Connect with us

Aktualności

Co w budżecie 2017?

Blisko 70 mln zł zapisano w projekcie budżetu inwestycyjnego gminy Goleniów na przyszły rok.

Opublikowane

w dniu

Poniżej pełna, zachowana w oryginalnej formie lista planowanych wydatków. Sesja budżetowa odbędzie się w grudniu.

1. Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406, 273, 351 kwota 13.912,00 zł.
2. Budowa centrum przesiadkowego w miejscowości Załom wraz z pętlą autobusową kwota 1.920.000,00 zł.
3. Budowa  zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z wielofunkcyjnym dworcem kolejowo – autobusowym w Goleniowie kwota 1.000.000,00 zł.
4. Realizacja  ścieżek  rowerowych  (Przestrzenna,  Wojska  Polskiego – Armii   Krajowej, Spacerowa) – dokumentacje kwota 150.000,00 zł.
5. Modernizacja dróg w technologii płyt jumbo kwota 1.200.000,00 zł.
6. Dokumentacja ulicy i parkingu za UG, ulic Kalinowej, Bocznej i Wytwórczej na Osiedlu Helenów, ulic Witosa i Puszkina w Goleniowie wraz z  przebudową mostku kwota 400.000,00 zł.
7. Budowa  ulic: S. Starzyńskiego, Rumiankowej, Miętowej i Paproci w Goleniowie wraz z infrastrukturą techniczną etap I kwota 1.500.000,00 zł.
8. Przebudowa ulicy Maszewskiej i Zakładowej w Goleniowie wraz z infrastrukturą techniczną kwota 15.000.000,00 zł.
9. Partycypacja sołectw w modernizacji dróg kwota 3.300,00 zł.
10. Przebudowa ul. Sienkiewicza w Goleniowie kwota 695.000,00 zł.
11. Budowa drogi gminnej wzdłuż Kanału Jankowskiego kwota 2.000.000,00 zł.
12. Modernizacja miejsc parkingowych i ciągów komunikacyjnych kwota 300.000,00 zł.
13. Udrażniane dróg gminnych do działek prywatnych właścicieli kwota 200.000,00 zł
14. Budowa ścieżki rowerowej od ul. Stargardzkiej przez Podańsko w kierunku Danowa kwota 2.074.662,15 zł
15. Budowa ścieżki rowerowej z m. Lubczyna do Goleniowskiego Parku Przemysłowego kwota 1.808.622,47 zł.
16. Budowa  parkingu dla samochodów ciężarowych wraz z infrastrukturą  towarzyszącą na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego w Łozienicy
kwota 4.800.000,00 zł.
17. Budowa przystani kajakowej wraz z zagospodarowaniem terenu i elementami funkcjonalnie związanymi w miejscowości Goleniów w rejonie ul. Konstytucji 3 Maja kwota 98.000,00 zł.
18. Modernizacja cmentarza w Mostach kwota 280.000,00 zł.
19. Budowa lapidarium w miejscowości Załom kwota 150.000,00 zł.
20. Wymiana drzwi wejściowych przy Straży Miejskiej kwota 15.000,00 zł.
21. Modernizacja sali obrad Rady Miejskiej kwota 200.000,00 zł
22. Modernizacja strażnic OSP kwota 8.000,00 zł
23. SP Lubczyna wykonanie parkingu, modernizacja ogrodzenia, wymiana bramy wjazdowej kwota 9.000,00 zł.
24. ZSP Białuń dokumentacja nadbudowy łącznika do sali gimnastycznej kwota 21.000,00 zł.
25. Wykonanie rozbudowy wraz z przebudową Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Goleniowie kwota 2.300.000,00 zł.
26. PP2 modernizacja budynku kwota 23.500,00 zł.
27. PP4 modernizacja budynku kwota 40.000,00 zł.
28. Realizacja Zakładu Aktywności Zawodowej kwota 7.000.000,00 zł.
29. Przebudowa i remont budynku przy ul. Wojska Polskiego w  Goleniowie  na potrzeby Centrum Aktywności Lokalnej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy kwota 4.000.000,00 zł.
30. Rozbudowa i utrzymanie systemu kanalizacji deszczowej na terenie  Gminy Goleniów kwota 100.000,00 zł.
31. Projekt "Otwarte Bramy" szlak turystyczny w mieście Goleniów – etap II kwota 8.000.000,00 zł.
32. Dokumentacje i wykonanie oświetlenia ciągów komunikacyjnych w mieście  Goleniów kwota 300.000,00 zł,
33. Dokumentacje i wykonanie oświetlenia ciągów komunikacyjnych w terenie  wiejskim Gminy Goleniów kwota 450.000,00 zł
34. Place rekreacyjno – sportowe na terenie Gminy Goleniów kwota 300.000,00 zł.
35. Place zabaw w ramach funduszy sołeckich kwota 282.685,53 zł.
36. Prace modernizacyjne świetlic  w ramach funduszy sołeckich kwota 16.187,00 zł.
37. Adaptacja budynku wieży wodnej oraz budynku dawnej rampy wyładowczej na funkcje obiektu Rampa – Kultura w Goleniowie kwota 5.000.000,00 zł.
38. Zabezpieczenie ruin kościoła św. Jerzego przy ulicy Szczecińskiej w Goleniowie I etap kwota 50.000,00 zł.
39. Konserwacja zabytków Gminy Goleniów (mury obronne i wieża Tarnówko) kwota 500.000,00 zł.
40. Mury obronne i teren wokół ruin kościoła św. Jerzego przy ulicy  Szczecińskiej w Goleniowie kwota 1.400.000,00 zł.
41. Nabycia terenów pod drogi, regulacje nieruchomości, odszkodowania kwota 837.100,00 zł.
42. Objęcie udziałów w GTBS na budowę nowych bloków oraz mieszkań socjalnych kwota 2.765.000,00 zł,
43. Zakupy oprogramowania do UG i sprzętu komputerowego kwota 300.000,00 zł.
44. Zakup samochodu dla OSP Lubczyna w ramach RPO kwota 300.000,00 zł,
45. Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego kwota 140.000,00 zł.
46. Rezerwy inwestycyjne i rezerwa na fundusz partycypacyjny kwota 300.000,00 zł,
47. SP 2 zakup klimatyzatorów do sali komputerowej i oprogramowania LIBRUS kwota 14.000,00 zł,
48. SP Krępsko zakup 2 klimatyzatorów kwota 7.500,00 zł.
49. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Goleniowskim dotacja dla powiatu kwota 1.210.170,00 zł
50. Zakupy inwestycyjne w ramach funduszy sołeckich w gospodarce komunalnej kwota 6.000,00 zł.
51. Dotacje na zabytki kwota 50.000,00 zł.
52. Zakupy inwestycyjne OSiR-u: monitoring, nagłośnienie, sprzęt na plażę w Lubczynie kwota 85.000,00 zł.

Kliknij aby skomentować

You must be logged in to post a comment Login

Dodaj komentarz

Aktualności

KONDOLENCJE

Opublikowane

w dniu

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Krysi Augustynowicz.
Rodzinie oraz Najbliższym składamy najszczersze wyrazy współczucia i słowa otuchy w trudnych chwilach.

Akcjonariusze, Zarząd oraz Pracownicy Asprod S.A.

Kontynuuj czytanie

Aktualności

Sztandar dla goleniowskiego ZK

Goleniów. Wczoraj uroczyście nadano i poświęcono sztandaru Zakładu Karnego w Goleniowie.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje parafia pw. Św. Katarzyny, rozpoczęcie uroczystości nastąpiło o godzinie 13:00 Mszą Świętą, której przewodniczył ks. Adam Staszczak SChr – kapelan Zakładu Karnego w Goleniowie.

Po Mszy o godz. 13:45 nastąpił przemarsz zaproszonych gości na Planty, gdzie odbyła się uroczystość nadania sztandaru oraz ceremonia złożenia wieńców pod Pomnikiem Niepodległości na Placu Rotmistrza Witolda Pileckiego. W uroczystościach wzięła udział wiceminister sprawiedliwości Katarzyna Frydrych, wysoko postawieni przedstawiciele Służby Więziennej, a także innych służb mundurowych.

Była to – według dyrektora ZK Goleniów płk. Jarosława Korolczuka – jedna z najważniejszych chwil w historii goleniowskiej jednostki penitencjarnej: „Sztandar to symbol wartości, symbol zjednoczenia funkcjonariuszy we wspólnym dziele” – podsumował płk. Korolczuk.

red.

powiązane – „Sztandar dla ZK”

Kontynuuj czytanie

Aktualności

Czym jest recepta elektroniczna i co warto wiedzieć na jej temat?

Materiał partnera. W 2020 roku recepty elektroniczne zostały wprowadzone jako alternatywa dla tradycyjnych recept papierowych. Nie wszyscy pacjenci wiedzą o tym, że można otrzymać je zarówno podczas wizyty w stacjonarnym gabinecie lekarskim, jak i podczas teleporady. Na jakich zasadach funkcjonują recepty online?

Opublikowane

w dniu

Kto może zdecydować się na teleporadę?

Popularność telemedycyny zdecydowanie rozwinęła się w czasach pandemii. To właśnie wtedy telekonsultacje stały się najpowszechniejszą formą kontaktu pacjentów z lekarzami. Teleporada nie straciła na popularności pomimo poprawy sytuacji sanitarnej.

Często korzystają z niej osoby, które mieszkają w niewielkich miejscowościach, gdzie dostęp do lekarzy specjalistów jest bardzo ograniczony. Dzięki telemedycynie mogą oni nie tylko omówić z lekarzem swoje problemy, ale także otrzymać receptę elektroniczną oraz zalecenia lekarskie.

Trzeba pamiętać o tym, że lekarz, który udziela teleporady, nie zawsze wystawi e-receptę zgodnie z życzeniem pacjenta. Jeśli uzna, że ten potrzebuje dodatkowych badań bądź też żaden lek na receptę nie jest mu potrzebny, może odmówić wystawienia dokumentu.

Niektórzy pacjenci wciąż dość nieufnie podchodzą do usług medycznych świadczonych przez teleporady. Trzeba tymczasem wspomnieć, że praktycznie niczym nie różnią się one od tradycyjnych wizyt – z tym, że pacjent nie staje z lekarzem twarzą w twarz. Do postawienia trafnej diagnozy w zdecydowanej większości przypadków wystarczy zwykła rozmowa. Jeśli zaś specjalista uzna, że potrzebne będą dokładne oględziny, to zostaniemy o tym poinformowani.

Czym są recepty online?

Mimo tego że recepty online funkcjonują na polskim rynku już od ponad trzech lat, wciąż nie wszyscy pacjenci wiedzą, na czym dokładnie polega proces ich wystawiania i realizacji.

Pacjent, który odbył wizytę u lekarza bądź też teleporadę, po zakończeniu konsultacji otrzymuje na swój telefon czterocyfrowy kod – może także otrzymać kod QR na swój adres mailowy. W aptece wystarczy podać farmaceucie ów kod wraz ze swoim numerem pesel. Osoby, które posiadają na swoim telefonie zainstalowaną aplikację mobilną internetowego konta pacjenta, za jej pośrednictwem także mogą uzyskać dostęp do wystawionej recepty.

Pacjenci, którzy nie dysponują dostępem do internetu, a co za tym idzie, nie mają założonego profilu Internetowego Konta Pacjenta, e-receptę otrzymają od lekarza jako papierowy wydruk z kodem kreskowym. Wystarczy, że w celu realizacji leku przedstawią go w aptece.

Jak otrzymać receptę bez wychodzenia z domu?

Już od dawna stacjonarne wizyty w gabinecie lekarskim nie są jedyną dostępną formą kontaktu ze specjalistą. Pacjent, który posiada dostęp do internetu, konsultacje lekarską może odbyć za pośrednictwem wideokonsultacji, czatu lub rozmowy telefonicznej. W internecie funkcjonują także specjalne strony internetowe, na których pacjent w celu uzyskania recepty na interesujący go lek, musi wypełnić szczegółowy formularz, z którym następnie zapoznaje się lekarz.

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie