Connect with us

Goleniów

395 tys zł dla gminy

Goleniów. Blisko 25 mln zł wsparcia trafi do 131 samorządów z regionu w ramach Zachodniopomorskiego Pakietu Antykryzysowego.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Gmina Goleniów otrzyma z tej puli 394 tys zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup środków ochrony osobistej lub sprzętów do utrzymania czystości i dezynfekcji w przedszkolach, szkołach, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych czy specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych. Możliwa będzie też refundacja wcześniej poniesionych kosztów.

red.

powiązane – „21,7 zł na zakupy dla seniora”

Goleniów

„Bosman” dla Iny

Goleniów. Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy otrzymało grant 37 tys zł w programie „Bosman dla regionu”.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Z uzyskanych funduszy Towarzystwo zrealizuje nasadzenia drzew nad rzeką Iną, rozbuduje małą infrastrukturę turystyczną oraz urządzi żwirowe tarliska w głównym korycie Iny.

To pierwsza edycja programu grantowego „Bosman dla regionu”, organizowanego przez markę i Browar Bosman w Szczecinie. Celem konkursu jest wsparcie lokalnych inicjatyw z regiony Szczecina i okolic, społecznych, ekologicznych i infrastrukturalnych, które przyczyniają się do podnoszenia komfortu życia mieszkańców regionu oraz stymulują integrację lokalnej społeczności.
 
Spośród nadesłanych aż kilkuset zgłoszeń wybrane zostały 22 projekty, które otrzymały granty o łącznej wartości ponad 500 tys. zł. Nagrodzone projekty dotyczyły różnych sfer życia – integracji społecznej, walki z wykluczeniem, ekologii, ochrony przyrody czy wsparcia dla służb. Dzięki ich realizacji organizacje z regionu odpowiedziały na wiele ważnych potrzeb lokalnych społeczności.
 

red.

powiązane – Zielone światło dla lokalnych spalarni

Kontynuuj czytanie

Goleniów

PEC edukuje

Goleniów. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Goleniowie przekazało cztery filmiki edukacyjne szkołom, podstawowym do wykorzystania na tzw. Lekcjach ciepła.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Nauczyciele otrzymali także scenariusze wraz z materiałem informacyjnym do ich przeprowadzenia. Dzieci będą mogły na zajęciach dowiedzieć się w jaki sposób z ciepła można mądrze korzystać oraz dlaczego ciepło systemowe zapobiega powstawaniu niskiej emisji i smogu. Do przeprowadzenia zajęć niezbędne jest posiadanie wiedzy w poruszanych tematach. Aby ułatwić realizację lekcji materiały zostały przygotowane w taki sposób, by obecność pracowników Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Goleniowie nie była konieczna na zajęciach. Temu celowi służą scenariusze lekcyjne dla nauczycieli, które mogą być dla nich inspiracją.

Jak podaje PEC, “Lekcje ciepła” mają tę zaletę, że się nie starzeją. To materiał, który warto realizować co roku w szkołach. Warto, gdyż co roku do szkół przychodzą nowi uczniowie, którzy jeszcze nie mieli styczności z tematem.

red.

powiązane – „Zielone światło dla lokalnych spalarni”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Gaz pod Odrą

Goleniów. GAZ-SYSTEM zakończył ważny etap przebudowy gazociągu Goleniów – Police

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Spółka w listopadzie br. zakończyła pierwszy etap tej inwestycji, który zakładał realizację przewiertu sterowanego HDD w technologii Intersect pod rzeką Odrą.
„Na przebudowie gazociągu Goleniów – Police skorzysta gospodarka województwa zachodniopomorskiego. Dodatkowo dzięki takiemu sposobowi przeprowadzenia inwestycji możliwy będzie transport między Świnoujściem a Szczecinem jednostkami śródlądowymi o większym tonażu” – powiedział Krzysztof Jackowski, wiceprezes GAZ-SYSTEM.

Gazociąg Goleniów – Police jest jednym z najważniejszych elementów gazowej sieci przesyłowej na Pomorzu Zachodnim. Zasila w gaz m.in. miasto Szczecin oraz zakłady chemiczne w Policach. Inwestycja ta została podzielona na dwa etapy.

Pierwszy z nich obejmuje przekroczenie Roztoki Odrzańskiej metodą przejścia podziemnego oraz demontaż dwóch nitek starego gazociągu DN500 i DN400. Podczas tych prac na terenie Roztoki wykonano w listopadzie pierwszy w Polsce przewiert sterowany HDD w technologii Intersect, o długości 1814 m. Prace z wykorzystaniem tej metody polegały na jednoczesnym wierceniu otworu pilotowego z przeciwległych brzegów rzeki w dwóch kierunkach. Przewiert wraz z wciągnięciem gazociągu wykonywany był od września do listopada.

Drugi etap inwestycji rozpocznie się w przyszłym roku. Zgodnie z przyjętymi założeniami na terenie gmin Police oraz Stepnica zostanie ułożony nowy gazociąg o długości 8 km. W tym przypadku także zostanie wykorzystana technologia bezwykopowa. Łącznie wykonane zostaną cztery przewierty o długości od 700 m do 2 000 m. Zakończenie tego etapu planowane jest w 2023 roku.

Aspekt środowiskowy tego przedsięwzięcia jest także bardzo istotny. Zakres prac obejmuje bowiem usunięcie ok. 4 km odcinka starego gazociągu, biegnącego przez tereny Rezerwatu Olszanki. Demontaż rury znosi obowiązek utrzymania strefy kontrolowanej dla gazociągu, dlatego nie będzie potrzeby monitorowania i ingerowania w tamtejszą przyrodę. Efektem będzie większy rozwój fauny i flory oraz swobodna migracja zwierząt na terenie rezerwatu.

red.

powiązane – „Gazociąg Goleniów-Police”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie