Connect with us

Goleniów

Śmieci ogrzeją Goleniów?

Goleniów. Prezes goleniowskiego PEC wśród źródeł ciepła, które mogą zastąpić węgiel, widzi gaz i… śmieci.

Opublikowane

w dniu

Gwałtowny wzrost cen uprawnień emisyjnych, które PEC płaci za emisję CO2, oraz związany z tym wymuszony przez UE proces odchodzenia od węgla jako paliwa powoduje, że spółka musi szukać innych źródeł ciepła. Jak nam powiedział prezes Tomasz Majewski, najbardziej dostępnym jest gaz – i do jego wykorzystania w Goleniowie PEC się już przymierza. Oprócz ciepła z gazu produkowana byłaby także energia elektryczna. Z gazu PEC ma wytwarzać ok. 30% ciepła, a resztę w innego źródła. Tym innym źródłem może być według prezesa Majewskiego termiczna utylizacja odpadów.

Spalanie śmieci w małych, czystych i monitorowanych spalarniach może być efektywnym ekonomicznie źródłem energii – a jednocześnie rozwiązuje problem śmieci, których nie można poddać recyklingowi. Takie spalarnie są w planach rządowych i mogą liczyć na dofinansowanie. Budowę jednej lub dwóch planuje CZG R-XXI, którego od niedawna członkiem jest gmina Goleniów. I właśnie lokalizacja w Goleniowie jest jedną z rozważanych – jak nam powiedział przewodniczący CZG R-XXI Jacek Chrzanowski. Gmina Goleniów ma przygotowane tereny w bazie PGK sąsiadującej z PEC.

Z informacji przekazanej nam przez prezesa Majewskiego obecnie gaz i spalanie śmieci to jedyna realna alternatywa dla węgla. Tak czy inaczej odejście od węgla spowoduje znaczny wzrost ceny produkowanego ciepła. Gaz jest droższy, a co do ciepła ze spalarni śmieci nie ma w tej chwili wiarygodnych kalkulacji.

red.

powiązane – „PEC – nowe źródła energii”, „Spalarnia nie musi być w Goleniowie, ale Goleniów ma najlepszą lokalizację – mówi Chrzanowski.”

Goleniów

Od 1 grudnia za śmieci 30 złotych.

Goleniów.Przed chwilą radni na sesji uchwalili zaproponowaną przez Burmistrza Roberta Krupowicza podwyżkę ceny za odbiór odpadów komunalnych z 12 na 30 złotych.

Opublikowane

w dniu

Nowa cena będzie obowiązywała od 1 grudnia, na tej samej sesji radni nie przyjęli propozycji radnych opozycyjnych w której nowa cena za odbiór odpadów komunalnych wynosiłaby 20 złotych. Według zapewnień Wiceburmistrza Banacha jeszcze dzisiaj PGK ma wznowić odbiór odpadów komunalnych.

Cała sesja była wnikliwie obserwowana przez przedstawicieli wielu poza goleniowskich mediów.

Red

powiązane – „Kryzys potrwa – odpowiada burmistrz”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

W piątek nadzwyczajna sesja śmieciowa.

Goleniów.W najbliższy piątek radni spotkają się na nadzwyczajnej sesji zwołanej na wniosek burmistrza.

Opublikowane

w dniu

Tematem będą propozycje uchwał przygotowane przez burmistrza mające rozwiązać „kryzys śmieciowy”. Sesja rozpocznie się o 9:00.

Kolejny tydzień Goleniów i gmina coraz bardziej „zatapiają” się w nieodbieranych śmieciach. Najbardziej widoczne to jest na ulicach gdzie uliczne kosze są mocno przepełnione.

Gdyby taka sytuacja potrwała jeszcze dłużej gminie grozi zarząd komisaryczny, który może wprowadzić Wojewoda.

powiązane – „PGK – w każdej chwili jesteśmy gotowi odbierać śmieci”

red.

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Wadium przepadło

Goleniów. Firma PPRI MAZUR zrezygnowała z zakupu działki w GPP.

Opublikowane

w dniu

W związku z tym burmistrz w swoim zarządzeniu postanowił o odstąpieniu od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Łozienica na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego, w skład której wchodzi działka oznaczona numerem ewidencyjnym 55/8 o powierzchni 1,7775ha, z Firmą MAZUR SPECJALISTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH z siedzibą w Łozienicy przy ulicy Prostej nr 26, która została ustalona nabywcą ww. nieruchomości w drodze przetargu publicznego nieograniczonego w dniu 12 sierpnia 2021r.

Wpłacone wadium w kwocie 130.680zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych) nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz gminy. Działka natomiast będzie ponownie wystawiona na sprzedaż.

red.

powiązane – „Kryzys potrwa – odpowiada burmistrz”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie