Connect with us

Goleniów

Maseczki higieniczne, nie ochronne.

Goleniów. Na poprzedniej sesji rady miejskiej radny Krzysztof Sypień zapytał burmistrza czy maski produkowane w Zakładzie Aktywności Zawodowej oraz w innych miejscach na zlecenie gminy, mają odpowiedni certyfikat.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

W odpowiedzi burmistrz stwierdził w piśmie z 8 maja br., że:”…maseczki produkowane w ZAZ nie są sprzedawane jako maseczki ochronne lecz jako maseczki higieniczne posiadające atest Państwowego Zakładu Higieny. Podobny charakter mają też inne maseczki wykonywane na rzecz gminy. Między innymi 1000 takich maseczek otrzymał Szpital Powiatowy w Goleniowie…”.

Jak nam w kwietniu powiedziała Katarzyna Kęcka prezes spółki zrządzającej szpitalem, uzgodniła z ZAZ sposób wykonania maseczek i materiał, co pozwoli wykorzystywać je do celów medycznych jako skuteczny środek ochronny.
Jak podawał wtedy oficjalnie burmistrz na swoim prywatnym profilu na FB „Robert Krupowicz – Twój burmistrz Goleniowa” (to prywatny profil FB, redagowany przez Roberta Krupowicza, a przygotowywany i obsługiwany przez gminnych urzędników za pieniądze podatników):”…1000 maseczek mogli dziennie wykonać pracownicy ZAZ. Powstawały przy użyciu włókniny medycznej spełniającej wymogi szpitalne. Maski zanim trafią do zamkniętych opakowań, były ozonowane w specjalnej maszynie. Poza zamówieniem szpitalnym ZAZ produkowała maseczki dla firm Goleniowskiego Parku Przemysłowego, zarządzania kryzysowego wojewody oraz innych instytucji i urzędów. Koszt jednej maseczki to 5 PLN”.

Problem w tym, że nadal nie wiadomo co różni maseczki z certyfikatem od tych tylko z atestem PZH (to te według pisma burmistrza produkowane przez ZAZ), oraz czym różnią się maseczki ochronne od higienicznych? Skoro ZAZ produkował i sprzedawał za 5 zł tylko maseczki higieniczne, to jakim cudem stały się one w szpitalu maseczkami wykorzystywanymi tam do celów medycznych jako skuteczny środek ochronny?

red.

powiązane – „ZAZ – maseczki dla szpitala”

Goleniów

PUM zainteresowany szpitalem

Goleniów. Pomorski Uniwersytet Medyczny jest zainteresowany przejęciem szpitala w Goleniowie.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Jak podało PR Szczecin, Bogusław Machaliński, rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie przyznał, że uczelnia jest zainteresowana przejęciem placówki w Goleniowie przez szpital kliniczny na Pomorzanach. Jednak jest za wcześnie, by mówić o konkretach.
Jeszcze w tym miesiącu planowane jest spotkanie radnych powiatowych z dyrektorem szpitala na Pomorzanach.

red.

powiązane – „Od 1 stycznia 2021 szpital w użyczenie?”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Kontrole na ulicy i w sklepach

Goleniów. Wczoraj na terenie Goleniowa funkcjonariusze goleniowskiej komendy Policji, Straży Miejskiej i Państwowej Inspekcji Sanitarnej przeprowadzili wspólne kontrole.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Miały na celu sprawdzenie, czy mieszkańcy Goleniowa przestrzegają obowiązujących przepisów związanych z podróżowaniem środkami komunikacji zbiorowej. Sprawdzano jak mieszkańcy miasta przestrzegają obowiązujących nakazów zasłaniania ust i nosa na przystankach i środkach komunikacji zbiorowej. Podczas przedmiotowych działań służby przypominały o obowiązujących przepisach i konsekwencjach jakie grożą za ich nieprzestrzeganie. Jest to kontynuacja działań jakie wymienione służby prowadzą na terenie powiatu goleniowskiego od początku lipca.
W ubiegłym tygodniu podobne kontrole były przeprowadzane na terenie sklepów w Goleniowie i Maszewie.
Działania mają na celu profilaktykę i zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19. Przypominamy jednak, że w przypadku rażącego naruszania obowiązujących przepisów, można zostać ukaranym grzywną w wysokości do 500zł

red.

powiązane – „Gminny raport epidemiologiczny”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Odpady wielkogabarytowe raz na pół roku

Goleniów. Od 1 lipca 2020 roku PGK nie odbiera odpadów wielkogabarytowych spod nieruchomości wielorodzinnych w systemie objazdowym co 2 tygodnie.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Teraz odbiór będzie odbywał się 1 raz na pół roku w wyznaczonych przez spółkę terminach. Jest cały czas możliwość bezpłatnego dostarczenia przez mieszkańców odpadów wielkogabarytowych na PSZOK w bazie PGK w Goleniowie – od poniedziałku do piątku w godzinach 15.00-19.00 oraz w soboty w godzinach 7.00 do 19.00.
Odbiór odpadów wielkogabarytowych z posesji prywatnych w gminie odbywa się według załączonego harmonogramu.

red.

powiązane – „PGK – od jutra nowa umowa z gminą”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie