Connect with us

Goleniów

Winny nieukarany

Goleniów. Dzisiaj przed Sądem Rejonowym w Goleniowie zakończył się wyrokiem proces karny burmistrza Roberta Krupowicza.

Opublikowane

w dniu

Sąd uznał go winnym zarzucanego czynu, ale odstąpił od ukarania i zasądził od niego 2 tys zł na cele społeczne. W ustnym uzasadnieniu sędzia Michał Krzywulski uznał, że wina oskarżonego nie budzi wątpliwości, ale jej szkodliwość społeczna jest wprawdzie powyżej „znikomej”, ale też poniżej „znacznej”. Wykluczył też polityczny motyw działania burmistrza. Nie wiadomo jeszcze, czy prokurator będzie zaskarżał ten wyrok.

Krupowicz był oskarżony o naruszenie tajemnicy skarbowej, przez publiczne ujawnienie na jednej z sesji rady miejskiej w Goleniowie w roku 2021, danych personalnych i wysokości zadłużenia z tytułu opłaty za odpady komunalne kilkorga radnych. Oskarżony na pierwszej rozprawie oświadczył, że „nie ma poczucia winy”, ale fakt ujawnienia wspomnianych danych potwierdza, tłumacząc go działaniem w interesie społecznym.
Powiedział też, że mając dzisiejszą wiedzę na temat tajemnicy skarbowej, zrobił by to samo, tylko inaczej. Ujawnił też, że listę z nazwiskami i poziomem zadłużenia radnych otrzymał przed ową sesją od urzędnika, chociaż sam o nią nie wnioskował.


Dzisiejszy wyrok potwierdza słuszność taktyki obrońcy burmistrza, który starał się zajmować sąd nie tyle oskarżonym co… poszkodowanymi, którzy jakoby nieopłacaniem w terminie niewielkich kwot za śmieci spowodowali nieuprawnioną reakcję burmistrza. Taktyka ta była możliwa i jak się okazuje skuteczna, dzięki przyzwoleniu sędziego Krzywulskiego. A miała ona doprowadzić – i doprowadziła – do orzeczenia winy, ale
bez ukarania.
Uniewinnić bowiem sędzia Krzywulski burmistrza po prostu nie mógł w świetle materiału dowodowego oraz przyznania się Krupowicza do winy. Mógł go za to nie ukarać i wytłumaczyć – i tak zrobił. W ten sposób burmistrz uniknął ustawowego zakazu startu w najbliższych wyborach – można się więc spodziewać, że po raz kolejny zapomni o tym co już na ten temat publicznie zapowiedział. A tłumacząc motywy działania burmistrza sędzia Krzywulski wielokrotnie używał zwrotu „nie budzi wątpliwości” – niestety wzbudzając same wątpliwości. Choćby zdaniem sędziego nie budzi wątpliwości to, że burmistrz nie działał z pobudek politycznych – rozumianych jako świadoma chęć zdyskredytowania przeciwników politycznych. Jednak to jego stwierdzenie było na tyle gołosłowne, że sędzia nie potrafił go nawet wiarygodnie uzasadnić, dowodząc jedynie swojej ignorancji i braku rozeznania w procesach politycznych zachodzących między radnymi a burmistrzem w Goleniowie – a prowadzących do emocji o wysokim natężeniu, których wynikiem było świadome i za takie uznane przez sąd działanie burmistrza w tej sprawie. Działanie jednak, które zdaniem sędziego Krzywulskiego nie kwalifikuje się do ukarania – co w praktyce oznacza uniewinnienie burmistrza, który oprócz własnego obrońcy drugiego znalazł w osobie… sędziego.

red.

powiązane – „Burmistrz przed sądem – nie mam poczucia winy”

Goleniów

Krzyż bez Chrystusa

Goleniów. Ktoś zniszczył figurę Chrystusa na krzyżu stojącym przy komendzie Straży Pożarnej.

Opublikowane

w dniu

Do profanacji doszło 16 kwietnia kwadrans przed godz. 23.00. Według nieoficjalnych informacji, kamera monitoringu zainstalowana przy skrzyżowaniu ulic Adersa i Konopnickiej nie zarejestrowała samego zdarzenia, ale uchwyciła mężczyznę oddalającego się w tym czasie z miejsca gdzie stoi krzyż.

red.

powiązane – „Po wyborach – analiza”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Pogodna przebudowana

Goleniów. Wczoraj odbył się odbiór techniczny ulicy Pogodnej w Kliniskach Wielkich po przebudowie.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, zakres inwestycji obejmował wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej i kostki betonowej z rozszerzoną fugą wypełnioną kruszywem, wykonanie zjazdów i chodników z kostki betonowej oraz wykonanie kanału technologicznego. Roboty budowlane zrealizowała firma STERN Dawid Chudziak z Żółwiej Błoci. Całość inwestycji kosztowała 1 246 416,65 zł.
Na inwestycję Gmina Goleniów otrzymała dofinansowanie z PROW w wysokości 738 020,00 zł., co stanowi 63,63% środków kwalifikowanych.

red.

powiązane – „Po wyborach – analiza”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Lasy zagrożone

Goleniów. Nadleśnictwo Kliniska informuje, ze pojawiło się zagrożenie dla trwałości fragmentu lasów podlegających jego administracji.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje nadleśnictwo, nadmierny rozwój liczebności gąsienic barczatki sosnówki zagraża borom sosnowym na terenie leśnictw Pucko i Strumiany. Prowadzone prace prognostyczne i obserwacje potwierdziły rozwijanie się tzw. „gradacji” tego owada. Liczby gąsienic zagrażające życiu drzew zostały przekroczone. Dlatego została podjęta decyzja o zastosowaniu środka biologicznego w celu ograniczenia liczebności gąsienic barczatki sosnówki. Mapka pola zabiegowego – obok.

Środek FORAY 76B jest bezpieczny dla innych organizmów i nie stanowi zagrożenia dla owadów zapylających. Przewidywany termin wykonywania zabiegów agrolotniczych – od 22 kwietnia 2024 r. do 20 maja 2024r. Warunkiem wykonywania lotów samolotu DROMADER będą: odpowiednia temperatura powietrza oraz siła wiatru. Przeloty samolotu będą się odbywały w godzinach porannych oraz przed wieczorem. Ze względu na brak okresu karencji wstęp na tereny opryskiwane będzie możliwy po wyschnięciu podanego preparatu na igłach i liściach.

red.

powiązane – „Po wyborach – analiza”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie