Connect with us

Osina

Absolutorium i wynagrodzenie wójta

Osina. O godz. 13.00 rozpoczyna się dzisiaj sesja rady gminy Osina.

Opublikowane

w dniu

Radni rozpatrzą uchwały o udzieleniu wójtowi votum zaufania i absolutorium za rok 2020, a wójt Krzysztof Szwedo przedstawi raport o stanie gminy.
Jednym z punktów obrad jest uchwała o nowym wynagrodzeniu wójta. Ustala ona:
wynagrodzenie miesięczne zasadnicze – 4700 zł
dodatek funkcyjny – 1900 zł
dodatek specjalny – 2100 zł
20 % dodatku stażowego od wynagrodzenia zasadniczego

  • 940,00 zł.
    Oprócz tego wójtowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe i inne obligatoryjne świadczenia wynikające z właściwych przepisów prawa pracy, na zasadach w nich przewidzianych. W przypadku uchwalenia, powyższe wynagrodzenie wójt będzie otrzymywał od 1 lipca br.

red.

powiązane – „Będzie obwodnica”

Osina

Nowe władze OSP Osina

Osina. 20 listopad br. w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Osinie odbył się Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, w zjeździe uczestniczyli delegaci z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Osina oraz wójt gminy Osina.

Spotkanie rozpoczęło się minutą ciszy w celu uczczenia pamięci strażaków, którzy odeszli na wieczną służbę w okresie kadencji.
Celem zjazdu było podsumowanie pięcioletniej działalności oddziału gminnego związku OSP RP, wybranie nowych przedstawicieli do zarządu oddziału gminnego, komisji rewizyjnej, delegatów na zjazd oddziału powiatowego ZOSP RP oraz podjęcie zadań na najbliższą kadencję.
Jednogłośnie również zostało przyjęte absolutorium ustępującemu zarządowi.

Skład nowo wybranego zarządu przedstawia się następująco:

Prezesem zarządu gminnego OSP RP w Osinie został: druh Mariusz Księżuk. Wiceprezesi: druh Roman Barbacki, druh Sławomir Kopiecki
Komendant gminny – druh Zygmunt Andrzejewski
Sekretarz – druh Adam Karczewski
Delegaci na zjazd oddziału powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP to:
druh Roman Barbacki
druh Daniel Górnicki
druh Mateusz Husiatyński
Przedstawicielem do władz zarządu powiatowego został:
druh Mariusz Księżuk

red.

powiązane – „Nowogard, Przybiernów i Osina sowicie nagrodzone”

Kontynuuj czytanie

Osina

Sauna w Krzywicach

Osina. W sołectwach Kikorze i Krzywice wykonane zostały dwie inwestycje dofinansowane ze środków Województwa Zachodniopomorskiego w ramach konkursu Granty Sołeckie 2021.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, obie inwestycje otrzymały po 10.000 zł dofinansowania na ich realizację. W ramach projektu „Na zdrowie” w sołectwie Krzywice została zakupiona sauna ogrodowa oraz wykonano utwardzenie terenu pod saunę. Z kolei w sołectwie Kikorze w ramach projektu „Bezpieczny plac zabaw” wykonano nowe ogrodzenie na placu zabaw o długości 200 mb.

red.

powiązane – „Nowogard, Przybiernów i Osina sowicie nagrodzone”

Kontynuuj czytanie

Osina

6 milionów dla Osiny

Osina. Gmina Osina uzyskała dofinansowanie w łącznej kwocie 5 996 400,00 zł z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, dwie inwestycje drogowe na terenie gminy Osina zostaną zrealizowane ze wsparciem funduszy zewnętrznych:

  • Budowa drogi do nowopowstającego osiedla domów jednorodzinnych nad jeziorem w miejscowości Kościuszki
  • Budowa drogi do terenów inwestycyjnych w obrębie miejscowości Kikorze

Budowa drogi do nowopowstającego osiedla domów jednorodzinnych nad jeziorem w miejscowości Kościuszki obejmuje drogę o długości 1,15 km z nawierzchnią bitumiczną oraz utwardzonymi poboczami gruntowymi i odwodnieniem do rowów melioracyjnych. W zakresie planowanej inwestycji jest również budowa oświetlenia drogowego solarnego. Budowa drogi poprawi atrakcyjność Gminy pod względem rozwoju budownictwa mieszkalnego oraz wpłynie korzystnie na rozwój usług turystycznych i wypoczynkowych z uwagi na poprawę dojazdu do jeziora w obrębie miejscowości Kościuszki. Przewidywana wartość inwestycji to 4.154.000,00 zł, z czego dofinansowanie z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych wynosi 3.946.300,00 zł.

Z kolei budowa drogi do terenów inwestycyjnych w obrębie miejscowości Kikorze, obejmuje budowę drogi o nawierzchni bitumicznej o długości 0,4 km i szerokości pasa drogowego 14 m wraz z odwodnieniem do rowów melioracyjnych i placem manewrowym dla pojazdów o dużych gabarytach. Inwestycja obejmuje także przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz gazowej na obszarze inwestycji. Droga stanowić będzie połączenie komunikacyjne obszaru inwestycyjnego z drogą powiatową oraz pośrednio z drogą krajową S6 Szczecin-Koszalin-Gdańsk co poprawi atrakcyjność dla potencjalnych inwestorów zainteresowanych tym obszarem. Przewidywana wartość inwestycji to 2.158.000,00 zł, z czego dofinansowanie z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych wynosi 2.050.100,00 zł

Obie inwestycje otrzymały dofinansowanie w wysokości 100 % wnioskowanych środków.

red.

powiązane – „Sprawstwo i wina udowodnione”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie