Connect with us

Goleniów

Chętnych więcej niż mieszkań

Goleniów. Dzisiaj zakończyło się przyjmowanie wniosków o najem mieszkań na osiedlu „Nowy Helenów”.

Opublikowane

w dniu

Jak nam powiedziała prezes GTBS Izabela Frynas, wpłyneło ponad 190 wniosków o najem mieszkania, a do rozdysponowania jest ich 60.

Teraz kompletne wnioski będą podlegać ocenie punktowej, liczba punktów decydować będzie o kolejności umieszczenia wnioskodawcy na liście w danym naborze i ostatecznie o ewentualnym zawarciu umowy podnajmu.
Lista osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy podnajmu, odrębnie dla każdego naboru ogłoszona będzie na stronie Spółki tbs.goleniow.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Spółki oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki Goleniowskie TBS.
Umowy podnajmu zostaną zawarte z osobami, które uzyskały najwyższą pozycję na liście w danym naborze.
O miejscu umieszczenia na liście decyduje liczba uzyskanych punktów, w przypadku równej liczby punktów data złożenia wniosku, w przypadku jednakowej daty złożenia wniosku decyduje wysokość dochodu przy założeniu, że dochód niższy ma pierwszeństwo.
Osoby zakwalifikowane w danym naborze, z którymi nie zostały zawarte umowy podnajmu umieszcza się na liście rezerwowej. Lista rezerwowa jest wspólna.
Zawarcie umowy podnajmu będzie związane z obowiązkiem uiszczenia przed podpisaniem umowy kaucji zabezpieczającej należności z tytułu najmu w wysokości 12 krotności czynszu najmu obowiązującego na dzień zawarcia umowy.
Goleniowskie TBS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia naboru wniosków bez podania przyczyny, bądź zmiany treści ogłoszenia o naborze jak również do zamknięcia naboru bez rozstrzygnięcia.

red.

powiązane – „Ostateczne wyniki wyborów w powiecie”

Goleniów

Krzyż bez Chrystusa

Goleniów. Ktoś zniszczył figurę Chrystusa na krzyżu stojącym przy komendzie Straży Pożarnej.

Opublikowane

w dniu

Do profanacji doszło 16 kwietnia kwadrans przed godz. 23.00. Według nieoficjalnych informacji, kamera monitoringu zainstalowana przy skrzyżowaniu ulic Adersa i Konopnickiej nie zarejestrowała samego zdarzenia, ale uchwyciła mężczyznę oddalającego się w tym czasie z miejsca gdzie stoi krzyż.

red.

powiązane – „Po wyborach – analiza”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Pogodna przebudowana

Goleniów. Wczoraj odbył się odbiór techniczny ulicy Pogodnej w Kliniskach Wielkich po przebudowie.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, zakres inwestycji obejmował wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej i kostki betonowej z rozszerzoną fugą wypełnioną kruszywem, wykonanie zjazdów i chodników z kostki betonowej oraz wykonanie kanału technologicznego. Roboty budowlane zrealizowała firma STERN Dawid Chudziak z Żółwiej Błoci. Całość inwestycji kosztowała 1 246 416,65 zł.
Na inwestycję Gmina Goleniów otrzymała dofinansowanie z PROW w wysokości 738 020,00 zł., co stanowi 63,63% środków kwalifikowanych.

red.

powiązane – „Po wyborach – analiza”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Lasy zagrożone

Goleniów. Nadleśnictwo Kliniska informuje, ze pojawiło się zagrożenie dla trwałości fragmentu lasów podlegających jego administracji.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje nadleśnictwo, nadmierny rozwój liczebności gąsienic barczatki sosnówki zagraża borom sosnowym na terenie leśnictw Pucko i Strumiany. Prowadzone prace prognostyczne i obserwacje potwierdziły rozwijanie się tzw. „gradacji” tego owada. Liczby gąsienic zagrażające życiu drzew zostały przekroczone. Dlatego została podjęta decyzja o zastosowaniu środka biologicznego w celu ograniczenia liczebności gąsienic barczatki sosnówki. Mapka pola zabiegowego – obok.

Środek FORAY 76B jest bezpieczny dla innych organizmów i nie stanowi zagrożenia dla owadów zapylających. Przewidywany termin wykonywania zabiegów agrolotniczych – od 22 kwietnia 2024 r. do 20 maja 2024r. Warunkiem wykonywania lotów samolotu DROMADER będą: odpowiednia temperatura powietrza oraz siła wiatru. Przeloty samolotu będą się odbywały w godzinach porannych oraz przed wieczorem. Ze względu na brak okresu karencji wstęp na tereny opryskiwane będzie możliwy po wyschnięciu podanego preparatu na igłach i liściach.

red.

powiązane – „Po wyborach – analiza”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie