Connect with us

Aktualności

Rutynowe czy bezprawne?

W miniony piątek rano, goleniowscy policjanci zatrzymywali kierowców na ul. I Brygady Legionów w Goleniowie do rutynowej kontroli trzeźwości. Rzecznik Praw Obywatelskich poddaje w watpliwość uprawnienia policjantów do tego typu kontroli.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje „Dziennik Gazeta Prawna” (30.10.br nr 212 str. 8), do końca września br polscy policjanci skontrolowali trzeźwość 13 286 159 kierowców. Również policjanci z naszego powiatu mają w tej stystyce swój udział (przykład – wspomniana kontrola w miniony piątek). Jednak zdaniem prawników formalne podstawy
przeprowadzania takich rutynowych kontroli są wątpliwe.

Kwestia kontroli trzeźwości na drodze jest w polskim prawie regulowana prawem o ruchu drogowym, oraz ustawą o kierujących pojazdami. Zgodnie z art. 129 ust 2 pkt 3 prawa o ruchu drogowym policjant ma prawo „żądania poddania się przez kierującego pojazdem (…) badaniu w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu lub środka odurzającego”. Jednak od 19.01.2013 r wprowadzono do kodeksu drogowego art. 129 i, który reguluje sposób przeprowadzania badań na zawartość alkoholu w organizmie. Ustęp czwarty tego artykułu mówi, że warunki oraz sposób przeprowadzania tych badań określi ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO) uważa, że ustawa ta przewiduje przeprowadzenie badań na zawartość alkoholu tylko w dwóch przypadkach: przed przyjęciem do izby wytrzeźwień oraz w przypadku podejrzenia, że przestępstwo zostało popełnione po spożyciu alkoholu. Żaden z tych przypadków nie zachodzi podczas rutynowej kontroli trzeźwości na drodze. Jeszcze do 19.01.2013 r taka kontrola trzeźwości była regulowana zarządzeniem nr 496 Komendanta Głównego Policji (KGP) z 25.05.2004 r. Jednak po wejściu wspomnianego art.129 i kodeksu drogowego, policja utraciła możliwość stosowania procedur opisanych w zarządzeniu
nr 496 KGP, ale z braku innych przepisów … robi to nadal!

Zdaniem RPO rodzi to zasadnicze wątpliwości:
– w jaki sposób policjanci powinni prowadzić rutynowe kontrole trzeźwości i jak je mają dokumentować?
– czy wobec braku wyraźnej regulacji są w ogóle uprawnieni do wykonywania takich badań?

RPO uważa, że słuszny cel takich rutynowych badań nie zmienia faktu, że konieczne jest, aby przepisy pozwalające na tak daleko idącą ingerencję w sferę praw i wolności obywatelskich w sposób precyzyjny określały obowiązki obywateli i uprawnienia policjantów w tym zakresie.

W praktyce dla każdego kierowcy oznacza to, że – jak zawsze zresztą – powinien zadać policjantowi zatrzymującemu go do rutynowej kontroli trzeźwości pytanie o jej podstawę prawną. Ponieważ z tego, co podajemy wyżej wynika, że aktualnie tej podstawy prawnej nie ma, możemy odmówić poddania się takiej kontroli, a policjant nie może nas do niej przymusić. Tak zreszta jak do dmuchania w alkomat, jeśli zarządamy pobrania w szpitalu krwi w celu ustalenia naszej trzeźwości.

Przy tej okazji warto zwrócić uwagę na inne, powszechnie znane, a wątpliwe prawnie działania policji. Otóż zarówno używany przez nią powszechnie radar ISKRA – I, jak i jego laserowy odpowiednik ULTRALYTE niezależnie od innych wad technicznych i prawnych, nie spełniają wymogów rozprządzenia ministra gospodarki z dn.
9.11.2007 r., nakazujących tego typu urządzeniom jednoznaczną identyfikację mierzonego pojazdu. Tymczasem zarówno kierowcy, jak i policjanci dokonale wiedzą, że wymienione radary nie mają takich możliwości technicznych.

Wniosek z podanych wyżej wątpliwości jest jeden: odmawiać z zasady, ale na trzeźwo, udziału w rutnowej, a bezprawnej kontroli, nie przyjmować mandatu z pomiaru nielegalnymi radarami i bronić swoich racji przed sądem. Może z czasem sędziowie zamiast rutynowo wierzyć wszystkiemu, co powie policjant, zaczną egzekwować prawo także od policjantów. To na pewno zmusi policję do legalnych działań i stosowania legalnych urzadzeń.

Kliknij aby skomentować

You must be logged in to post a comment Login

Dodaj komentarz

Aktualności

KONDOLENCJE

Opublikowane

w dniu

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Krysi Augustynowicz.
Rodzinie oraz Najbliższym składamy najszczersze wyrazy współczucia i słowa otuchy w trudnych chwilach.

Akcjonariusze, Zarząd oraz Pracownicy Asprod S.A.

Kontynuuj czytanie

Aktualności

Sztandar dla goleniowskiego ZK

Goleniów. Wczoraj uroczyście nadano i poświęcono sztandaru Zakładu Karnego w Goleniowie.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje parafia pw. Św. Katarzyny, rozpoczęcie uroczystości nastąpiło o godzinie 13:00 Mszą Świętą, której przewodniczył ks. Adam Staszczak SChr – kapelan Zakładu Karnego w Goleniowie.

Po Mszy o godz. 13:45 nastąpił przemarsz zaproszonych gości na Planty, gdzie odbyła się uroczystość nadania sztandaru oraz ceremonia złożenia wieńców pod Pomnikiem Niepodległości na Placu Rotmistrza Witolda Pileckiego. W uroczystościach wzięła udział wiceminister sprawiedliwości Katarzyna Frydrych, wysoko postawieni przedstawiciele Służby Więziennej, a także innych służb mundurowych.

Była to – według dyrektora ZK Goleniów płk. Jarosława Korolczuka – jedna z najważniejszych chwil w historii goleniowskiej jednostki penitencjarnej: „Sztandar to symbol wartości, symbol zjednoczenia funkcjonariuszy we wspólnym dziele” – podsumował płk. Korolczuk.

red.

powiązane – „Sztandar dla ZK”

Kontynuuj czytanie

Aktualności

Czym jest recepta elektroniczna i co warto wiedzieć na jej temat?

Materiał partnera. W 2020 roku recepty elektroniczne zostały wprowadzone jako alternatywa dla tradycyjnych recept papierowych. Nie wszyscy pacjenci wiedzą o tym, że można otrzymać je zarówno podczas wizyty w stacjonarnym gabinecie lekarskim, jak i podczas teleporady. Na jakich zasadach funkcjonują recepty online?

Opublikowane

w dniu

Kto może zdecydować się na teleporadę?

Popularność telemedycyny zdecydowanie rozwinęła się w czasach pandemii. To właśnie wtedy telekonsultacje stały się najpowszechniejszą formą kontaktu pacjentów z lekarzami. Teleporada nie straciła na popularności pomimo poprawy sytuacji sanitarnej.

Często korzystają z niej osoby, które mieszkają w niewielkich miejscowościach, gdzie dostęp do lekarzy specjalistów jest bardzo ograniczony. Dzięki telemedycynie mogą oni nie tylko omówić z lekarzem swoje problemy, ale także otrzymać receptę elektroniczną oraz zalecenia lekarskie.

Trzeba pamiętać o tym, że lekarz, który udziela teleporady, nie zawsze wystawi e-receptę zgodnie z życzeniem pacjenta. Jeśli uzna, że ten potrzebuje dodatkowych badań bądź też żaden lek na receptę nie jest mu potrzebny, może odmówić wystawienia dokumentu.

Niektórzy pacjenci wciąż dość nieufnie podchodzą do usług medycznych świadczonych przez teleporady. Trzeba tymczasem wspomnieć, że praktycznie niczym nie różnią się one od tradycyjnych wizyt – z tym, że pacjent nie staje z lekarzem twarzą w twarz. Do postawienia trafnej diagnozy w zdecydowanej większości przypadków wystarczy zwykła rozmowa. Jeśli zaś specjalista uzna, że potrzebne będą dokładne oględziny, to zostaniemy o tym poinformowani.

Czym są recepty online?

Mimo tego że recepty online funkcjonują na polskim rynku już od ponad trzech lat, wciąż nie wszyscy pacjenci wiedzą, na czym dokładnie polega proces ich wystawiania i realizacji.

Pacjent, który odbył wizytę u lekarza bądź też teleporadę, po zakończeniu konsultacji otrzymuje na swój telefon czterocyfrowy kod – może także otrzymać kod QR na swój adres mailowy. W aptece wystarczy podać farmaceucie ów kod wraz ze swoim numerem pesel. Osoby, które posiadają na swoim telefonie zainstalowaną aplikację mobilną internetowego konta pacjenta, za jej pośrednictwem także mogą uzyskać dostęp do wystawionej recepty.

Pacjenci, którzy nie dysponują dostępem do internetu, a co za tym idzie, nie mają założonego profilu Internetowego Konta Pacjenta, e-receptę otrzymają od lekarza jako papierowy wydruk z kodem kreskowym. Wystarczy, że w celu realizacji leku przedstawią go w aptece.

Jak otrzymać receptę bez wychodzenia z domu?

Już od dawna stacjonarne wizyty w gabinecie lekarskim nie są jedyną dostępną formą kontaktu ze specjalistą. Pacjent, który posiada dostęp do internetu, konsultacje lekarską może odbyć za pośrednictwem wideokonsultacji, czatu lub rozmowy telefonicznej. W internecie funkcjonują także specjalne strony internetowe, na których pacjent w celu uzyskania recepty na interesujący go lek, musi wypełnić szczegółowy formularz, z którym następnie zapoznaje się lekarz.

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie