Connect with us

Nowogard

Remont za 5 mln zł

Nowogard. Radni przyznali na wczorajszej sesji brakujące 700 tys zł i remont Placu Wolności w Nowogardzie może ruszać.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, 27 grudnia 2023 wyłoniony został wykonawca zadania pod nazwą „Rewitalizacja Miasta Nowogard – zagospodarowanie Placu Wolności: kolejny etap”. Najniższą ofertę złożyła firma Gorbud Sp. z o.o., która zaoferowała, że w ciągu 10 miesięcy wykona remont za kwotę 4 mln 900 tys. zł. Na realizację tej inwestycji gmina pozyskała z Rządowego Funduszu „Polski Ład” blisko 4 mln zł, zaś zaplanowany wcześniej wkład własny to 263 tys. zł plus w/w 700 tys zł.

Zakres prac zaplanowanych obejmuje roboty rozbiórkowe związane z likwidacją nawierzchni, krawężników, chodników, jezdni, parkingów, i elementów małej architektury. W zakresie adaptacji istniejących elementów zagospodarowania planuje się przełożenie nawierzchni z kostki granitowej i bazaltowej na projektowanym parkingu, przebudowę nawierzchni drogowej wjazdowej, przebudowę chodnika w pasie drogowym, zmianę lokalizacji masztów flagowych. W zakresie projektu nowych elementów zagospodarowania planuje się zmianę ukształtowania terenu, budowę nawierzchni placu, chodników i dróg, budowę fontanny, montaż elementów małej architektury, wykonanie zaleceń gospodarki drzewostanem, wykonanie nasadzeń z drzew krzewów i pnączy ozdobnych. W zakresie projektu elektrycznego planuje się demontaż istniejącego uzbrojenia terenowego (linia kablowa, złącze kablowe), budowę nowej linii kablowej oświetlenia, budowę nowej szafy przyłączeniowej sterującej oświetleniem placu, budowę nowej szafy przyłączeniowej zasilającej oświetlenie choinki na placu, montaż lamp parkingowych i słupów oświetleniowych latarni, rozbudowę oświetlenia placu o lampy w nawierzchni w ścianie i reflektory. W zakresie projektu drogowego i sanitarnego planuje się likwidację starej nawierzchni drogi wewnętrznej, parkingów i chodników, budowę nowej nawierzchni jezdni, odwodnienie nowej nawierzchni drogi, modernizację kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej, demontaż istniejącej kanalizacji deszczowej.

red.

powiązane – „Indyki pod nóż”

Nowogard

Europa więźniom

Nowogard. Spotkanie dotyczące funduszy unijnych odbyło się wczoraj w Zakładzie Karnym w Nowogardzie. O możliwości skorzystania z unijnych środków osadzeni informowani są od 2022 r.

Opublikowane

w dniu

Celem tego spotkania było pokazanie, że można zacząć od nowa nawet po trudnych doświadczeniach, korzystając ze wsparcia funduszy europejskich.

  • Takie spotkania to potrzebny krok w resocjalizacji więźniów, którzy poszukują rozwiązań ich trudnej sytuacji życiowej i zaczynają planować swoje życie po odbyciu kary – powiedziała mł. chor. Małgorzata Ciosek-Kondraciuk z Działu Penitencjarnego ZK Nowogard.
  • W Zakładzie Karnym w Nowogardzie byliśmy po raz trzeci. Staramy się dotrzeć do osób, które mimo trudnej sytuacji życiowej mogą skorzystać ze wsparcia funduszy europejskich i zacząć nowy rozdział w swoim życiu. Nie wykluczamy nikogo, fundusze europejskie naprawdę mogą przyczynić się do powrotu skazanych do społeczeństwa. Pomagają w otwarciu działalności, szkoleniach, doradztwie czy projektach rozwojowych. Wystarczy odrobina chęci – podsumował spotkanie pomysłodawca akcji Jan Borowski.

W spotkaniu wzięło udział 15 osadzonych zainteresowanych tym, w jaki sposób fundusze europejskie mogą pomóc im zorganizować ich życie na nowo po odbyciu kary i zamknięciu procesu resocjalizacji. Pojawiły się pytania o to, w jaki sposób napisać biznesplan i o sposoby na rozszerzenie działalności na rynkach zagranicznych.

red.

powiązane – „Po wyborach – analiza”

Kontynuuj czytanie

Nowogard

Interna wznawia działalność

Nowogard. Po niespełna czterech miesiącach przerwy wznowi od 25.04.2024 działalność oddział wewnętrzny (interna) szpitala w Nowogardzie.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje szpital, przyjmowani będą pacjenci, prowadzone będą procedury medyczne, Oddział Wewnętrzny w nowogardzkim szpitalu będzie mieć także nowego ordynatora.

Za niespełna 2 tygodnie oddział wewnętrzny nowogardzkiego szpitala ponownie zacznie działać i leczyć pacjentów. Interna w szpitalu w Nowogardzie funkcjonowała od czasu powstania tej lecznicy. Jednak od miesiąca lutego przestała z powodu braku wystarczającej ilości lekarzy. Niezbędne wymagania, aby oddział wewnętrzny pracował, to zatrudnienie minimum dwóch lekarzy.

Dyrektor szpitala w Nowogardzie Kazimierz Lembas twierdzi, że od 25.04.2024 oddział wewnętrzny szpitala ponownie będzie służył pacjentom i [porozumiał się już z nowym ordynatorem – jest nim Mariusz Stefański lekarz, specjalista chorób wewnętrznych i alergolog. Na oddziale będą pracowali oprócz ordynatora jeszcze dwaj inni specjaliści.

W tej chwili trwają ostanie prace remontowe i porządkowe przed uruchomieniem oddziału.

red.

powiązane – „Nowa Rada gminy Nowogard”

Kontynuuj czytanie

Nowogard

Ograniczenia na pl. Wolności

Nowogard. Od dzisiaj część Placu Wolności jest zamknięta.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, w związku z kontynuacją prac budowlanych dotyczących realizacji zadania pn:” Rewitalizacja Miasta Nowogard – Zagospodarowanie Placu Wolności: kolejny etap”, z dniem 09.04.2024 nastąpi zamknięcie kolejnego obszaru Placu Wolności w Nowogardzie – zgodnie z załącznikiem graficznym. Nie będzie możliwości korzystania z miejsc parkingowych zlokalizowanych do tej pory w koło Placu Wolności. Wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu. Gmina prosi o o korzystanie z alternatywnych miejsc parkingowych zlokalizowanych w ciągu ulic: 5-go Marca, Kowalskiej, Czarnieckiego, Luboszan, Kościelnej, Warszawskiej ( łącznik pomiędzy ul. Kowalską a ul. Zamkową ).

red.

powiązane – „Wiatr przegnał Czaplę”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie