negocjacji z Komisją Europejską. Wcześniej takiej możliwości nie było. Przyjęty pilotaż charakteryzują proste zasady dofinansowania projektów. Mieszkańcy będą mogli ubiegać się o kwotę wsparcia do 7,5 tys. zł przy wymianie starego źródła ciepła i od 25 tys. do 50 tys. zł przy termomodernizacji. Co ważne w programie nie ma kryteriów dochodowych. Zachodniopomorski Program Antysmogowy to tzw. projekt parasolowy. Oznacza to, że w pierwszej kolejności gminy składały wnioski o dofinansowanie ze środków RPO, w imieniu swoich mieszkańców. Ten etap został już zakończony. Wybrano projekty skierowane do dofinansowania w dwóch działaniach, które składają się na budżet programu:

  1. Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy – z tych środków gminy będą mogły finansować likwidowanie szkodliwego dla środowiska źródła ciepła, a więc pieca węglowego lub kotła na węgiel i zastąpienie go nową jednostką wytwarzającą ciepło w oparciu o spalanie gazu lub inne źródło energii.
  2. Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – Zachodniopomorski Program Antysmogowy – w ramach działania możliwe będzie przeprowadzenie termomodernizacji budynków jednorodzinnych wraz ze zmianą indywidualnych systemów ogrzewania na bardziej ekologiczne.

Teraz zachodniopomorskie samorządy po podpisaniu umów o dofinansowanie projektów, ogłoszą nabory wśród swoich mieszkańców. Uproszczone wnioski o pomoc finansową będzie można składać już w swoich miejscowościach. W ramach poprawy jakości powietrza wsparcie przyznano 25 projektom. Łączna kwota dofinansowania to ponad 15,1 mln zł. Szacuje się, że realizacja powyższych projektów doprowadzi do wymiany 2078 szt. źródeł ciepła, co przyczyni się do redukcji CO2 na poziomie 11 839,63 ton równoważnika CO2 oraz spadku emisji pyłów na poziomie 17,84 Mg/rok. W termomodernizacji budynków jednorodzinnych do dofinansowania skierowano 14 projektów. Łączna kwota wsparcia to ponad 18 mln zł. Szacuje się, że wyniku realizacji powyższych projektów zostanie wymienionych około 433 źródeł ciepła i zostanie przeprowadzonych tyle samo termomodernizacji budynków jednorodzinnych.

W najbliższym czasie zostaną podpisane umowy z kolejnymi zachodniopomorskimi gminami, m.in. Miastem Szczecinek, Gminą Miastem Koszalin, Gminą Miasto Świnoujście, Gminą Myślibórz, Międzyzdroje, Biały Bór oraz Gminą Miasto Stargard. Kolejne umowy są w trakcie przygotowania.

red.

powiązane – „Gmina dołoży do wymiany pieców„, „Chcesz wymienić piec? Weź dopłatę!

Aktualności

Koronawirus w powiecie – aktualizacja

Powiat. O 10 osób wzrosła od wczoraj liczba zakażonych koronawirusem w sąsiedztwie naszego powiatu.

goleniowska.com

Opublikowane

w dniu

Najwięcej nowych przypadków zakażenia wykryto w powiecie gryfickim – 8. W mieście Szczecin ta liczba wzrosła o 2 osoby. W dalszym ciągu wolnymi od zakażeń są – oprócz naszego powiatu – sąsiadujące z nami powiaty kamieński i łobeski. W powiatowym ośrodku kwarantanny w Nowogardzie nadal przebywa 15 osób. Więcej – patrz aktualna tabela Sanepidu obok.

Red.

powiązane – „Koronawirus w powiecie – zmiany

Kontynuuj czytanie

Powiat

Zachodniopomorski Pakiet Antykryzysowy – wsparcie dla beneficjentów RPO

Powiat. Regionalni przedsiębiorcy zaczynają odczuwać konsekwencje epidemii koronawirusa. Turystyka, edukacja, kultura, transport czy gastronomia – wśród podmiotów działających w tych sferach wielu korzysta z unijnego wsparcia Regionalnego Programu Operacyjnego.

goleniowska.com

Opublikowane

w dniu

Urząd Marszałkowski naszego województwa wprowadził – w ramach Zachodniopomorskiego Pakietu Antykryzysowego – zestaw wsparcia, który pomoże w doprowadzeniu inwestycji do końca i rozliczaniu projektów. Specjalne ułatwienia obejmą również beneficjentów korzystających ze środków Inicjatywy JERMIE 1, JESSICA i JEREMIE 2.

Fundusze unijne dostępne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego są w ogromnej mierze wykorzystywane przez przedsiębiorców. Do tej pory radzili sobie znakomicie z sięganiem po unijne wsparcie i realizacją projektów służących rozwojowi ich firm. To zaowocowało rozwojem gospodarczym regionu, realizacją wielu inwestycji czy spadkiem bezrobocia. Jednak w obliczu światowej pandemii i kryzysu ekonomicznego, a czasem – jak w przypadku turystyki – wręcz paraliżu niektórych branż, przedsiębiorcy znaleźli się niezwykle trudnej sytuacji. Wielu z nich napotkało na bariery uniemożliwiające terminowe ukończenie i rozliczenie projektów finansowanych z unijnych środków.
Dlatego Urząd Marszałkowski – jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – zaplanował zestaw wsparcia dla beneficjentów, którym epidemia COVID-19 utrudnia realizowanie projektów. Takie elastyczne podejście ma pomóc uniknąć ryzyka zwrotu unijnych funduszy. Zarówno dotacji, jak i pożyczek.

Dotacje

Jeżeli beneficjenci RPO WZ 2014-2020 mają zawartą umowę o dofinansowanie projektu, ale nie są w stanie wywiązać się z jej obowiązków z powodu epidemii COVID-19 lub sytuacja ta wpływa na spowolnienie inwestycji, należy skontaktować się z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego. W zależności od rodzaju projektu i komórki przyznającej pomoc, kontakt należy nawiązać z Wydziałem Wdrażania RPO lub Wydziałem Wdrażania Działań Środowiskowych RPO. To pierwszy krok, by wspólnie podjąć próbę rozwiązania kłopotu. Każdy projekt będzie traktowany indywidualnie. Szczególnie w sytuacji, gdy podmioty mogą mieć problemy np. ze złożeniem wniosku o płatność, przedłożeniem korekty dokumentacji, terminową realizacją inwestycji, dokonaniem zaplanowanych zakupów, rozliczeniem dotacji lub zaliczki, a także osiągnięciem założonych wskaźników bądź utrzymania trwałości inwestycji.

Pożyczki w ramach JEREMIE1, JESSICA i JEREMIE 2

JEREMIE1 i JESSICA to pochodzące z RPO WZ 2007-13 środki zwrotne włączone do Zachodniopomorskiego Funduszu Rozwoju. W imieniu Województwa Zachodniopomorskiego zarządza nimi Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego. Jednostka otrzymała pilne wskazówki dotyczące współpracy z ostatecznymi odbiorcami wsparcia. Te zalecenia są przekazywane do pośredników finansowych, którzy bezpośrednio udzielali wsparcia przedsiębiorcom. Zarząd Województwa polecił, by odbiorcy produktów pożyczkowych otrzymali m.in. możliwość dodatkowej 6-miesięcznej karencji w spłacie rat i wydłużenie okresu pożyczek. Wprowadzona zostanie również możliwość zastosowania 4-miesięcznych wakacji kredytowych, a korzystający z poręczeń będą mogli przedłużyć trwające umowy o 6 miesięcy.
Podobne rozwiązania przygotowano także dla pożyczkobiorców korzystających z JEREMIE 2, których inwestycja w wyniku epidemii koronawirusa napotyka trudności. W pierwszej kolejności należy się skontaktować się ze swoim Pośrednikiem Finansowym. Będzie istniała możliwość wprowadzenia dodatkowej karencji w spłacie pożyczki, zastosowania tzw. wakacji kredytowych, obniżenia oprocentowania pożyczki, a nawet zawieszenia działalności gospodarczej, jeżeli środki UE pozyskano z działania 6.4 RPO WZ 2014-2020. Więcej informacji o pakiecie elastyczności dla beneficjentów unijnych środków dostępnych jest na stronie serwisu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020: www.rpo.wzp.pl – Zakładka: Wiadomości – Informacja z 26.03.2020 roku – Zachodniopomorski Pakiet Antykryzysowy – wskazówki dla beneficjentów RPO WZ 2014-2020 w związku z epidemią COVID-19.

Wsparcie w ramach II filaru Zachodniopomorskiego Pakietu Antykryzysowego.

Samorząd Województwa we współpracy zarówno z Bankiem Gospodarstwa Krajowego jak i Zachodniopomorską Agencją Rozwoju Regionalnego pracuje nad przygotowaniem i uruchomieniem wsparcia płynnościowego dla zachodniopomorskich przedsiębiorców. To rozwiązania zapowiadane w tzw. II filarze Pakietu. Czynione są usilne starania, by takie wsparcie można było uruchomić w przeciągu najbliższych kilku tygodni.

Kontynuuj czytanie

Aktualności

Kilogram amfetaminy i coś jeszcze.

Goleniów. Ponad kilogram amfetaminy, 678 tabletek ekstazy i 330 gramów marihuany przechwycili niedawno goleniowscy policjanci.

goleniowska.com

Opublikowane

w dniu

Zatrzymano dwóch mężczyzn (22 i 26 lat), którzy decyzją sądu trafili na trzy miesiące do aresztu. Grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Red.

Powiązane – „Skandaliczne śledztwo – jest reakcja ministerstwa

Kontynuuj czytanie
Reklama

Na czasie