Connect with us

Nowogard

Przedszkola po 24 maja

Nowogard. Prowadzone przez gminę przedszkola i oddziały przedszkolne nie wznowią działalności do czasu otrzymania jasnych i szczegółowych wytycznych od służb sanitarnych i pozostaną zamknięte co najmniej do dnia 24 maja. Pozostałe zdecydują samodzielnie.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Gmina Nowogard jest organem prowadzącym dla 3 przedszkoli i 8 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 3 w Nowogardzie oraz szkoły w Błotnie, Długołęce, Orzechowie, Strzelewie, Wierzbięcinie, Żabowie).
W celu wyjaśnienia wszystkich zagadnień i wątpliwości wczoraj przeprowadzono zdalną naradę władz gminy ze wszystkimi dyrektorami przedszkoli oraz szkół podstawowych posiadających oddziały przedszkolne.
W naradzie udział wzięli:

Jolanta Bielska – dyrektor Przedszkola nr 1w Nowogardzie,
Ewa Wróbel – dyrektor Przedszkola nr 3 w Nowogardzie,
Elżbieta Majchrzak – dyrektor Przedszkola nr 4 w Nowogardzie,
Anna Łysiak – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowogardzie,
Piotr Kazuba – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowogardzie,
Danuta Ziółkowska – dyrektor Szkoły Podstawowej w Długołęce,
Renata Fusik – dyrektor Szkoły Podstawowej w Orzechowie,
Agnieszka Forgiel – dyrektor Szkoły Podstawewej w Strzelewie,
Karolina Jaklińska-Czyżak – dyrektor Szkoły Podstawowej w Żabowie,
Tomasz Żelazowski – dyrektor Szkoły Podstawowej w Błotnie,
Józef Korkosz – dyrektor Szkoły Podstawowej w Wierzbięcinie.

Wobec braku jasno sprecyzowanych wytycznych dotyczących nowego reżimu sanitarnego, po wysłuchaniu jednomyślnej opinii wszystkich osób zajmujących się w gminie oświatą, burmistrz Czapla zdecydował, że publiczne (prowadzone przez gminę) przedszkola i oddziały przedszkolne nie wznowią działalności do czasu otrzymania jasnych i szczegółowych wytycznych od służb sanitarnych i pozostaną zamknięte co najmniej do dnia 24 maja.

Dokonano również analizy prawnej kto i w jakim zakresie decyduje o wznowieniu działalności przedszkoli i żłobków. Z przepisów wynika, że gmina nie ma wpływu na otwarcie placówek dla których nie jest organem prowadzącym i może decydować wyłącznie o własnych przedszkolach. W związku z tym decyzję o otwarciu przedszkoli podejmują ich organy prowadzące we własnym zakresie i one ponoszą odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa. O otwarciu przedszkola na ul. Bema („Kraina Fantazji”) decyduje Pani Elżbieta Kazimierczak, przedszkola na ul. Zielonej („Zielone Przedszkole”) Pan Jan Kopyciński, przedszkola na ul. Bohaterów Warszawy („Akademia Malucha”) Pani Katarzyna Tyza, przedszkola na ul. Wojska Polskiego („Fantazja”) Szczecińskie Towarzystwo Talent- Promocja – Postęp, Pani Iwona Żukiert, żłobka na ul. Bohaterów Warszawy („Malinowy”) Pani Agata Malinowska, a żłobka na ul. Racibora i Wiejskiej („Maluszkowo”) Pani Bernadeta Pająk.

Red.

powiązane – „Krupowicz – nie otworzymy przedszkoli 6 maja.”

Nowogard

W „Sarnim Lesie” sesji nie będzie

Nowogard. Przewodniczący rady miejskiej nie zwoła nadzwyczajnej sesji w „Sarnim Lesie”.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

O jej zwołanie wystąpił burmistrz Robert Czapla, proponując jako miejsce jej odbycia salę bankietową „Sarni Las” w kolonii Smużyny. Jak nam powiedział przewodniczący Marcin Nieradka, nie zwoła on nadzwyczajnej sesji ani w „Sarnim Lesie”, ani w innym stacjonarnym miejscu. Powodem jest negatywna rekomendacja goleniowskiego Sanepidu, która zaleca prowadzenie sesji zdalnych, a nie stacjonarnych. Przewodniczący twierdzi, że w związku z pandemią, burmistrz powinien zakupić urządzenia pozwalające na przeprowadzenie zdalnych sesji.

red.

powiązane – „Sesja w… „Sarnim Lesie”?”

Kontynuuj czytanie

Nowogard

Rzecznik burmistrza wyjaśnia

Nowogard. W odniesieniu do artykułu z dnia 16 października 2020 r. „Sesja nadzwyczajna bez quorum” proszę o zamieszczenie wyjaśnienia.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

„Jak sugeruje przewodniczący RM, pan Marcin Nieradka, co czytamy w artykule, burmistrz Robert Czapla mógł „już dawno postawić tę sprawę na sesję, bez potrzeby zwoływania jej w trybie nadzwyczajnym – a ostatnia była pod koniec września”. Nie jest to prawdą, gdyż ostatnia sesja w trybie zwyczajnym była zwołana na 24 września, zawiadomienie o sesji wrześniowej pojawiło się w Biurze Rady dnia 17.09 br. Wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o pozyskanie środków na rozdział sieci ogólnospławnej w ulicy J. Kilińskiego został wysłany przez kierownika Wydziału Rozwoju Lokalnego, Funduszy, Kultury i Sportu w dniu kolejnym, tj. 18. 09. 2020 r. Odpowiedz z WFOŚiGW z prośbą o uzupełnienie dokumentów brakującymi uchwałami wpłynęła do Urzędu 22.09. 2020 r. tuż przed godziną 15! To zostawiałoby 1 dzień na sporządzenie uchwał, konsultacje ich pod względem merytorycznym, prawnym i finansowym, a jest to praca 3 wydziałów. Aby uchwały dobrze przygotować, potrzeba więcej czasu niż 1 dzień. Dnia 5.10. 2020 r. stosowne uchwały były przygotowane i złożone w Biurze Rady 8.10.2020 r. wraz z wnioskiem o zwołanie sesji nadzwyczajnej. Przewodniczący ustalił termin sesji na 15 października br. Widzimy zatem, że burmistrz nie miał możliwości „postawić tej sprawy” na sesji wrześniowej, technicznie było to niemożliwe.

Prośbę o zamieszczenie sprostowania argumentuję tym, iż stanowisko przewodniczącego przedstawione w artykule narusza dobry wizerunek burmistrza Nowogardu i Urzędu Miejskiego, a odbiorcy mają prawo poznać fakty.”

Ewa Brzykcy
Rzecznik Prasowy burmistrza gminy Nowogard

red.

powiązane – „Sesja nadzwyczajna bez quorum”

Kontynuuj czytanie

Nowogard

Będzie ściana na urny

Nowogard. Wczoraj burmistrz ogłosił przetarg na budowę ściany urnowej na cmentarzu komunalnym w Nowogardzie I etap.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Od kilku lat takie miejsce jest na cmentarzu komunalnym w Goleniowie. Teraz kolejne ma stanąć na nowogardzkim cmentarzu. Jak podaje gmina, zdaniem Sebastiana Furmańczyka z firmy administrującej cmentarzem, mieszkańcy dopytują się o wolne miejsca w ścianie urnowej, która do tej pory służyła jako miejsce pochówku – zostały tam tylko 3 miejsca. Jest projekt, przygotowane pozwolenia na budowę i zabezpieczone środki na zbudowanie ściany urnowej. Projekt pozwala podzielić inwestycję na kilka etapów. W pierwszym etapie powstanie ściana, mogąca pomieścić 4-6 urn w 126 niszach.

red.

powiązane – „Sesja w… „Sarnim Lesie”?”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie