Connect with us

Maszewo

4 wozy za 3 mln zł.

Maszewo. Druhowie z OSP Przemocze odebrali nowego Mercedesa Benz.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, to samochód ratowniczo – gaśniczy z napędem 4×4, pojemnikiem zbiornika wody na 3000 litrów, autopompą dwuzakresową, zbiornikiem środka pianotwórczego na 400 litrów. Koszt zakupu samochodu to kwota 836 400 złotych, z czego 246 400 zł to środki z budżetu gminy. Pozostałe środki pochodzą ze źródeł zewnętrznych: 415 000 zł z Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego MSWiA, 145 000 zł z zakładów ubezpieczeniowych, 20 000 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej oraz 10 000 zł z Gaz System.

Jest to czwarty samochód, jaki udało się zakupić od 2019 roku dla jednostek OSP z terenu gminy Maszewo. W 2019 roku nowy samochód pożarniczy trafił do OSP Maszewo, w 2020 do OSP Nastazin i OSP Dębice. Gmina Maszewo z budżetu gminy na nowe samochody strażackie wydała blisko 780 tys. złotych, natomiast ponad 2,2 mln stanowiły środki zewnętrzne.

red.

powiązane – „17. wiat przystankowych”

Maszewo

Kiermasz bożonarodzeniowy

Maszewo. W niedzielę na rynku miejskim o godz. 13.00 rusza kiermasz.

Opublikowane

w dniu

Wiecej na plakacie.

red.

powiązane – „Nieco większa podwyżka”

Kontynuuj czytanie

Maszewo

Nieco większa podwyżka

Maszewo. Radni na piątkowej sesji zwiększyli zarobki burmistrza i własne diety.

Opublikowane

w dniu

Burmistrz otrzymał nieco większą niż początkowo planowano podwyżkę i zarabia teraz 15 940 zł miesięcznie z wyrównaniem od 1.08.2021 r – projekt uchwały zakładał 364 zł mniej.

Składniki zarobków burmistrza:

wynagrodzenie zasadnicze – 8 200 zł
dodatek funkcyjny – 2 800 zł
30% dodatek specjalny – 3 300 zł
20% wysługa lat – 1640 zł

Razem – 15 940 zł brutto

Wzrosły też diety radnych. I tak przewodnicząca rady będzie miała od 1 stycznia 2022 r nieopodatkowaną dietę miesięczną w wysokości 1300 zł, a jej zastępcy po 800 zł. Przewodniczący komisji dostanie 700 zł, a radni po 600 zł. Dotychczasowe stawki obowiązywały od roku 2006.

Możliwość zmiany wysokości zarobków burmistrzów i wójtów jest wynikiem uchwały Sejmu RP z 17 września br. w sprawie wynagrodznenia osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe i w samorządach. Przewiduje ona generalnie możliwość podniesienia zarobków na wspomnianych stanowiskach.

red.

powiązane – „Sezon na podwyżki rozpoczęty”

Kontynuuj czytanie

Maszewo

Droga po remoncie

Maszewo. Wcześniej niż planowano zakończył się remont drogi w Tarnowie.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, nieruchomość stanowiąca drogę została, w lutym 2021 roku, nieodpłatnie przejęta przez gminę Maszewo od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Na przebudowę drogi w Tarnowie KOWR udzielił wsparcia finansowego w wysokości 154 966 zł, co stanowiło 79,54 % kosztów inwestycji. Całkowita wartość zadania to kwota 194 826,38 zł. Termin zakończenia prac planowany był na 15 grudnia 2021, jednak udało się zakończyć prace już w listopadzie.

red.

powiązane – „Diety w górę”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie