Connect with us

Powiat

Marszałek przegrał

Powiat. Marszałek województwa zachodniopomorskiego i szef Platformy Obywatelskiej na Pomorzu Zachodnim przegrał w pierwszej instancji proces z redaktorem naczelnym Radia Szczecin.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje Radio Szczecin, Geblewicz oskarżył dziennikarza o pomówienie w związku z ujawnieniem w Radiu Szczecin informacji dotyczącej pedofila Krzysztofa F. Sąd umorzył postępowanie na pierwszym posiedzeniu z uwagi na „brak podstaw do prowadzenia postępowania karnego”.

Chodzi o publikacje z końca grudnia, w których redaktor naczelny Radia Szczecin Tomasz Duklanowski ujawnił informację, że pełnomocnik do spraw uzależnień Krzysztof F. został skazany przez sąd na karę prawie 5 lat więzienia za przestępstwo pedofilii i posiadanie znacznej ilości narkotyków.

Marszałek Olgierd Geblewicz uznał, że materiał ujawniony przez Radio Szczecin go pomawia i skierował przeciwko Tomaszowi Duklanowskiemu prywatny akt oskarżenia do Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum. Czytamy w nim, że dziennikarz „publicznie pomówił Olgierda Geblewicza pełniącego funkcję Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o postępowanie i właściwości, które poniżyły Olgierda Geblewicza w opinii publicznej i naraziły go na utratę zaufania potrzebnego dla zajmowanego stanowiska”.

Analiza sądu

Na czym miało polegać pomówienie? W akcie oskarżenia, który przygotował pełnomocnik marszałka, mecenas Rafał Wiechecki czytamy, że pomówienie nastąpiło „poprzez formułowanie twierdzeń i czynienie nieprawdziwych sugestii, które prowadziły do konkluzji wywołujących skojarzenia, jakoby Krzysztof F. po ujawnieniu jego działalności przestępczej, w tym przestępstwa pedofilii, nadal był pracownikiem Urzędu Marszałkowskiego”.

Sąd Rejonowy nie zgodził się z tym dość skomplikowanym wywodem. W uzasadnieniu postanowienie sądowego czytamy: „Analiza dołączonych do aktu oskarżenia artykułów wykazuje, że czytelnik mógł się z nich dowiedzieć, że pracownik zatrudniony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego i pełnomocnik marszałka został skazany za przestępstwo pedofilii. Uważny czytelnik mógł jednak dostrzec, że o ile w tytułach brak jest określenia 'były’ to w ich treści zastosowany jest czas przeszły. Ponadto w treści artykułu z 30 grudnia 2022 r. roku wprost wskazano, że Krzysztof Faliński został zwolniony”.

Radio Szczecin ujawniło prawdę

Ponadto szczeciński sąd dodaje w uzasadnieniu, że wbrew oskarżeniom marszałka Geblewicza, „w artykułach nie napisano, że czyny pełnomocnika miały związek z jego zatrudnieniem w urzędzie, a jedynie, że oskarżony w czasie pracy zajmował się uzależnieniami, a został zwolniony m.in. za udzielenia narkotyków”.

Sąd precyzuje: „Sytuacja ta nie oznacza wykorzystania zajmowanego stanowiska do popełnienia przestępstwa, a w artykułach nie podano dodatkowych okoliczności, które wskazywałyby na tego rodzaju powiązanie. Co więcej, to co napisano w omawianej części polega na prawdzie. Nie sposób jest więc twierdzić, że poinformowanie o tym, za co został skazany Krzysztof F. i wskazanie na czym zajmował się w pracy w Urzędzie może być zasadnie ocenione jako zniesławienie osoby zarządzającej urzędem”.

W akcie oskarżenia marszałek Geblewicz zarzucił, że pomówienie miało polegać także na tym, że w informacjach red. Duklanowskiego były sugestie jakoby „Olgierd Geblewicz jako marszałek Województwa Zachodniopomorskiego działał nieetycznie, zaniechał podjęcie niezbędnych działań po ujawnieniu działalności przestępczej przez Krzysztofa F.”.

Z tym także nie zgodził się sąd. „W analizowanych artykułach nie napisano również, że Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego nie podjął odpowiednich działań wobec Krzysztofa F. , a jedynie, że brał udział w zmowie milczenia dotyczącej jego osoby – czytamy w uzasadnieniu.

„Nie zarzucono tym samym Olgierdowi Geblewiczowi, że miał jakikolwiek związek z czynem, za który został skazany F. ani nawet, że zatrudniał go wiedząc o dopuszczeniu się przez niego takiego czynu bądź posiadając informacje o jego skłonnościach. Nie wskazano również, że oskarżyciel po powzięciu wiedzy o uzasadnionym podejrzeniu dopuszczania się przez Krzysztofa F przywołanych czynów, nie podjął czynności, a jedynie, że nie upublicznił tego faktu.”

„Zmowa milczenia”
Pomówieniem – według marszałka Geblewicza – miało być także stwierdzenie, że w sprawie pedofila Krzysztofa F. „była jakaś zmowa milczenia”. Tu sąd stwierdził, że określenie „zmowa milczenia” było nieadekwatne, „aczkolwiek opinia publiczna dopuszcza używanie przez dziennikarzy barwnych i zwracających uwagę zwrotów, nawet jeżeli są częściowo przekoloryzowane”.

Dlatego sąd umorzył postępowanie już na pierwszym posiedzeniu ponieważ „brak jest podstaw do prowadzenia postępowania karnego w sprawie”. Obciążył także Olgierda Geblewicza kosztami sądowymi.

Postanowienie Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum nie jest prawomocne.

red.

powiązane – „Telewizja nagrywała”

Powiat

Włoski staż

Powiat. Grupa 20 uczniów z Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Nowogardzie i z Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie, 2 opiekunów oraz 4 nauczycieli dotarła do Rimini we Włoszech w celu odbycia staży i job shadowing u włoskich pracodawców.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje powiat, w tym tygodniu odbyło się spotkanie powitalne w siedzibie firmy goszczącej – SISTEMA TURISMO. Firma zajmuje się m.in. międzynarodową mobilnością – zapewniając najlepsze doświadczenia zawodowe, szkolenia, warsztaty i seminaria dla uczniów oraz dorosłych. Podczas spotkania uczestnicy projektu zapoznali się między innymi z niezbędnymi dokumentami potrzebnymi podczas trwania staży, zasadami mobilności, topografią miasta oraz sposobami komunikacji. Stażyści poznali opiekunów z ramienia firmy goszczącej, jak również odbyły się prezentacje u pracodawców.

Wyjazd został zorganizowany w ramach projektu powiatu goleniowskiego: „Mobilność edukacyjna szansą na rozwój umiejętności zawodowych” – „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego+, w Programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 realizowanego na zasadach Programu Erasmus+.

red.

powiązane – „Będzie rękaw na lotnisku”

Kontynuuj czytanie

Powiat

Komendant Tuzimek

Powiat. Wczoraj w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Goleniowie odbył się uroczysty apel z okazji zdania i przyjęcia obowiązków Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Goleniowie.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje goleniowska PPSP, Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki PSP podziękował zdającemu obowiązki Komendanta Powiatowego PSP w Goleniowie bryg. Markowi Michalakowi (awansował na zastępcę komendanta wojewódzkiego PSP) za wzorową, profesjonalną i sumienną służbę na rzecz ochrony przeciwpożarowej w powiecie goleniowskim. Następnie wręczył decyzję o powołaniu bryg. Piotra Tuzimka na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Goleniowie.

Bryg. mgr inż. Piotr Tuzimek urodził się 1 grudnia 1973 r. w Szczecinie. Ukończył Akademię Rolniczą w Szczecinie na kierunku technika rolnicza i leśna uzyskując w 1998 r. tytuł magistra inżyniera. Służbę rozpoczął w 1999 r. w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Szczecinie na stanowisku stażysta-ratownik. Od 18 kwietnia 2024 r. pełnił obowiązki Komendanta Powiatowego PSP w Goleniowie.

red.

powiązane – „Wybory do Parlamentu Europejskiego – wyniki w powiecie i gminach”

Kontynuuj czytanie

Powiat

Nielegalne składowisko

Powiat. Zorganizowana grupa przestępcza składowała nielegalnie odpady w powiecie goleniowskim.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje zachodniopomorska Policja, zajmowali się transportem i nielegalnym składowaniem odpadów i wpadli – są już w rękach policji. Odpady zlokalizowano w powiecie goleniowskim, na terenie firmy, która nie posiadała pozwolenia na składowanie tego rodzaju substancji.

Ani Policja, ani Prokuratura nie chcą ujawnić, w którym miejscu naszego powiatu jest to składowisko. Z zapisu video Policji (https://www.youtube.com/watch?v=jGvkSXx-nsk&t=39s) wynika, że może to być żwirownia w Mostach, co do której mieszkańcy mieli już w roku 2020 podejrzenia o składowanie niebezpiecznych odpadów (czytaj na dole materiał „powiązane”)

Podstawą do wszczęcia śledztwa były wyniki czynności przeprowadzonych przez Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska w Zielonej Górze i Wrocławiu.

Ustalono, że odpady zwożono z terenu kraju, a w dokumentacji poświadczano nieprawdę. Potwierdzono przyjęcia odpadów w miejscu, w którym faktycznie się nie znajdowały, natomiast transportowane i składowane były na terenie jednej z gmin województwa zachodniopomorskiego.

Zatrzymano sześć osób, którym prokurator postawił zarzuty. Sąd wobec trzech z nich zastosował tymczasowy areszt. Wszystkim grozi do 15 lat więzienia. Sprawa ma charakter rozwojowy.

red.

powiązane – „Mosty – zagrożeni anonimowi mieszkańcy”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie