Connect with us

Goleniów

60 milionów sztuk w 16 gatunkach

Goleniów. W piątek 14 czerwca zostanie uroczyście otwarta zmodernizowana wylęgarnia ryb Ośrodka Hodowlano-Zarybieniowego Polskiego Związku Wędkarskiego w Goleniowie.

Opublikowane

w dniu

Wylęgarnia działa w OH-Z PZW od 1962 roku przy ulicy Spacerowej 11 w Goleniowie, a jej modernizacja została przeprowadzona w roku 2023. Oto jej historia i dane o modernizacji opracowane przez Polski Związek Wędkarski.

Wylęgarnia ryb w Goleniowie została wybudowana przez Polski Związek Wędkarski w 1962 roku. Powstała na dopływie Iny, rzece Wiśniówka. Wylęgarnia była wyposażona w aparaty kalifornijskie oraz słoje Weisa. W urządzeniach tych prowadzono inkubację ikry i podchów troci wędrownej, certy, szczupaka, sielawy i siei.

Do 2002 roku wylęgarnia funkcjonowała w niezmienionym stanie. Po tym roku zaistniała potrzeba remontu i modernizacji tego obiektu. W kolejnych latach w obiekcie przeprowadzono wymianę aparatów Kalifornijskich na długostrumieniowe, wykonano doraźnie dwa obiegi zamknięte do inkubacji i podchowu ryb karpiowatych reofilnych. Pozwoliło to na produkcję większej ilości gatunków ryb.

W 2017 roku przeprowadzono termomodernizację ściany półncnej wylęgarni.

W 2023 roku przeprowadzono modernizację wylęgarni w ramach projektu pn.: „ Odbudowa wodnej różnorodności biologicznej zagrożonych gatunków ryb w dolnym odcinku Odry oraz wspieranie ekosystemów związanych z akwakulturą, poprzez budowę wylęgarni ryb z zamkniętym systemem recyrkulacyjnym minimalizującym zużycie wody” (zdj. u góry – po modernizacji, u dołu przed modernizacją).

W ramach inwestycji wykonano gruntowny remont istniejącej hali wylęgowej oraz wybudowano halę do produkcji ryb w obiegach recyrkulacyjnych. W ramach tych prac wykonano min.:

 • zakup podchowalników długostrumieniowych do inkubacji i podchowu ryb łososiowatych i lipienia,
 • zakup słoi do inkubacji ikry z podchowalnikami dla wylęgu ryb,
  system do oczyszczania wody powierzchniowej (mikrosito),
 • halę dla obiegów zamkniętych,
 • obieg recyrkulacyjny do inkubacji ikry i podchowu wylęgu,
 • obieg recyrkulacyjny dla dojrzewania tarlaków i podchowy narybku
 • obieg recyrkulacyjny do produkcji narybku,
 • dwie studnie głębinowe,
 • system uzdatniania wody podziemnej,
 • remont jazu i wymiana mnichów,
 • remont wiaty do podchowu narybku,
 • remont jazu piętrzącego na rzece Wiśniówka,
 • salę konferencyjną oraz pomieszczenia socjalne,
 • przyłącza mediów (energia, kanalizacja, intranet) oraz instalacji deszczowej,
 • remont pomieszczeń produkcyjnych i socjalnych wraz z przebudową sieci wewnętrznych ( C.O. wodno – kanalizacyjnej, elektrycznej
  i telekomunikacyjnej),
 • bramę wjazdową,
 • wyburzenia starych obiektów.

Po modernizacji wylęgarnia ryb w Goleniowie zyskała potencjał na poziomie produkcyjnym:

 • Ryby z rodziny łososiowatych (troć wędrowna, pstrąg potokowy, łosoś) i lipień do form rozwojowych: wylęg, wylęg żerujący, narybek letni w ilości do 2 000 000 szt.
 • Sielawa i sieja, wylęg i wylęg żerujący do 10 000 000 szt.
 • Miętus wylęg i wylęg żerujący do 20 000 000 szt
 • Szczupak wylęg, wylęg żerujący i narybek letni do 10 000 000 szt.
 • Ryby karpiowate reofilne (jaź, kleń, boleń, certa, jelec, brzana), wylęg wylęg żerujący, narybek letni i jesienny do 6 000 000 szt.
 • Sandacz wylęg, wylęg żerujący i narybek letni do 2 000 000 szt.
  Lin i karp wylęg do 10 000 000 szt.

Ponadto planuje się prowadzenie podchowu narybku węgorza i jesiotra ostronosego (bałtyckiego).

Podsumowując po modernizacji wylęgarnia PZW w Goleniowie może produkować materiał zarybieniowy 16 gatunków ryb w ilości do 60 000 000 szt. różnych form rozwojowych, od ikry zaoczkowanej do narybku jesiennego.

Produkcja ryb w obiegach zamkniętych, na wodzie podziemnej pozwoli na częściowe uniezależnienie się od zanieczyszczonej wody powierzchniowej, a tym samym na większą efektywność produkcji.

Produkcja ryb w sztucznych warunkach do prowadzenia zarybień, w obliczu pogarszających się warunków środowiskowych (susze, zanieczyszczenia, przegrody i zabudowy hydrotechniczne, nadmierna presja ichtiofagów) nabiera szczególnego znaczenia we wspomaganiu populacji rodzimych gatunków ryb i ich bioróżnorodności. Realizacji tego zadania podjął się Polski Związek Wędkarski
i zamierza je kontynuować w kolejnych latach.

Warto dodać, że w wielu przypadkach prowadzony jest podchów materiału zarybieniowego w celu otrzymania starszych form – w obiekcie stawowym (19 ha powierzchni łącznej), którym dysponuje Okręg. Obiekt stawowy położony jest w Goleniowie przy ul. Rybackiej 14.

Polski Związek Wędkarski jest największym stowarzyszeniem polskich wędkarzy, a zarazem największym użytkownikiem wód śródlądowych w Polsce. PZW kontynuuje ponad 140 letnią tradycję zorganizowanego wędkarstwa w Polsce, a Okręg w Szczecinie jest jednym z 42 okręgów, w którym zarejestrowanych jest 60 kół skupiających ponad 16500 wędkarzy. Aby sprostać potrzebom gospodarowania na prawie 6 000 ha wód (w tym 4000 ha jezior, 1500 ha rzek o charakterze nizinnym oraz rzek krainy pstrąga i lipienia) postanowiliśmy wdrożyć najnowsze rozwiązania w biotechnologii rozrodu ryb, szczególnie tych gatunków które są zagrożone i licznie wyławiane. Mając na uwadze postępujące zmiany klimatyczne, dzięki najnowszym rozwiązaniom w rozrodzie i podchowie ryb będziemy mogli być niezależni od poziomu wód powierzchniowych i wspomagać nasze łowiska w cenny materiał zarybieniowy, który pochodzi z zlewni naszych wód. W ubiegłym roku wartość materiału zarybieniowego wypuszczonego do wód naszego Okręgu wyniosła ponad 2 miliony zł.

Dzięki prowadzonym zarybieniom opartym o produkcję Ośrodka Hodowlano-Zarybieniowego oprócz wspierania cennych gatunków przyczyniamy się również do wspierania cennej bioróżnorodności rzek i jezior w naszym województwie. Obecnie prowadzimy zarybienia w oparciu o 19 sortymentów różnych gatunków ryb, które rozradzamy w naszym ośrodku. Szczególnie istotne jest to w obliczu pogarszających się warunków środowiskowych – czego doświadczyliśmy podczas katastrofy ekologicznej w 2022 roku, kiedy to nasi wędkarze aktywnie włączyli się w akcję oczyszczania Odry.

Działalność naszego Okręgu to również szeroko pojęta edukacja ekologiczna realizowana w szkółkach wędkarskich, podczas spotkań plenerowych czy organizowanej przez Okręg Olimpiady Ekologiczno-Wędkarskiej. Prowadzimy stałą współpracę z wiodącymi ośrodkami naukowymi – Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym
w Szczecinie, Uniwersytetem Szczecińskim, Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim i Instytutem Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, których pokłosiem są wspólne projekty naukowe
i rozwiązania służące rozpowszechnianiu wiedzy i nowych technologii.
W celu ochrony naszych wód Okręg PZW w Szczecinie organizuje i koordynuje działania Społecznej Straży Rybackiej liczącej ponad 180 strażników, skupionych w 9-ciu Komendach Powiatowych.
W oparciu o Społeczną Straż Rybacką która prowadzi stałą współpracę z Państwową Strażą Rybacką, Policją i Strażą Leśną Okręg PZW chroni wody śródlądowe przed kłusownikami, walczy z zanieczyszczeniami wód i degradacją środowiska.
Podsumowując, wędkarstwo na Pomorzu Zachodnim jest bardzo rozwinięte, ma swoje długoletnie tradycje, łączy pokolenia i jest swoistym magnesem, który przyciąga do nas wędkarzy z kraju i Europy. Dowodem na to mogą być licznie rozgrywane na naszych wodach ważne zawody, w tym również rangi mistrzostw Polski.

red.

powiązane – „Wybory do Parlamentu Europejskiego – wyniki w powiecie i gminach”

Goleniów

Zmiana organizacji ruchu

Goleniów. Rozpoczynające się remonty ulic w Goleniowie spowodują wprowadzenie objazdów.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, z uwagi na zaplanowane remonty ulic wprowdzone zostaną tymczasowe zmiany w organizacji ruchu oraz objazdy ulic:
👉 Bankowa – od 15.07.2024 do 12.08.2024
👉 Norwida – od 15.07.2024 do 9.08.2024
👉 Spacerowa – od 12.08.2024 do 28.08.2024

Mapy objazdów obok.

Należy zwracać szczególną uwagę na nowe oznakowanie oraz o stosowanie się do czasowych przepisów ruchu drogowego.

red.

powiązane – „Winny nieukarany”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Zmienione trasy

Goleniów. W związku z planowanym remontem ulic Bankowej, Spacerowej i Norwida w Goleniowie zmianie ulegną trasy gminnych linii autobusowych.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, ustalono objazdy linii komunikacyjnych bezpłatnej komunikacji miejskiej nr 1, 3 i 9.

 • Od 15 lipca (poniedziałek) do 9 sierpnia br. linia nr 11 zostaje zawieszona.
 • W dniach 22-25 sierpnia br. możliwe jest zawieszenie linii nr 4.

Szczegóły na stronie gminy.

red.

powiązane – „Winny nieukarany”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

MPR w Goleniowie

Goleniów. Dobra wiadomośc dla rowerzystów – mamy 7 nowych Miejsc Przyjaznych Rowerzystom, w sumie jest ich już 125.

Opublikowane

w dniu

W tej siódemce znalazł się Hotel JF Duet Goleniów – Obiekty noclegowe. W naszym powiecie są jeszcze trzy w gminie Stepnica.
Miejsca Przyjazne Rowerzystom to punkty na mapie Pomorza Zachodniego, w których można przenocować, posilić się, dokonać drobnych napraw, czy zrelaksować.

red.

powiązane – „Basen otwarty”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie