Connect with us

Stepnica

PSZOK jutro otwarty

Stepnica. Od 25 kwietnia zostanie ponownie otwarty Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Stepnicy.

Opublikowane

w dniu

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników obsługujących punkt na teren PSZOK będą wpuszczane jedynie osoby przestrzegające wytycznych w okresie epidemii. Dlatego należy zapoznać się z wytycznymi dla mieszkańców korzystających z PSZOK w okresie epidemii.

  1. Na teren PSZOK wpuszczane będą jedynie osoby przestrzegające ścisłych zasad higieny, posiadające na sobie środki ochrony osobistej tj. maseczka (lub w inny sposób zakryte usta oraz nos) i rękawiczki ochronne (lateksowe lub nitrylowe) dotyczy to zarówno osób oddających odpady jak i osób towarzyszących lub pomagających w rozładunku. Po stronie osób przywożących odpady na PSZOK jest utrzymanie odpowiedniej odległości i zasad higieny. Pracownik PSZOK nie ponosi odpowiedzialności za zachowania osób przebywających na PSZOK, które mogą przyczynić się do zarażenia w trakcie rozładunku odpadów wirusem SARS-CoV-2.
  2. Odpady muszą być dostarczane w sposób umożliwiający ich poprawną i sprawną klasyfikację pracownikowi PSZOK.
  3. Osoby przywożące odpady selektywne typu : plastik, papier, szkło popakowane w sposób  który wymagałby od pracownika PSZOK otwierania worków/pojemników  zobowiązane są samodzielnie umieścić odpady w odpowiednim pojemniku.
  4. W jednym czasie na placu PSZOK – u  może znajdować się maksymalnie jeden pojazd     (W KAŻDYM POJEŹDZIE MOGĄ ZNAJDOWAĆ SIĘ MAX. 2 OSOBY) .
  5. Odpady niebezpieczne w postaci pozostałości, farb, lakierów, baterii świetlówek należy pozostawić przed drzwiami blaszanego kontenera ustawionego na placu PSZOKu.
  6. W przypadku rozładunku odpadów osoby przebywające na PSZOKu zobowiązane są pozostawać od siebie i pracowników PSZOK w odległości co najmniej 2m.
  7. Pracownik PSZOK odmawia przyjęcia odpadów lub wjazdu na teren PSZOK osobie, która nie przestrzega powyższych wytycznych.
     

red.

powiązane – „PSZOK Słajsino odbiera ponownie”

Stepnica

Na plażę do Stepnicy

Stepnica. Gmina zapraszamy miłośników kąpieli słonecznych oraz kąpieli wodnych na stepnicką plażę z kąpieliskiem.

Opublikowane

w dniu

Powiewa tam Błękitna Flaga. Pogoda jest wspaniała, piasek niedawno nawieziony znad morza, woda czysta. Bezpieczeństwa strzegą ratownicy WOPR, a w wypożyczalni znajduje się zarówno sprzęt do pływania jak i do plażowania.

red.

powiązane – „Morski piasek na plażę”

Kontynuuj czytanie

Stepnica

Burmistrz z odznaką

Stepnica. Burmistrz Andrzej Wyganowski został odznaczony przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego”.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, odznaka została wręczona przez wojewodę zachodniopomorskiego podczas uroczystości w dniu 12 lipca 2024 r. w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

red.

powiązane – „Promocyjnie po Zalewie”

Kontynuuj czytanie

Stepnica

Dni Stepnicy i regaty

Stepnica. Jutro rozpoczynają się Dni Stepnicy, a w sobotę XIII Regaty Stepnica.

Opublikowane

w dniu

Szczegóły na plakatach obok.

red.

powiązane – „Promocyjnie po Zalewie”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie