Connect with us

Stepnica

2 922,58 zł na mieszkańca

Stepnica. Gmina Stepnica zajęła pierwsze miejsce w powiecie goleniowskim i siódme miejsce w województwie zachodniopomorskim w wykorzystania środków unijnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca w latach 2014 – 2021.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, w rankingu przeprowadzonym przez pracowników naukowych Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie wykorzystania środków unijnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca w latach 2014 – 2021. Kwota pozyskanych środków 2 922,58 zł per capita na 1 mieszańca.
W latach 2014-2021 gmina Stepnica pozyskała dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie ponad 14 mln zł. Prawie wszystkie inwestycje realizowane przez gminę otrzymały dofinansowanie. W tym okresie gmina złożyła 115 wniosków o dofinansowanie.
Szczególne znaczenie dla gminy miały inwestycje związane z budową i modernizacją dróg a wśród nich przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki i ul. Portowej w Stepnicy wraz z budową kanalizacji deszczowej. Inwestycja warta 2,7 mln zł otrzymała dofinansowanie na ponad 1,87 mln zł.
W latach 2014 – 21 bardzo ważne dla gminy były inwestycje związane z budową i modernizują bazy rekreacyjno-sportowej. Najważniejsze z nich to Budowa Bosmanówek na stepnickich przystaniach, gdzie na ich budowę kwotę rzędu 791 tys. pozyskano z
regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Przy wykorzystaniu środków unijnych wyremontowano molo w Stepnicy, wybudowano slip w Czarnocinie, doposażono stadiony w Stepnicy i w Racimierzu w szatnie zaplecza, trybuny, piłkochwyty, doposażono place zabaw, oraz wybudowano siłownie zewnętrzne w 8 sołectwach. Dla miłośników rowerów istniejący w parku w Stepnicy scatepark wzbogacono o miasteczko rowerowe i pumtruck. W ramach wspomnianego RPO zmodernizowano ścieżkę rowerową Bogusławie Widzieńsko otrzymując 85% dofinansowania.
W sumie ponad 4 mln złotych gmina Stepnica pozyskała w ramach 5 projektów na inwestycje związane z budową stacji uzdatniania wody, rozbudową i modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnych oraz kanalizacji sanitarnej.
Ponad 700 tys. zł udało się pozyskać na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Racimierzu, która była niezbędna dla potrzeb uczęszczających tam uczniów. Ponad 250 tys. zł otrzymano na termomodernizację budynku urzędu gminy co stanowiło 85% kosztów tej inwestycji. Przeprowadzono dużo inwestycji związanych z obniżeniem kosztów zużycia energii tj. wymiana oświetlenia na energooszczędne. Rozbudowano także monitoring zwiększając bezpieczeństwo mieszkańców.

W ostatnich latach gmina przeznaczyła również znaczne środki na rozwój mieszkalnictwa komunalnego. W ostatnich latach w gminie Stepnica wybudowano i oddano do użytkowania 149 lokali komunalnych, oczywiście przy wsparciu środkami zewnętrznymi z BGK. Wkrótce nastąpi również zakończenie dużego projektu związanego z budową nowego osiedla mieszkaniowego przy ulicy Kolejowej w Stepnicy. Oddane zostaną do użytkowania ostatnie dwa bloki na 46 mieszkań. Wartość budowy ostatnich bloków to 11.826.294,20 zł. w tym dofinansowanie wyniosło 80 %. W sumie na tym osiedlu wybudowano 151 mieszkań, a w całej gminie 191 lokali. Z tej racji gmina Stepnica zajęła piąte miejsce w Polsce w rankingu budownictwa komunalnego.
Ranking wykorzystania środków unijnych przez samorządy w latach 2014-2021 przygotował prof. Paweł Swianiewicz oraz dr Julita Łukomska z Uniwersytetu Warszawskiego.

red.

powiązane – „25 ton azbestu”

Stepnica

OPS wyróżniony

Stepnica. OPS w Stepnicy wyróżnił

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, 22 listopada 2022 roku w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim
w Szczecinie odbyły się obchody Dnia Pracownika Socjalnego, podczas których z rąk wojewody zachodniopomorskiego Zbigniewa Boguckiego wyróżnienie dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy za „profesjonalne zaangażowanie w służbę drugiemu człowiekowi” odebrał Jarosław Gruszczyński – Dyrektor Ośrodka.

Wojewoda wyróżnił działalność Ośrodka w obszarze zabezpieczenia społecznego, za trudną, odpowiedzialną pracę, która wymaga szczególnych predyspozycji, wiedzy oraz merytorycznego przygotowania, a przede wszystkim życzliwości, wyrozumiałości i wielkiej empatii.

red.

powiązane – „Viva Cristo Rey w Żarnowie”

Kontynuuj czytanie

Stepnica

Viva Cristo Rey w Żarnowie

Stepnica. Wczorajsza uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata w Żarnowie miała odpustowy charakter.

Opublikowane

w dniu

Pod wezwaniem Chrystusa Króla jest bowiem parafia w Żarnowie, prowadzona od kilku lat przez ks. proboszcza Piotra Dzedzeja. Uroczystości odpustowe rozpoczęto od poświęcenia przez ks. Wacława Nowaka domu parafialnego w budowie (stan surowy, tradycyjna wiecha). Mszę św. w koncelebrze z ks. Piotrem sprawował dziekan dekanatu Goleniów ks. Wacław Nowak. Zakończona została aktem zawierzenia parafii Chrystusowi Królowi. Na wejście i na zakończenie Eucharystii zaśpiewana została pieśń ku czci patrona parafii „Viva Cristo Rey!”, napisana specjalnie dla tej parafii przez Marię Palicę (tekst) oraz Patryka Kusiaka (muzyka).

foto Maria Palica.

red.

powiązane – „Powstanie nowa plebania”

Kontynuuj czytanie

Stepnica

25 ton azbestu

Stepnica. Gmina Stepnica w roku 2022 usunęła 25,26 ton azbestu z nieruchomości znajdujących się na terenie gminy.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, koszt całego przedsięwzięcia wyniósł 21 723,60 zł w tym 6 892,20 zł wyniosło dofinansowanie. Gmina informuje też, że w 2022 roku uzyskała pomoc finansową na zadanie pn. „ Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stepnica”, która pochodzi w 50 % ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz w 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
Jest to kolejny rok, w którym gmina realizuje projekt usuwania i utylizacji azbestu. Do tej pory usunięto 726,18 ton azbestu z 232 gospodarstw. Warto pamiętać, że właściciele posesji nie ponoszą żadnych kosztów związanych z usunięciem i utylizacją azbestu.

red.

powiązane – „Kolejne utrudnienia”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie