Connect with us

Goleniów

Pieniądze – dla kogo i na co?

Rozstrzygnięte zostały konkursy gminy Goleniów dla organizacji pozarządowych na realizację zadań służących lokalnej społeczności – prowadzenie schroniska w Budnie i świetlic socjoterapeutycznych, spotkania „Klubiku Mam”, program „Taxi dla seniora” oraz stowarzyszenie kobiet z problemem nowotworowym.

Opublikowane

w dniu

Stowarzyszenie „Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego” otrzyma 30 tys. zł na kontynuację programu „Taxi dla seniora”, dzięki któremu seniorzy mogą korzystać z opłacanych przez Gminę Goleniów przejazdów taksówkami. Z tej usługi mogą korzystać wszyscy mieszkańcy gminy, którzy ukończyli 70 lat, a w przypadku osób niepełnosprawnych nie obowiązuje kryterium wieku. Usługę można zamówić dzwoniąc na numer telefonu 22 439 00 55, z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem. Celem przejazdu może być specjalistyczna przychodnia lekarska, urząd, cmentarz. Osobie uprawnionej może towarzyszyć opiekun, o ile zostanie to zgłoszone dyspozytorowi taksówek.

Stowarzyszenie „Klubik Mam” otrzyma 6 tys. zł na organizację w tym roku 20 tematycznych spotkań młodych rodziców i ich dzieci. Mają one poszerzać wiedzę rodziców w zakresie opieki i wychowania potomstwa. W spotkaniach uczestniczą też specjaliści: logopeda, psycholog, pediatra, położna, fizjoterapeuci, ale też propagatorki noszenia niemowląt w chustach czy specjalistki od zajęć sensorycznych z dziećmi. Odbywają się zajęcia warsztatowe: pieczenie ciastek, pieczenie chleba.

Konkurs na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych wygrało „Stowarzyszenie Odnowy Wsi Grodnica” z Klinisk Wielkich. Od kilku lat prowadzi ono 8 świetlic w Kliniskach, Świętej, Żółwiej Błoci, Marszewie, Mostach, Danowie, Stawnie i Goleniowie. Będzie je też prowadzić w 2020 roku, na co otrzyma 324 tys. zł. Świetlice socjoterapeutyczne wspierają lokalne społeczności w procesie wychowywania dzieci i młodzieży. Zajmują się przede wszystkim dziećmi zagrożonymi uzależnieniami, wykazującymi niedostosowanie społeczne i zaburzenia utrudniające im życie bez pomocy specjalistycznej. Celem zajęć w świetlicach jest doprowadzenie do pozytywnych zmian w funkcjonowaniu podopiecznych. W zajęciach uczestniczą też dzieci z prawidłowo funkcjonujących rodzin, których rodzice pracują do późnych godzin i nie mogą zapewnić dzieciom opieki po powrocie ze szkoły. W czasie ferii w świetlicach organizowane są półkolonie, natomiast w wakacje dzieci wyjeżdżają na kolonie – w tym roku pojadą do Dźwirzyna. Świetlice czynne są 4 godziny dziennie, dzieci otrzymują tam jeden posiłek. Środki z gminnej dotacji są przeznaczone na wynagrodzenia 15 osób zatrudnionych w placówkach, wyżywienie, materiały edukacyjne oraz środki czystości.

„Stowarzyszenie Odnowy Wsi Grodnica” z Klinisk Wielkich też prowadzi schronisko dla bezdomnych w Budnie, jedyne w naszym powiecie. To zadanie zlecone przez gminę Goleniów, a środki przyznawane w ramach konkursu dla organizacji pozarządowych. W tym roku będzie to 93 tys. zł, przeznaczone na wyżywienie, media, opał, drobne remonty, środki czystości. W schronisku, które zostało wybudowane klka lat temu na zlecenie gminy Goleniów, jest 20 stałych miejsc noclegowych. W razie silnych mrozów może ono jednak przyjąć większą liczbę potrzebujących, którzy mogą spać na tymczasowych posłaniach. Bezdomni mają do dyspozycji natryski, toalety, otrzymują 2 posiłki dziennie. Warunkiem przyjęcia do schroniska jest akceptacja regulaminu placówki, w szczególności pozostawanie w stanie trzeźwości. Spośród mieszkańców wybierane są osoby funkcyjne tj. gospodarz, kucharz, palacz. Całością zarządza kierownik, do zadań którego należy organizacja funkcjonowanie placówki, rozmowy z mieszkańcami, zaopatrzenie w żywność, reprezentowanie placówki na zewnątrz. Schronisko służy przede wszystkim bezdomnym z terenu Goleniowa, ale przyjmowane są też osoby z innych gmin powiatu, kierowane przez właściwe ośrodki pomocy społecznej. Ościenne gminy uczestniczą w pokrywaniu kosztów funkcjonowania schroniska.

Gmina Goleniów wesprze też w roku 2020 kwotą 30 tysięcy zł działalność Goleniowskiego Stowarzyszenia Kobiet z Problemem Onkologicznym „Ewa”. Stowarzyszenie zrzesza kobiety, które doświadczyły choroby nowotworowej. Wspierają się one dzieląc swoimi doświadczeniami, uczą jak żyć z chorobą i po wyjściu z niej, poznają zasady profilaktyki zdrowotnej, dbają o kondycję psychiczną i fizyczną. Organizują zajęcia rehabilitacyjne, zajmują się propagowaniem profilaktyki zdrowotnej i zdrowego trybu życia. Uczestniczą w wielu imprezach organizowanych w Goleniowie, jeżdżą na wycieczki, które pozwalają oderwać się od myśli o chorobie.

Goleniów

Góra Tabor w Marszewie

Goleniów. Na jutro, czyli sobotę 15 czerwca zapraszamy wszystkie dzieci, młodzież, Wasze rodziny, do MARSZEWA, na tegoroczną X GÓRĘ TABOR JUNIOR…

Opublikowane

w dniu

…czyli spotkanie o charakterze religijno – festynowym dla dzieci i młodzieży, pod hasłem „NIEBO CZEKA”.

👉 godz. 09:00 REJESTRACJA uczestników
👉 godz. 10:30 Msza Święta przy kościele w MARSZEWIE
👉 po Mszy RODZINNY FESTYN przy placu zabaw, z wieloma atrakcjami: zabawami, konkursami, gastronomią.

red.

powiązane – „Będzie rękaw na lotnisku”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Młodzi strażacy na stadionie

Goleniów. W sobotę, 15 czerwca br., na stadionie OSiR w Goleniowie odbędą się Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze.

Opublikowane

w dniu

Pojawią się tam Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) z terenu powiatu goleniowskiego.

red.

powiązane – „Będzie rękaw na lotnisku”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Otwarcie sezonu

Goleniów. W przyszłą sobotę goleniowski OSiR otwiera letni sezon plażowy w Lubczynie.

Opublikowane

w dniu

Szczegóły na plakatach obok.

red.

powiązane – „Będzie rękaw na lotnisku”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie