Connect with us

Goleniów

„(Nie)bezpieczna droga…

Goleniów. …Mamy dość czekania – żądamy wykonania” – banery z taka treścią pojawiły się na ogrodzeniach przy drodze powiatowej Lubczyna-Czarna Łąka.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje radio Szczecin, droga jest dziurawa, jak ser szwajcarski, brak pobocza i wysokie chaszcze zarośli. To obraz drogi powiatowej, wiodącej przez miejscowości Lubczyna, Rurzyca i Czarna Łąka. Mieszkańcy od kliku lat walczą o poprawienie je stanu.

Jak mówiła radiu Małgorzata Zackiewicz, sołtys Czarnej Łąki – przede wszystkim chodzi o bezpieczeństwo poruszających się mieszkańców po drodze.

„Piesi nie mają tu w tym momencie racji bytu na tej drodze, bo nie ma jak ich ominąć. Rowerzystów nie możesz wyprzedzić, bo po drugiej stronie stoją samochody w korku, jest niebezpiecznie. Widzieliście państwo nawet zarośla, jakie są wielkie. Nie widać słupków przydrożnych, jest bardzo niebezpiecznie, prosimy o pomoc, bo w którymś momencie pójdziemy strajkować, w jakiś piękny weekend na krzyżówce” – tłumaczyła radiu Zackiewicz.

Urzędnicy z Starostwa Powiatowego w Goleniowie doskonale znają temat fatalnej drogi m.in. w Czarnej Łące. Jak tłumaczą rozgłośni, problemem jest kwestia pieniędzy na generalny remont drogi. Choć dodają, że jest małe światełko w tunelu, które może rozpocząć remont drogi.

„Droga Czarna Łąka – Lubczyna rzeczywiście nie była przebudowywana już od wielu lat. Wiadomo, że to wszystko to jest kwestia finansów. Na jakieś niewielkie pocieszenie mogę powiedzieć, że w tym roku mamy w budżecie środki z przeznaczeniem na dokumentację techniczną. Będziemy się starali zrealizować chociażby w zakresie projektu technicznego” – mówił radiu Bogusław Zaborowski, dyrektor wydziału dróg powiatowych i inwestycji, Starostwa Powiatowego w Goleniowie.

Mieszkańcy na znak protestu wywiesili na swoich ogrodzeniach banery z napisem „(Nie) bezpieczna droga. Mamy dość czekania – żądamy wykonania.” Jeżeli w najbliższym czasie nie dojdzie do remontu, mieszkańcy zapowiadają akcję protestacyjną łącznie z blokadą dróg.

red.

powiązane – „Droga Kliniska-Czarna Łąka do przebudowy.”

Goleniów

Od 1 grudnia za śmieci 30 złotych.

Goleniów.Przed chwilą radni na sesji uchwalili zaproponowaną przez Burmistrza Roberta Krupowicza podwyżkę ceny za odbiór odpadów komunalnych z 12 na 30 złotych.

Opublikowane

w dniu

Nowa cena będzie obowiązywała od 1 grudnia, na tej samej sesji radni nie przyjęli propozycji radnych opozycyjnych w której nowa cena za odbiór odpadów komunalnych wynosiłaby 20 złotych. Według zapewnień Wiceburmistrza Banacha jeszcze dzisiaj PGK ma wznowić odbiór odpadów komunalnych.

Cała sesja była wnikliwie obserwowana przez przedstawicieli wielu poza goleniowskich mediów.

Red

powiązane – „Kryzys potrwa – odpowiada burmistrz”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

W piątek nadzwyczajna sesja śmieciowa.

Goleniów.W najbliższy piątek radni spotkają się na nadzwyczajnej sesji zwołanej na wniosek burmistrza.

Opublikowane

w dniu

Tematem będą propozycje uchwał przygotowane przez burmistrza mające rozwiązać „kryzys śmieciowy”. Sesja rozpocznie się o 9:00.

Kolejny tydzień Goleniów i gmina coraz bardziej „zatapiają” się w nieodbieranych śmieciach. Najbardziej widoczne to jest na ulicach gdzie uliczne kosze są mocno przepełnione.

Gdyby taka sytuacja potrwała jeszcze dłużej gminie grozi zarząd komisaryczny, który może wprowadzić Wojewoda.

powiązane – „PGK – w każdej chwili jesteśmy gotowi odbierać śmieci”

red.

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Wadium przepadło

Goleniów. Firma PPRI MAZUR zrezygnowała z zakupu działki w GPP.

Opublikowane

w dniu

W związku z tym burmistrz w swoim zarządzeniu postanowił o odstąpieniu od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Łozienica na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego, w skład której wchodzi działka oznaczona numerem ewidencyjnym 55/8 o powierzchni 1,7775ha, z Firmą MAZUR SPECJALISTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH z siedzibą w Łozienicy przy ulicy Prostej nr 26, która została ustalona nabywcą ww. nieruchomości w drodze przetargu publicznego nieograniczonego w dniu 12 sierpnia 2021r.

Wpłacone wadium w kwocie 130.680zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych) nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz gminy. Działka natomiast będzie ponownie wystawiona na sprzedaż.

red.

powiązane – „Kryzys potrwa – odpowiada burmistrz”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie