Connect with us

Goleniów

Sprzedaż udziałów zablokowana.

Goleniów. Radni nie zgodzili się na sprzedaż udziałów w gminnej spółce Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Goleniowie.

Opublikowane

w dniu

Na ostatnią sesję rady miejskiej, burmistrz przygotował projekt uchwały, który przewidywał, że Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Goleniowie, w której gmina Goleniów posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym, sprzeda 3 udziały gminy Goleniów w spółce, których wartość nominalna łącznie wynosi 9000,00 zł, gminom: Osina, Przybiernów i Stepnica – każdej po jednym udziale. Kapitał zakładowy PGK wynosi 9,111 mln zł i dzieli się na 3037 udziałów po 3000 zł każdy.

Powodem tych planów sprzedaży udziałów jest wynik niedawnej kontroli w PGK przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli Delegaturę w Szczecinie. Kontrola objęła okres działalności spółki za ostatnie lata, tj. od 2018 do 2020 r. W ramach tejże kontroli zwrócono uwagę na zastrzeżenia w działaniu PGK, polegającą na fakcie świadczenia usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz odbioru i transportu nieczystości ciekłych na obszarach położonych poza granicami administracyjnymi Gminy Goleniów (tj. na terenie Gmin Osina, Przybiernów i Stepnica). W związku z tym Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Goleniowie pismem z dnia 6 października 2021 r. zwróciło się do burmistrza gminy Goleniów z wnioskiem o podjęcie działań zmierzających do umożliwienia spółce dalszego świadczenia usług poza obszarem gminy Goleniów.

Pismami z dnia 7 października 2021 r. skierowanymi do Gmin Osina, Przybiernów i Stepnica burmistrz wstępnie zaproponował przystąpienie tychże gmin do struktury udziałowej spółki. Gminy zaakceptowały tę propozycję, a sprzedaż udziałów tym gminom miała umozliwić PGK dalsze świadczenie usług na ich terenie.

Jak nam powiedział wiceburmistrz Tomasz Banach, jest zaskoczony decyzją radnych. Jego zdaniem stawia ona pod znakiem zapytania dalsze operowanie PGK w sąsiednich gminach – ze względu na wspomniane zastrzeżenie NIK. Na razie nie ma jeszcze innego planu umożliwiającego lege artis świadczenie tych usług przez PGK, dla którego są one poważnym źródłem przychodów.

Innego zdania jest prezes PGK Leszek Siwek, który uważa, że według jego wiedzy świadczenie usług sąsiednim gminom nie jest zagrożone nawet bez zbywania udziałów.

red.

powiazane – „Odpady – nowy harmonogram”

Goleniów

Góra Tabor w Marszewie

Goleniów. Na jutro, czyli sobotę 15 czerwca zapraszamy wszystkie dzieci, młodzież, Wasze rodziny, do MARSZEWA, na tegoroczną X GÓRĘ TABOR JUNIOR…

Opublikowane

w dniu

…czyli spotkanie o charakterze religijno – festynowym dla dzieci i młodzieży, pod hasłem „NIEBO CZEKA”.

👉 godz. 09:00 REJESTRACJA uczestników
👉 godz. 10:30 Msza Święta przy kościele w MARSZEWIE
👉 po Mszy RODZINNY FESTYN przy placu zabaw, z wieloma atrakcjami: zabawami, konkursami, gastronomią.

red.

powiązane – „Będzie rękaw na lotnisku”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Młodzi strażacy na stadionie

Goleniów. W sobotę, 15 czerwca br., na stadionie OSiR w Goleniowie odbędą się Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze.

Opublikowane

w dniu

Pojawią się tam Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) z terenu powiatu goleniowskiego.

red.

powiązane – „Będzie rękaw na lotnisku”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Otwarcie sezonu

Goleniów. W przyszłą sobotę goleniowski OSiR otwiera letni sezon plażowy w Lubczynie.

Opublikowane

w dniu

Szczegóły na plakatach obok.

red.

powiązane – „Będzie rękaw na lotnisku”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie