Connect with us
https://www.pracujwfiege.pl/

Przybiernów

105 wniosków zakwalifikowano

Przybiernów. Znane są wyniki naboru do konkursu „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym.” w gminie Przybiernów.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, władze gminy otrzymały od Operatora konkursu informację o akceptacji wniosku w Konkursie Grantowym Cyfrowa Gmina – „Granty PPGR”. Po ewentualnym podpisaniu umowy zostanie przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu wskazanego we wniosku.

W trakcie naboru złożonych zostało 137 oświadczeń. W wyniku weryfikacji złożonych dokumentów do naboru zakwalifikowano 105 oświadczeń. 32 wnioski nie zostały pozytywnie zweryfikowane z powodu braku potwierdzenia:

  • pokrewieństwa w linii prostej,
  • faktu pracowania w PGR,
  • nieotrzymania na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia wniosku, sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania tych rzeczy,
  • poświadczenia informacji dotyczących zatrudnienia w PGR.

Gmina podaje również, że zostały odgórnie tj. przez Beneficjenta projektu – Centrum Projektów Polska Cyfrowa zmienione kwoty jednostkowe dofinansowania do sprzętu komputerowego będącego przedmiotem wniosków wszystkich Gmin biorących udział w konkursie. Pierwotne warunki konkursu przewidywały 3500 zł dofinansowania do laptopa lub komputera stacjonarnego i 1500 zł do tableta. Aktualne warunki proponowane przez organizatora konkursu
to 2500 zł dofinansowania do laptopa lub komputera stacjonarnego i 1000 zł do tableta.

red.

powiązane – „Kolumbarium w czerwcu”

Przybiernów

Przebudowa boiska

Przybiernów. Wczoraj została podpisana umowa z wykonawcą robót budowlanych firmą Solid-Stet, na operację pn. „Modernizacja boiska sportowego w Przybiernowie” oraz został przekazany plac budowy.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, 6 grudnia 2021 roku w Szczecinie została podpisana umowa pomiędzy województwem zachodniopomorskim, a gminą Przybiernów na przebudowę boiska sportowego w Przybiernowie. Efektem będzie poprawa jakości infrastruktury na obszarze Lokalnej Strategii Rozwoju. Wysokość przyznanej pomocy wynosi 113 632,00 złotych, jednak nie więcej niż 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.

red.

powiązane – „Przetarg na MOP Przybiernów”

Kontynuuj czytanie

Przybiernów

Przetarg na MOP Przybiernów

Przybiernów. Na oddanym do ruchu w ubiegłym roku odcinku S3 Brzozowo – Miękowo powstały MOP-y Przybiernów Zachód i Wschód (z rezerwą pod stację paliw i restaurację).

Opublikowane

w dniu

GDDKiA rozpoczęła przetarg na wyłonienie ich dzierżawcy, na oferty czekają do 21 lipca br. W przetargu będą mogły wystartować podmioty prowadzące minimum trzy stacje paliw przez 3 lata, które uzyskały średni roczny przychód za ostatnie dwa lata nie mniejszy niż 10 mln zł. O wyborze ofert będzie decydowała wysokość miesięcznego czynszu podstawowego (nie mniejszy niż 15 tys. zł. za MOP).

red.

powiązane – „Modernizacja pałacu”

Kontynuuj czytanie

Przybiernów

Majówka w Przybiernowie

Przybiernów. Co się będzie działo w najbliższy weekend w gminie – zobacz plakat obok.

Opublikowane

w dniu

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie