Connect with us

Przybiernów

Kościuszki i Leśna do przebudowy

Przybiernów. 5 maja zostały podpisane umowy na wykonanie inwestycji pn: „Przebudowa ulic Kościuszki, Leśnej w miejscowości Przybiernów realizowana w częściach: Część nr 1 – wykonanie robót budowlanych, Część nr 2 – nadzór inwestorski”

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, inwestycja obejmuje wykonanie nowych nawierzchni jezdni, zjazdów oraz chodników o długości 1527,97 m. Szerokość jezdni będzie wynosiła od 3,5 m do 5,5 m. Wzdłuż drogi wykonane zostaną pobocza gruntowe o szerokości 0,75 m oraz chodnik o długości 1294,19 m. Nawierzchnia jezdni wykonana zostanie z betonu asfaltowego. Wzdłuż drogi zostanie wykonane oświetlenie łącznie 41 sztuk słupów.

Dofinansowań w ramach trzeciej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – PGR

Kwota promesy-4.822.948,89zł-95%
Udział własny Gminy – 253.839,42zł – 5%
Razem-5.076.788,31zł

Planowana data zakończenia zadania- maksymalnie do 05.11.2024- 550dni

Wykonawca: STRABAG Sp. z o.o.

Nadzór inwestorski: CIVIL PLAN Projektowanie i Nadzór Kamil Karluk

red.

powiązane – „Przybiernów z powiatem”

Przybiernów

Remont dachu

Przybiernów. 15 września 2023 r., wójt gminy Przybiernów podpisała z Przedsiębiorstwem Budowlanym HELITEX ze Szczecina umowę na wykonanie Remontu części dachu budynku Szkoły Podstawowej w Czarnogłowach.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, remont polegał będzie na pokryciu istniejącego poszycia dachowego blachą dachówkopodobną na konstrukcji drewnianej.
Obecne pokrycie dachu stanowiło będzie termoizolację górną budynku Szkoły.
Przewidywana powierzchnia dachu przeznaczona do remontu wynosi ponad 800 m2.
Koszt całkowity remontu ustalony został w drodze przetargu na kwotę 279 494,84 zł.
Wykonanie remontu przyczyni się do zmniejszenia kosztów ogrzewania budynku Szkoły Podstawowej w Czarnogłowach jak również poprawi jego estetykę.

red.

powiązane – „Oświetlenie gotowe”

Kontynuuj czytanie

Przybiernów

Oświetlenie gotowe

Przybiernów. W ubiegłym tygodniu zakończono zadanie pn. „Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Rokita-Moracz”.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, przedmiot zamówienia obejmował budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Rokita, od Rokita 20B do Rokita 23 i Rokita-Moracz na dz. nr 25,27 obr. geod. Rokita, dz. nr 156 obr. geod. Moracz. Projekt polegał na wykonaniu oświetlenia drogi słupami o długości 9m w ilości 31 sztuk, stalowymi ocynkowanymi ze źródłami światła LED o budowie dwukomorowej o mocy znamionowej 59W, minimalny strumień świetlny oprawy 8650 lm.

red.

powiązane – „Prawie 4 mln dla Przybiernowa”goleniowska.com/prawie-4-mln-dla-przybiernowa/

Kontynuuj czytanie

Przybiernów

Prawie 4 mln dla Przybiernowa.

Przybiernów. Dzisiaj ogłoszono wyniki VI edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych dedykowanego samorządom, w których funkcjonowały tzw. PGR-y.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, do gminy trafi 3.725.050 zł na inwestycję pod nazwą „Przebudowę dróg z płyt betonowych w Gminie Przybiernów”.
Planowana przebudowa obejmie pięć odcinków dróg w czterech miejscowościach: Miodowice, Czarnogłowy (do plaży i do cmentarza), Brzozowo i Rzystnowo o łącznej długości około 3200 metrów.
Nawierzchnie jezdni zaprojektowane w śladzie istniejących dróg z płyt betonowych z zaplanowanymi dojazdami do posesji.
Przewidywany okres realizacji Inwestycji: powyżej 12 miesięcy
Przewidywana wartość Inwestycji: 3.801.050 zł
Deklarowana kwota udziału własnego (2%): 76.000 zł
Kwota przyznanych środków: 3.725.050 zł.

red.

powiązane – „Zmiana terminów”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie