Connect with us

Goleniów

Czy ENERIS wybuduje w Goleniowie spalarnię?

Goleniów. Firma ENERIS prowadzi z gminą Goleniów rozmowy na temat lokalizacji instalację termicznej utylizacji odpadów komunalnych w Goleniowie.

Opublikowane

w dniu

Potocznie takie instalacje nazywamy spalarniami śmieci, ale to znacznie bardziej zaawansowana technologicznie i czystsza instalacja niż wskazywałaby na to jej potoczna nazwa. Rozmowy w tej sprawie z firmą ENERIS prowadzi gmina Goleniów, co potwierdził nam wiceburmistrz Tomasz Banach. W grę wchodzą dwie lokalizacje – na terenie pomiędzy PEC, a PGK oraz w GPP. Ta pierwsza jest związana z zasilaniem przez spalarnię instalacji PEC w energię. Inwestorem ma być ENERIS, która również chce sfinansować inwestycję.
Informacje te potwierdził nam także pełnomocnik zarządu ENERIS ds. komunikacji Janusz Kamiński. Według niego „…ENERIS ma podpisany list intencyjny ze związkiem R-XXI dotyczący inwestycji na terenach gminnych. Nie ma w tej chwili jednak podjętych żadnych wiążących decyzji związanych z konkretną inwestycją, jej wielkością czy formą prawną. To początkowy etap inwestycji, w którym prowadzimy rozmowy i rozpatrujemy różne możliwości oraz koncepcje…”

Wcześniej te rozmowy prowadził Celowy Związek Gmin R-XXI, ale jak się teraz dowiedzieliśmy od przewodniczącego zarządu związku Jacka Chrzanowskiego, związek nie będzie inwestorem takiej instalacji. Jest natomiast zainteresowany jej powstaniem w dogodnej lokalizacji w stosunku do zakładu w Słajsinie i jej powstanie w Goleniowie byłoby dla związku optymalne. Ilość odpadów podlegających termoutylizacji jaka jest rocznie przekazywana do spalenia przez R-XXI do spalarni w Szczecinie i innych, pozwala na zapewnienie takiej spalarni w Goleniowie surowca. W tym roku do spalenia R-XXI przeznaczy blisko 40 tysięcy ton takich odpadów o kodzie 19.12.12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów.

Instalacja ta mogłaby powstać na terenie bazy PGK w bezpośrenim sąsiedztwie PEC, który w niedługim czasie musi znaleźć inne źródło enegii niż węgiel – może to być gaz oraz energia ze spalania odpadów.

red.

powiązane – „Powiat – bezrobocie w latach 2016-21″

Goleniów

Uwaga – przeniesienie przystanków

Goleniów. Nowa lokalizacja przystanków autobusów, busów i postój TAXI – będzie obowiązywała od poniedziałku, 24 stycznia 2022 r.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, pętla autobusowa, postój busów oraz postój taxi przeniesione zostaną na wyasfaltowany plac przy ul. Kazimierza Pułaskiego, w miejsce gdzie dawniej usytuowany był postój busów.

TYMCZASOWY DWORZEC ZOSTAJE W TEJ SAMEJ LOKALIZACJI z uwagi na brak kolizji z przebudową infrastruktury i zagospodarowania terenu.

red.

powiązane – „Dworzec tymczasowy – zmiana koncepcji”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Urząd ograniczony

Goleniów. Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie wprowadza ograniczenia w obsłudze interesantów.

Opublikowane

w dniu

Od dzisiaj, w Strefie Obsługi Interesanta mogą przebywać tylko 4 osoby, a w Urzędzie Stanu Cywilnego – 2 osoby. Obsługa będzie się odbywać na trzech stanowiskach tylko po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie.

red.

powiązane – „Gotowe, ale zamknięte”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Gotowe, ale zamknięte

Goleniów. Nowe centrum przesiadkowe w Załomiu jest od dawna gotowe, ale … zamknięte.

Opublikowane

w dniu

W tej sprawie list napisła nasza Czytelniczka:

„Od początku rozpoczęcia inwestycji niemal codziennie przechodziłam obok placu budowy. Podziwiałam tempo prac budowlanych oraz sprawną organizację wykonawców. Przy końcu listopada prace zostały zakończone i nastała cisza. Minął grudzień, mija styczeń i nadal trwa cisza. Ostatnio przeczytałam informację rzeczniczki WPKM w Szczecinie, która to obwieściła informację, iż tak naprawdę to nie wiadomo czy Centrum ruszy, ponieważ inwestor nie dopełnił formalności dotyczących finansowania użytkowanych autobusów. Rzekomo trasa przejazdu została wydłużona? i do tej pory nie ma porozumienia gminy Goleniów z gminą Szczecin odnośnie ponoszenia dodatkowych kosztów. Jeżeli jest to prawdą, to kto odpowiada za taki stan rzeczy?. Bardzo chciałabym się dowiedzieć jakie będą dalsze losy tegoż Centrum?”

Jak nam powiedział wiceburmistrz Tomasz Banach, rzeczywiście centrum jest teraz zamknięte z powodu braku działającej komunikacji autobusowej. Gmina nie chce otwierać budynku w obawie przed dewastacją. Według wiceburmistrza Banacha, gmina spełniła wszystkie formlane wymogi by centrum funkcjonowało. Problem leży po stronie miasta Szczecin, które dotychczas nie uruchomiło uzgodnionej komunikacj autobusowej z Załomiem. W tej sprawie gmina wysłała monit do władz Szczecina. Gdy tylko zapowiadana linia ruszy, otwarte też zostanie centrum.

red.

powiązane – „Załom p&r”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie