Connect with us

Maszewo

11 mln zł na inwestycje

Maszewo. rada miejska w Maszewie przyjęła wczoraj jednogłośnie zaproponowany przez burmistrza budżet Gminy na 2022 rok.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, przyszły rok będzie rekordowym, jeśli chodzi o nakłady inwestycyjne. Zaplanowano ponad 11 mln złotych na wydatki majątkowe, najważniejsze z nich:

 • budowa ekologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Radzanek,
 • budowa ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Bęczno-Dębice – na pokrycie kosztów wykupu terenów pod inwestycję przedmiotowej ścieżki,
 • kolejny etap budowy chodnika w miejscowości Budzieszowce,
 • przebudowa drogi gminnej w miejscowości Maciejewo o dł. 260 m,
 • przebudowa drogi gminnej w Maszewie – ul. Kamienna,
 • wymiana dachu i remont pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Maszewie,
 • modernizacja budynku przy ul. 1 Maja w Maszewie,
 • wymiana hydrantów na terenie gminy Maszewo,
 • zakup agregatu pompowego w Sokolnikach,
 • wykonanie dokumentacji projektowej na remont dachu w Przedszkolu Miejskim w Maszewie
 • utworzenie Klubu Seniora w Maszewie
 • modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Maszewo,
 • przebudowa sieci kanalizacyjnej w Dębicach,
 • zagospodarowanie plaży przy jeziorze Młyńskim w Maszewie,
 • budowa placu sportowo-rekreacyjnego w Maszewie przy ulic Leśnej,
 • inwestycje w zakresie kanalizacji i wodociągów.

red.

powiązane – „Prezes Enea Oświetlenie zrezygnował”

Maszewo

Wymiana oświetlenia

Maszewo. Trwają prace związane z wymianą oświetlenia ulicznego na terenie gminy Maszewo.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, zostanie wymienionych 885 przestarzałych opraw świetlnych, 634 wysięgników, 50 słupów, 50 zegarów sterujących oraz 45 szaf oświetleniowych.

Wymiana ta pozwoli zminimalizować koszty poboru energii elektrycznej związane z oświetleniem, jak również poprawi efektowność infrastruktury.

Całkowita wartość zadania to kwota 2 532 113,66 zł, z czego 2 278 902,29 zł to środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych.

red.

powiązane – „Biogazownia R-XXI w Łobzie”

Kontynuuj czytanie

Maszewo

Przebudowa w Maciejewie

Maszewo. W ramach inwestycji zostanie przebudowany odcinek drogi o długości 258 m wraz z budową chodnika na tym odcinku oraz przebudową oświetlenia ulicznego. Jezdnia zostanie wykonana na odcinku drogi o długości 120 m.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, równolegle do prac związanych z przebudową drogi prowadzone są prace geodezyjne w celu uporządkowania granic przebiegu pozostałego odcinka. Po zakończeniu prac geodezyjnych zostanie opracowana dokumentacja projektowa na pozostały odcinek drogi.

Koszt przebudowy to kwota 532 331,53 zł, z czego 501 798,54 zł to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przewidzianych dla miejscowości, gdzie funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.

red.

powiązane – „48. fałszywych alarmów”

Kontynuuj czytanie

Maszewo

Pieniądze na opiekę

Maszewo. Gmina Maszewo rozpoczyna realizację Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, program bedzie realizowany w związku z pozyskaniem w ramach naboru wniosków środków finansowych w kwocie 34 080,00 zł.

Jest kierowany do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

Program realizowany będzie przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Maszewie do dnia 31 grudnia 2023 r.

red.

powiązane – „48. fałszywych alarmów”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie