Connect with us
https://www.pracujwfiege.pl/

Osina

400 m nowej drogi

Osina. Podpisano umowę na budowę drogi do terenów inwestycyjnych w obrębie miejscowości Kikorze.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, wójt i skarbnik podpisali dzisiaj umowę na to zadanie z PRD Nowogard S.A.

W ramach zadania zostanie wybudowana Inwestycja obejmuje budowę drogi o nawierzchni bitumicznej o długości 0,4 km i szerokości pasa drogowego 14 m wraz z odwodnieniem do rowów melioracyjnych i placem manewrowym dla pojazdów o dużych gabarytach. Inwestycja obejmuje także przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz gazowej na obszarze inwestycji. Droga stanowić będzie połączenie komunikacyjne obszaru inwestycyjnego z drogą powiatową oraz pośrednio z drogą krajową S6 Szczecin-Koszalin-Gdańsk co poprawi atrakcyjność dla potencjalnych inwestorów zainteresowanych tym obszarem.

Inwestycja będzie realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zgodnie z podpisaną umową, wykonawca ma 18 miesięcy od daty podpisania umowy tj. do 19.11.2023 roku na realizację zadania. Wartość całego zadania to 2 624 602,18 zł .
Inwestycja jest w 78,11% finansowana Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, gdyż gmina posiada promesę BGK na kwotę 2050100,00 zł, pozostałe środki będą pochodziły z budżetu.

red.

powiązane – „Umowa na drogę”

Osina

Granty dla Węgorzy i Redostowa

Osina. Sołectwa Węgorza i Redostowo otrzymały dotacje z urzędu marszałkowskiego w konkursie „Granty Sołecki 2022”.

Opublikowane

w dniu

Węgorza na projekt „Przejście z przeszłości do teraźniejszości”, a Czarnogłowy na utworzenie miejsca rekreacyjnego w centrum sołectwa Redostowo – oba sołectwa otrzymały po 15 tys zł.

180 sołectw, które zwyciężyły w konkursie marszałka województwa zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2022”, będzie mogło zrealizować swoje projekty inwestycyjne na obszarach wiejskich ze wsparciem z budżetu województwa zachodniopomorskiego.

Celem konkursu było wyróżnienie sołectwa, podejmującego wartościowe inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności takie jak: podnoszenie jakości i bezpieczeństwa życia mieszkańców, wzmacnianie udziału społeczności w podejmowaniu decyzji lokalnych, a także realizacja przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, turystycznym i sportowym.

To już szósta edycja konkursu, który spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem wśród sołectw i gmin naszego województwa. W ubiegłym roku zgłosiło się 428 sołectw, spośród których wyłoniono 180 laureatów. Łączna kwota dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego WZ wyniosła 1,8 mln zł. Beneficjenci dzięki otrzymanym środkom m.in. utworzyli siłownie zewnętrzne, place zabaw, zrewitalizowali parki czy zmodernizowali świetlice.

W tym roku pula środków w konkursie wyniosła 2,7 mln zł. Zgłoszone zostały 354 projekty. Kapituła Konkursu oceniła nadesłane zgłoszenia i wyłoniła laureatów: gminy i sołectwa. Pomoc finansowa na realizację projektu dla jednego sołectwa to 15 tys. zł.

red.

powiązane – „Nad morze w wakacje najlepiej pociągiem. Wygodnie, taniej i bez korków”

Kontynuuj czytanie

Osina

Komputery do odbioru

Osina. Od czwartku 23.06.2022 r. rozpoczęło w gminie Osina przekazywanie sprzętu komputerowego uczniom z rodzin byłych pracowników PPGR.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, w czwartek 23.06.2022 r. w siedzibie urzędu gminy Osina pierwsi uprawnieni uczniowie odebrali zakupiony sprzęt komputerowy z rąk wójta gminy.

W ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym „Granty PPGR” gmina Osina otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Polska Cyfrowa na zakup sprzętu komputerowego: laptopów wraz z oprogramowaniem. W ramach projektu gmina Osina zakupiła 119 szt. kompletów sprzętu komputerowego dla uczniów byłych pracowników PPGR-y. Kolejnym krokiem w projekcie jest przekazanie przez gminę Osina sprzętu komputerowego w drodze darowizny na podstawie umowy darowizny. W związku z tym ustalono harmonogram odbioru sprzętu zamieszony w komunikacie dot. odbioru sprzętu komputerowego, jak również z procedurą utrzymania efektów projektu wprowadzoną Obwieszczeniem wójta gminy Osina z dn. 20.06.2022. Dostępne pod linkiem: https://osina.pl/start/polski-lad/2870-informacja-23

Więcej informacji udziela koordynator projektu Szymon Pilipczuk tel. 508 499 620.

red.

powiązane – „Bankructwo szpitali?”

Kontynuuj czytanie

Osina

Osina – granty sołeckie

Osina. W ogłoszonym przez wójta gminy Osina konkursie „Granty sołeckie gminy Osina 2022”, uczestniczyły cztery sołectwa: Kościuszki, Redostowo, Krzywice oraz Kikorze.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, w tym roku do podziału było 30 tys. zł i zgłoszono 4 projekty:

„Budowa infrastruktury służącej rekreacji i bezpieczeństwu” – Sołectwo Krzywice
„Modernizacja drogi wewnętrznej działka nr 78/3 w Redostowie „– Sołectwo Redostowo
„Dożynki gminne się zbliżają – altanę doposażają” – Sołectwo Kościuszki
„Bezpieczny plac zabaw” – Sołectwo Kikorze.

Na podstawie oceny formalnej oraz merytorycznej komisja konkursowa wyłoniła dwóch laureatów konkursu, którzy uzyskali największą punktację i którym zostały przyznane środki finansowe.

Sołectwo Redostowo – „Modernizacja drogi wewnętrznej działka nr 78/3 w Redostowie”. Wartość dofinansowania projektu 20.000,00 zł.

Sołectwo Kościuszki – „Dożynki gminne się zbliżają – altanę doposażają”. Wartość dofinansowania projektu 10.000,00 zł.

red.

powiązane – „Wybrano ofertę na Zachodnią Obwodnicę Szczecina”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie