Connect with us

Osina

Nowe stawki już obowiązują

Osina. Nowe, wyższe o 5 zł stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie obowiązują od 1 kwietnia.

Opublikowane

w dniu

Mimo to mieszkańcu gminy Osina płacić będą znacznie mniej niż inne gminy w powiecie – 31 zł miesięcznie od każdego mieszkańca płacą mieszkańcy gminy Przybiernów i jest to najwyższa opłata w naszym powiecie, w gminach Goleniów i Stepnica 30 zł od osoby miesięcznie, a w gminie Maszewo 27 zł. Najmniej płacą mieszkańcy gminy Nowogard – 22 zł miesięcznie. Wszystkie gminy naszego powiatu są członkami tego samego Celowego Związku Gmin R-XXI i tam odstawiaja swoje śmieci.

Jak podaje gmina, teraz od każdego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość:
26 zł – opłata podstawowa,
24 zł – opłata dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym,
52 zł – opłata dla właścicieli, którzy nie wypełniają obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Gmina przypomina o obowiązku składania deklaracji o wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Osina w związku ze zmianą liczby osób. Zmiany danych w deklaracji o wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonać w przypadku:
narodzin dziecka,
zgonu mieszkańca,
powrotu członka rodziny z pobytu za granicą,
powrotu ucznia/studenta z internatu/akademika,
wynajmu nieruchomości,
wprowadzenia się synowej/zięcia,
zmiany ilości osób zamieszkałych na danej posesji z innych przyczyn.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy stanowi iloczyn liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty. Oznacza to, że każdy, kto zamieszkuje w danej nieruchomości powinien być wliczony do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bez względu na to, czy jest zameldowany pod tym adresem.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należy złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec.

Niedopełnienie obowiązku złożenia korekty deklaracji o wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podlega karze grzywny. W przypadku niezłożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy Osina określi w drodze decyzji wysokość opłaty, biorąc pod uwagę liczbę osób zamieszkałych na danej nieruchomości.

Powyższe działania gmina tłumaczy potrzebą zatrzymania tendencji wzrostowej opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, spowodowanej zwiększającą się ilością powstających odpadów, a zmniejszającą się liczbą osób zgłoszonych w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi.

red.

powiązane – „Podwyżka z 24 zł na 31 zł”

Osina

Można pić

Osina. Woda z wodociągu Osina jest już zdatna do spożycia.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Goleniowie w komunikacie z dnia 22.09.2023r. w sprawie przydatności wody do spożycia z wodociągu Osina, gm. Osina, pow. goleniowski zaopatrującego 1162 mieszkańców miejscowości: Osina, Krzywice, Przypólsko, k. Przypólsko, Kałużna, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Goleniowie po zapoznaniu się
z wynikami badania próbek wody pobranych w dniu 20.09.2023r. stwierdził, że woda spełnia
wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

W związku z powyższym:

 1. Woda z kranu może być spożywana i używana do przygotowania posiłków.
 2. Woda może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych
  i prania.
 3. Woda nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych zranień.
 4. Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych, tj. WC

red.

powiązane – „Woda niezdatna do…”

Kontynuuj czytanie

Osina

Woda niezdatna do…

Osina. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie
z dnia 19.09.2023r. w sprawie braku przydatności wody do spożycia z wodociągu Osina, gm. Osina, pow. goleniowski zaopatrującego 1162 mieszkańców miejscowości: Osina, Krzywice, Przypólsko, k. Przypólsko, Kałużna.

Opublikowane

w dniu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Goleniowie po zapoznaniu się
z wynikami badania próbek wody pobranych w dniu 18.09.2023r. stwierdził, że woda nie spełnia wymagań rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294). z uwagi na obecność bakterii Escherichia coli.

W związku z powyższym konieczne jest przestrzeganie następujących wskazówek:

 1. Woda z kranu nie może być spożywana, ani używana do przygotowania posiłków.
 2. Woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych
  i prania.
 3. Woda nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych zranień.
 4. Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych, tj. WC

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Osinie zarządzający wodociągiem Osina została
zobowiązana do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę do spożycia oraz
podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących
wymagań.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu odwołania.

red.

powiązane – „Najpiękniejsze Krzywice”

Kontynuuj czytanie

Osina

Najpiękniejsze Krzywice

Osina. Krajobrazem, ładem przestrzennym i architektonicznym w tym roku zachwyciły Krzywice, Silnowo i Chłopowo. To one stanęły na podium w tegorocznym marszałkowskim konkursie „Piękna Zachodniopomorska Wieś”.

Opublikowane

w dniu

Spośród kilkudziesięciu wniosków, które wpłynęły w tym roku do urzędu marszałkowskiego województwa zachodniopomorskiego, kapituła konkursowa wybrała cztery. Pierwsze miejsce zdobyło sołectwo Krzywice (gm. Osina), na drugiej pozycji znalazło się sołectwo Silnowo (gm. Borne Sulinowo), a ostatnie miejsce na podium zajęło sołectwo Chłopowo (gm. Krzęcin). Wyróżnienie natomiast trafiło do sołectwa Rzyszczewo (gm. Sławno).

W miejscowościach docenione zostały m.in. przemiany zachodzące w ciągu ostatnich lat oraz duży stopień zaangażowania lokalnych społeczności, a także dobrze zagospodarowane tereny rekreacyjne oraz licznie organizowane wydarzenia kulturalne czy edukacyjne.

Nagrody finansowe laureaci otrzymali na dożynkach wojewódzkich w Przelewicach. To: 40 tys. zł, 30 tys. zł i 20 tys. zł. oraz 10 tys. zł za wyróżnienie.

red.

powiązane – „Ruszyła przebudowa”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie