Connect with us

Przybiernów

Myszołów na wolności

Przybiernów. Uratowany w czerwcu w Nadleśnictwie Rokita myszołów, 11 sierpnia zrobił pierwsze kroki ku wolności.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

  • Myszołów został odnaleziony przez leśniczego z Błotna, którego poinformowali spacerowicze. Został przez leśników odwieziony do Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Warnowie, gdzie przebywał pod troskliwą opiekę państwa Barańskich – mówi Barbara Adamczyk z Nadleśnictwa Rokita.

Myszołów przez dwa miesiące pobytu w ośrodku wydoroślał i stał się pięknym, jasno wybarwionym osobnikiem.

  • Ptaki wychowane przez człowieka od pisklęcia wymagają jeszcze opieki po wypuszczeniu na wolność. Takie osobniki uczą się polować i początkowo nie zawsze odnoszą sukcesy łowieckie, dlatego przez dłuższy okres trzeba udostępniać im pokarm – mówi Piotr Barański z Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Warnowie.

fot. Barbara Adamczyk (Nadleśnictwo Rokita)

red.

powiązane – „Myszołów uratowany”

Przybiernów

Jak walczą z masztem w Babigoszczy

Przybiernów. Nie tylko Przybiernów ma problem z masztem telefonii komórkowej.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Okazuje się, że w tej samej gminie, w Babigoszczy mieszkańcy od 4 lat skutecznie uniemożliwiają budowę takiego masztu na gruncie administracyjnym W SKO i WSA. Z zamieszczonego poniżej listu wynika, ze władze gminy Przybiernów nie liczą się ze zdaniem mieszkańców.

„W nawiązaniu artykułu dot. budowy wieży telefonii komórkowej w Przybiernowie chciałem przedstawić Państwu naszą historię związaną z walką mieszkańców Babigoszczy z masztem telefonii komórkowej operatora Play. ( również Gmina Przybiernów).
Od 4 lat skutecznie uniemożliwiamy budowę masztu telefonii komórkowej na terenie miejscowości Babigoszcz w Gminie Przybiernów. Operator Play chce wybudować maszt TK również w bardzo bliskiej odległości od zabudowań mieszkalnych. W 2017 r. gmina wydała decyzję umożliwiającą lokalizację masztu TK na działce w Babigoszczy. Udało nam się uzyskać sprzeciw wobec tej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Mamy za sobą wygraną sprawę sądową w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Szczecinie, który odrzucił sprzeciw operatora na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie z dnia 15.02.2018 r. nr SKO/WJ/420/4294/2017 w przedmiocie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Niestety operator Play nadal usilnie dąży do budowy masztu TK w tej lokalizacji i ponownie złożył wniosek do Gminy Przybiernów o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na budowę masztu TK w tej samej lokalizacji i uzyskał pozytywną decyzję lokalizacyjną od Gminy Przybiernów. Tym razem niestety Samorządowe Kolegium Odwoławcze podtrzymało pozytywną decyzję dla operatora, więc złożyliśmy odwołanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Nie możemy zrozumieć dlaczego władze Gminy Przybiernów nie liczą się ze zdaniem mieszkańców (wszyscy mieszkańcy miejscowości sprzeciwili się tej budowie i podpisali petycję, która trafiła do Wójta Gminy Pani Lilii Ławickiej) i usilnie wydają decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pozytywne dla operatora, za każdym razem .

Prowadziłem rozmowy z Panią Wójt i usilnie przekonywała o słuszności budowy masztu telefonii komórkowej na posesji bezpośrednio graniczącej z moją nieruchomością i argumentując ten fakt koniecznością i potrzebą funkcjonowania karetek pogotowia z aparaturą EKG. (nie wiemy czy w ogóle funkcjonowanie aparatury EKG potrzebuje masztu TKM, w tak małej miejscowości stoją już dwa maszty).

W tym miejscu chciałem podkreślić, że nie jesteśmy przeciwnikami budowy wież komórkowych i rozumiemy potrzeby wynikające z budowy takich obiektów, nie możemy jednak zrozumieć dlaczego w naszej gminie usilnie dąży się do budowy masztów w bardzo bliskiej odległości od zabudowań mieszkalnych, narażając przy tym nas na straty finansowe spowodowane spadkiem wartości naszych nieruchomości, narażając nas na negatywne niezbadane do końca skutki promieniowania elektromagnetycznego . Pragnę również podkreślić, że nasza miejscowość nie należy go gęsto zabudowanych i z powodzeniem można by było znaleźć alternatywną lokalizację dla tego typu inwestycji ,a nie tyle lat toczyć walkę w sprawie . Tak jak wcześniej wspomniałem z informacji przekazanej przez Panią wójt brak wieży negatywnie wpływa na funkcjonowanie karetek pogotowia w naszej gminie i w związku z tym w mojej ocenie należałoby wskazać inna alternatywą lokalizację, która nie budziła by sprzeciwu mieszkańców naszej miejscowości.

Mamy wrażenie, że decydują w naszej gminie jedynie dogodne warunki ekonomiczne dla operatora tj. dogodny i tani dostępu do instalacji sieci energetycznej. Taka sama historia jak słyszałem w Waszej audycji ma również miejsce w sąsiednim Przybiernowie i miała miejsce w miejscowości Rokita (również Gmina Przybiernów). Szanowni Państwo, z analizy sytuacji wynika, że iż właścicielami działek na których miałyby zostać i zostały wybudowane (Rokita) maszty telefonii komórkowej są osoby, które mieszkają w innych miejscowościach i nie będą narażone na negatywne oddziaływanie tych obiektów. A my chcący mieszkać w bezpiecznych dla zdrowia i życia warunkach musimy ponosić koszty związane z walką z tymi inwestycjami.

Zwraca się z prośbą o pomoc również w naszej sprawie, ponieważ czujemy się bezsilni w starciu z bogatym operatorem, który jak widać cieszy się przychylnością urzędu, nie patrząc na sprzeciw mieszkańców.

z poważaniem,

Wiesław Strumiłło”

red.

powiązane – „Wójt o maszcie”

Kontynuuj czytanie

Przybiernów

Maszt – sprzeciw starosty

Przybiernów. Starosta powiatu zgłosił sprzeciw wobec budowy masztu telefonii komórkowej na zgłoszenie ponieważ obiekt może powodować zagrożenie dla ludzi i mienia.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Na potwierdzenie tego faktu protestujący mieszkańcy przesyłali nam korespondencję ze Starostwa Powiatowego w Goleniowskiego – czytaj poniżej. Jak piszą pomimo stanowiska starosty operator może nadal realizować budowę ponieważ organ nie może wstrzymać budowy oraz nakazać rozbiórki obiektu. Pytają, czy jeśli coś może być niebezpieczne dla mieszkańców to dlaczego nie można wstrzymać realizacji takiego obiektu i nakazać jego rozbiórki. Informują też, że udało się im zebrać ponad 200 podpisów mieszkańców w związku ze sprzeciwem lokalnej społeczności odnośnie budowy masztu telefonii komórkowej.

Piszą, że:”…Niestety do dnia dzisiejszego nie doszło do zapowiadanego przez wójt Lilię Ławicką spotkania z przedstawicielami firmy Orange, nie wiemy czy pani wójt zaproponowała alternatywną lokalizację dla budowy masztu TK, która nie będzie niosła za sobą protestów społecznych”.

red.

powiązane – „Maszt na zgłoszenie”

Kontynuuj czytanie

Przybiernów

Wójt o maszcie

Przybiernów. Wójt Ławicka mówiła w PR Szczecin o spornym maszcie telefonii komórkowej.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Firma „Orange” znalazła lokalizację w pobliżu zamieszkałych działek. – Głupotą jest lokalizowanie masztu w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy, jeżeli gmina dysponuje terenami, które są de facto niezamieszkałe i też można by było je wykorzystać – przekonywał na antenie jeden z mieszkańców p. Jóźwiak.

  • Na razie firma Orange ustawiła tzw. mobilny maszt, na podstawie tzw. zgłoszenia, trwają kolejne procedury dotyczące już docelowego masztu. Firma złożyła do nas decyzję o warunkach zabudowy i urbanistka dokonuje jej analizy. Wysłała kolejne zapytania do firmy o uzupełnienie tego wniosku – mówiła wójt Gminy Przybiernów Lilia Ławicka.

red.

powiązane – „Maszt na zgłoszenie”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie