Connect with us

Goleniów

Cateringowy protest

Goleniów. Pracownice przedszkolnych kuchni protestują przeciwko planom likwidacji ich miejsc pracy, a burmistrz zapowiada zmiany od 1 lipca i 3 mln zł oszczędności.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Jak podaje PR Szczecin, chodzi o placówki Gminy Goleniów, w których wyżywienie stacjonarne ma zostać zastąpione wyżywieniem cateringowym. O planach likwidacji kuchni jej pracownice dowiedziały się nieoficjalnie. Jak mówi jedna z kucharek, ich pisemny protest wspierają już także rodzice dzieci uczęszczających do goleniowskich przedszkoli.

  • Dziękujemy, że rodzice wspierają i bardzo chwalą. Robimy wszystko, jeśli chodzi i dzieci i wyżywienie. Zawsze coś nowego wprowadzamy. To dla nas przykre. Po tylu latach pracy, niektóre panie są od początku, być może stracimy prace. Nie wiadomo, jak się to potoczy – mówi radiu kucharka.

Plany likwidacji kuchni w przedszkolach potwierdził rozgłośni urząd Gminy w Goleniowie. Zdaniem rzecznika urzędu Cezarego Martyniuka, ostateczna decyzja w tej sprawie jednak jeszcze nie zapadła.

  • Taki pomysł jest rozważany. Przyczyną są oczywiście wysokie koszty osobowe związane z prowadzeniem kuchni przy zatrudnieniu na etaty osób tam pracujących. Decyzja jest w ręku burmistrza. To on podejmie ostatecznie decyzję. Trudno mi przesądzać, jaka ona będzie – powiedział Martyniuk.

Do negocjacji w tej sprawie z burmistrzem Goleniowa według radia planują włączyć się także Rady Rodziców kilku przedszkoli oraz część radnych Gminy Goleniów.

Wygląda jednak na to, że wbrew twierdzeniem rzecznika, burmistrza już decyzje podjął i od 1 lipca nowy model funkcjonowania kuchni zostanie wdrożony. W tej sprawie na stronie fb gminy (nie ma jej natomiast na opłacanym z pieniędzy gminnych podatników prywatnym, propagandowym profilu fb burmistrza Krupowicza) pojawiła się taka oficjalna informacja:

„Odpowiedzialne podejście do kwestii żywienia najmłodszych jest jednym z priorytetów Gminy. Jest to pierwszy warunek przy szukaniu oszczędności budżetowych.
Biorąc pod uwagę fakt, że koszty funkcjonowania przedszkoli samorządowych (a co za tym idzie dotacji na przedszkola niepubliczne) w naszej Gminie są najwyższe w województwie, jedną z propozycji działań Burmistrza jest przekazanie kuchni będących na terenie trzech przedszkoli podmiotom zewnętrznym.
Nie oznacza to, że kuchni we wspomnianych przedszkolach nie będzie. W przetargu preferowane będą podmioty, które zgodzą się na funkcjonowanie kuchni na miejscu.
Wieloletnie doświadczenia Gminy Goleniów z prowadzeniem kuchni przez podmioty zewnętrzne w przedszkolach i szkołach, w tym dla dzieci z orzeczeniami do kształcenia specjalnego, z alergiami i nietolerancjami itp. – udowadniają, że przy odpowiednich zapisach w umowie, zapewniona jest odpowiednia jakość świadczonej usługi.
Oszczędności wynikające ze zmiany modelu prowadzenia kuchni w przedszkolach wyniosą ok 3 mln zł. Nowy model funkcjonowania kuchni zostanie wdrożony z dniem 1 lipca 2021 r.
ZMIANY W FUNKCJONOWANIU JEDNOSTEK OŚWIATY W NASZEJ GMINIE – DLACZEGO SĄ NIEZBĘDNE?
Poczynając od ogromnych kosztów, jakie Gmina poniosła z powodu zmiany polskiego ustroju szkolnego, obserwuje się systematyczne przerzucanie kosztów funkcjonowania edukacji przez rząd na samorządy.
Jeszcze kilka lat temu subwencja rządowa starczała na zarobki nauczycieli i zostawało ok 7 % środków na inne zadania (utrzymanie budynków, wynagrodzenia administracji szkolnej, media, remonty, inwestycje itp.). W roku 2020 koszt wynagrodzenia nauczycieli stanowił ok. 112 % subwencji. Oznacza to, że koszty wszelkich innych zadań Gmina Goleniów ponosiła ze środków własnych. W poprzednim roku stosunek wszystkich wydatków do przekazanej subwencji wyniósł ok. 225%, czyli Gmina wydała na edukację ze środków własnych prawie 40 mln zł.”

red.

powiązane – „Powody procesu z gminą”

Goleniów

Postępowanie zawieszone

Goleniów. Zofia Machnicka zgodziła się na zawieszenie prywatnego postępowania sądowego w wytoczonej przez nią sprawie przeciwko gminie Goleniów.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Jak nam powiedziała Zofia Machnicka, doszło do tego na wniosek reprezentującej wspólnotę mieszkaniową Kościuszki 3 kancelarii prawnej. Pod koniec marca prawnicy z tej kancelarii oraz prawnicy reprezentujący gminę spotkali się by uzgodnić postępowanie w spornej kwestii ratowania budynku przy ul. Kościuszki 3. Strona gminy chciała by Machnicka wycofała swój pozew, ale prawnicy wspólnoty się na to nie zgodzili, przystając jedynie na jego półroczne zawieszenie. Innych istotnych uzgodnień wspomniane spotkanie nie przyniosło.

W przyszłym tygodniu mają się spotkać powołani przez gminę eksperci oraz przedstawiciele GTBS by omówić stronę techniczną sprawy, aktualny stan budynku i kroki jakie należy podjąć – bez udziału przedstawicieli wspólnoty Kościuszki 3.

Nadal nie ma ostatecznej decyzji (z uwzględnieniem odwołań) Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Hanny Krugły, co do dalszych losów zagrożonego bloku.

red.

Powiązane – „Kościuszki 3 – rozmowy dwustronne”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Humus za czarnoziem

Goleniów. Komunalne PGK chce wykorzystać do rekultywacji wysypiska w Podańsku humus z komunalnego GWiK.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Jak nam powiedział prezes PGK Andrzej Cieśliński, kierowana przez niego spółka planuje w tym roku zakończenie rekultywacji tego nieczynnego od lat wysypiska. W jej projekcie jest zapisane, że w końcowej fazie ma być tam wykorzystany czarnoziem. Ponieważ jest on znacznie droższy niż humus, który jest produktem ubocznym na prowadzonej przez GWiK goleniowskiej oczyszczalni ścieków, PGK chce uzyskać zgodę urzędu marszałkowskiego na zamianę – humus za czarnoziem. Według prezesa Cieślińskiego PGK zaoszczędziła by na tej zamianie sporo ponad 100 tys zł.

red.

powiązane – „Rekultywacja na… zabytkowym cmentarzysku.”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Burmistrz zrezygnował z dialogu

Goleniów. Brak budżetu w Goleniowie to brak dialogu ze strony burmistrza i jego urzędników – mówił Radiu Szczecin opozycyjny radny.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Goleniów jest jedyną gminą w Zachodniopomorskiem, której plan wydatków i dochodów musi ustalić Regionalna Izba Obrachunkowa – projekt budżetu przygotowany przez burmistrza Roberta Krupowicza nie uzyskał akceptacji większości radnych.

Jak podaje PR Szczecin, radni zarzucali m.in. nietrafione inwestycje – tłumaczyli, że w pandemii nie można kosztem inwestycji w chodniki, drogi czy szkoły, budować kortów do tenisa. Z kolei według władz gminy, radni mieli polityczne motywacje, aby nie doszło do uchwalenia budżetu.

  • Burmistrz powinien brać odpowiedzialność za to, co się dzieje – mówił radiu radny Ł. Mituła. – Oceniam to negatywnie jako brak chęci do dialogu z Radą Miejską. Mam wrażenie, że burmistrz postanowił, że woli, żeby instytucja zewnętrzna podjęła decyzję i zrezygnował z dialogu, który przypisany jest dla lokalnej demokracji, więc odczytuję to bardzo negatywnie.

Rzecznik prasowy burmistrza Cezary Martyniuk odmówił radiu komentarza w tej sprawie.

red.

powiązane – „Opozycja rządzi?”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie