Connect with us

Przybiernów

Granty skonsumowane

Przybiernów. Zakończone zostały prace związane z konkursem „Granty Sołeckie 2022” w sołectwach Czarnogłowy i Kartlewo. Sołectwa otrzymały wsparcie od marszałka województwa w kwocie po 15000 zł.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, w zadaniu „Zagospodarowanie terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Czarnogłowach” – za kwotę 17500 zł zostały wybudowane ze wsparciem mieszkańców dwie wiaty rekreacyjne, miejsce z ławkami na ognisko, stół zewnętrzny do tenisa stołowego oraz posadzona została zieleń w donicach gazonowych.

Sołtys Kartlewa Krzysztof Szechyński wspólnie z mieszkańcami w swoim projekcie pt. „Jedna planeta, jedno życie. Wspólny projekt wspólne życie.” zamontował pojemnik na nakrętki plastikowe w kształcie serca, zgniatarkę na butelki pet, tablicę informacyjną o segregacji śmieci, stół zewnętrzny do tenisa stołowego, ławki oraz piłkochwyty.

Koszt obu inwestycji wyniósł 35000 zł.

red.

powiązane – „Miodowice i Kartlewo dofinansowane”

Przybiernów

Szlakiem cisów

Przybiernów. W niedzielę można pobiegać szlakiem cisów.

Opublikowane

w dniu

Szczegóły na plakacie obok.

red.

powiązane – „Powitanie lata”

Kontynuuj czytanie

Przybiernów

Powitanie lata

Przybiernów. W przyszłą sobotę nad Jeziorem Przybiernowskim.

Opublikowane

w dniu

Szczegóły na plakacie obok.

red.

powiązane – „Będzie rękaw na lotnisku”

Kontynuuj czytanie

Przybiernów

Kartlewo z nową drogą

Przybiernów. Dzisiaj odbył się odbiór końcowy inwestycji pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kartlewo II”.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, inwestycji dofinansowanej umową o przyznaniu pomocy pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim, a Gminą Przybiernów w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Efektem prac jest przebudowa odcinka drogi wynoszącego około 487 m w miejscowości Kartlewo z nawierzchni – betonu asfaltowego wraz ze zjazdami, której efektem będzie wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.

Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Wielobranżowo Handlowe „WAT” za cenę 1 192 774,60 zł brutto i 60 miesięcznym okresem gwarancji.

red.

powiązane – „Będzie rękaw na lotnisku”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie