Connect with us

Stepnica

Odpust z relikwiami

Stepnica. Wczoraj w święto Chrystusa Króla Wszechświata, w parafii pod jego wezwaniem w Żarnowie odbył się parafialny odpust.

Opublikowane

w dniu

Na zaproszenie księdza proboszcza Piotra Dzedzeja, gościli na nim delegat ks. arcybiskupa, a jednocześnie dziekan ks. Wacław Nowak oraz burmistrz Andrzej Wyganowski. Jednym z elementów Mszy Świętej odpustowej, było wprowadzenie do kościoła parafialnego relikwi Św. Jana Pawał II.
Po Mszy burmistrz zapowiedział parafianom jak będzie wyglądała procedura remontu dachu kościoła oraz renowacji witraży, które mają się rozpocząć i zakończyć w przyszłym roku. Również w przyszłym roku ma się zakończyć budowa domu parafialnego – budynek wszyscy obecni mogli zwiedzić i zapoznać się z jego stanem.

foto: Maria Palica

red.

powiązane – „Rocznica zawierzenia”

Stepnica

ORLIK do renowacji

Stepnica. Ministerstwo Sportu i Turystyki dofinansuje gminę z programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” – edycja 2023″.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, gmina Stepnica w 2023 r. złożyła wniosek pn.: Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” w Stepnicy. Kosztorysowa wartość projektu to 146 413,05 zł a przyznane dofinansowanie wynosi 73 100,00 zł .

Celem programu modernizacji Orlików jest poprawa ich stanu technicznego. Dofinansowaniem mogą być objęte zadania inwestycyjne dotyczące remontu, przebudowy lub modernizacji istniejących obiektów sportowych, w tym w szczególności: naprawa/wymiana nawierzchni boisk sportowych, modernizacja oświetlenia, modernizacja ogrodzenia wraz z piłkochwytami, modernizacja istniejącego lub budowa nowego zaplecza szatniowo-sanitarnego.

Zakres naszego wniosku obejmuje renowację boiska poliuretanowego oraz remont sanitariatów przy hali widowiskowo-sportowej. W ramach renowacji boiska naprawione zostaną ubytki i pęknięcia nawierzchni, zostanie wzmocniona cała powierzchnia boiska gruntem na bazie żywic poliuretanowych. Tym samym zabiegom zostanie poddana bieżnia znajdująca się przy boisku poliuretanowym. Drugim zadaniem jest remont pomieszczeń sanitarnych i szatni w hali widowiskowo-sportowej stanowiącej zaplecze sanitarne Orlika. Wyremontowanych zostanie 6 sanitariatów i 4 szatnie. Prace polegać będą na naprawie dachu, wymianie zalanych sufitów, naprawie i malowaniu ścian i wymianie drzwi.

Realizacja projektu zaplanowana jest na rok 2024 a rozliczenie do sierpnia 2025 r.

red.

powiązane – „Inwestycje wodno-kanalizacyjne”

Kontynuuj czytanie

Stepnica

Inwestycje wodno-kanalizacyjne

Stepnica. Zakończono inwestycji budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w Miłowie i stacji zlewczej w Stepnicy.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, wybudowano sieć wodno-kanalizacyjną (grawitacyjną oraz tłoczną wraz z przepompownią ścieków), która umożliwi zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie ścieków z nowobudowanych budynków mieszkalnych w miejscowości Miłowo.

Natomiast w Stepnicy na oczyszczalni ścieków wybudowano kontenerową stację zlewczą. Obiekt ten jest niezbędnym wyposażeniem, pozwalającym na pomiar oddawanych ścieków z wozów asenizacyjnych, przyjmowanych ze zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stepnica. Stacja zlewcza będzie przyjmować również osady z oczyszczalni ścieków w miejscowości Budzień i Widzieńsko.

Inwestycja ta o wartości 885.142,44 zł była dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

red.

powiązane – „Koniec karnawału – zaczyna się Wielki Post”

Kontynuuj czytanie

Stepnica

Jest komendant

Stepnica. Gmina ma nowego komendanta Straży Miejskiej.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, od 1 lutego 2024 r. komendantem Straży Miejskiej w Stepnicy został Aleksander Zyga, który objął to stanowisko w wyniku przeprowadzonego konkursu i po zasięgnięciu opinii Wojewódzkiego Komendanta Policji w Szczecinie. Nowy komendant posiada wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku pedagogika opiekuńcza i resocjalizacja. W latach 2016 -2023 zdobywał doświadczenie w Strażach Miejskich w Pile oraz Goleniowie. Pan Aleksander Zyga złożył ślubowanie w obecności burmistrza oraz pracowników urzędu.

red.

powiązane – „Umowy na 1,5 mln zł”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie