Connect with us

Goleniów

1 grosz za zatrzymanie

Goleniów. Stawki dla przewoźników za korzystanie z przystanków autobusowych znacznie obniżone do 30 czerwca.

Opublikowane

w dniu

Tam gdzie były opłaty 5 groszy i złotówka, będzie teraz tylko 1 grosz. Obniżka jest z wiązana z panująca zarazą i stratami przewoźników przy zmniejszonym ruchu ludności. Projekt uchwały w tej sprawie jest następujący:

„…ustala się stawki opłat za korzystanie przez operatora lub przewoźnika z przystanków komunikacyjnych i dworca, o których mowa w §1:
a) 0,05 zł za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym,
b) 1,00 zł za jedno zatrzymanie środka transportu na dworcu.

 1. Z uwagi na ogłoszenie w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw zdrowia
  na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, ustala się w okresie od 1 kwietnia
  2020 r. do 30 czerwca 2020 r. następujące stawki opłat za korzystanie przez operatora lub
  przewoźnika z przystanków komunikacyjnych i dworca, o których mowa w §1:
  a) 0,01 zł za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym,
  b) 0,01 zł za jedno zatrzymanie środka transportu na dworcu…”.
  Radni będą nad tym projektem głosowali w najbliższa środę.

Red.

powiązane – „Sesja normalna – przewodnicząca prosi o rezygnację”

Goleniów

Wadium przepadło

Goleniów. Firma PPRI MAZUR zrezygnowała z zakupu działki w GPP.

Opublikowane

w dniu

W związku z tym burmistrz w swoim zarządzeniu postanowił o odstąpieniu od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Łozienica na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego, w skład której wchodzi działka oznaczona numerem ewidencyjnym 55/8 o powierzchni 1,7775ha, z Firmą MAZUR SPECJALISTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH z siedzibą w Łozienicy przy ulicy Prostej nr 26, która została ustalona nabywcą ww. nieruchomości w drodze przetargu publicznego nieograniczonego w dniu 12 sierpnia 2021r.

Wpłacone wadium w kwocie 130.680zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych) nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz gminy. Działka natomiast będzie ponownie wystawiona na sprzedaż.

red.

powiązane – „Kryzys potrwa – odpowiada burmistrz”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

PSZOK zamknięty

Goleniów. Punkt Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zostaje dla mieszkańców gminy Goleniów od soboty 18 września zamknięty do odwołania.

Opublikowane

w dniu

Taką informację podało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Goleniowie. Powodem jest wyczerpanie możliwości magazynowych w związku z większym niż zazwyczaj napływem odpadów, co z kolei jest związane z nieodbieraniem od kilku dni odpadów z terenu gminy przez PGK.

red.

powiązane – „Kryzys potrwa – odpowiada burmistrz”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Nowe oświetlenie

Goleniów. W kilkunastu miejscach gminy pojawi się niedługo oświetlenie ciągów komunikacyjnych.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, na liście pierwszego etapu inwestycji związanej z oświetlaniem ciągów komunikacyjnych w gminie Goleniów znalazło się 14 pozycji:

 • przystanki autobusowe w Imnie
 • Tarnowiec – droga od przystanku do zabudowań
 • wejście do szkoły w Mostach
 • osiedle Wrzosowe w Pucicach
 • ul. Rzemieślinicza w Pucicach
 • ul. Sielankowa w Białuniu
 • Zabród
 • plac zabaw na ul. Parkowej w Załomiu
 • plac zabaw i boisko w Komarowie
 • boisko sportowe w Marszewie
 • ul. Lipowa w Lubczynie
 • Goleniów – skrzyżowanie przy Jagiełły i Słowackiego
 • Goleniów – droga SP nr 1 przy ul. Kilińskiego
 • Goleniów – ścieżka rowerowa przy ul. Spacerowej

Prace budowlane wykona firma Elektroinstal – PHU Jan Bagiński z Goleniowa za 747 750 zł., w terminie do 6 stycznia 2022 r. Przewidziany jest kolejny etap oświetlania ulic.

red.

powiązane – „Kryzys potrwa – odpowiada burmistrz”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie