Connect with us

Goleniów

Burmistrz inspektora przyjmie

Goleniów. O naborze na stanowisko inspektora ds. mediów
informuje gmina.

Opublikowane

w dniu

Chodzi o stanowisko niespodziewania zwolnione niedawno przez Cezarego Martyniuka, a teraz czasowo obsadzone przez Annę Szczerbę – do czasu rozstrzygnięcia naboru. Inspektor ma podlegać bezpośrednio burmistrzowi.

Jak czytamy w BIP urzędu, do zadań inspektora mają należeć:

1) opracowanie i koordynowanie polityki informacyjnej gminy w środkach masowego przekazu oraz w mediach społecznościowych:
a) planowanie rozwoju komunikacji w kanałach social media,
b) tworzenie i publikowanie treści postów, grafik, plansz informacyjnych, zdjęć, filmów w mediach społecznościowych,
c) redagowanie angażujących postów oraz późniejsze moderowanie dyskusji i odpowiadanie na pytania,
d) opracowanie i zarządzanie kampaniami promującymi gminę,
e) monitorowanie i analiza publikacji o gminie Goleniów publikowanych w środkach masowego przekazu,
f) organizowanie odpowiedzi na krytykę prasową dotyczącą burmistrza gminy Goleniów oraz podejmowanych decyzjach dotyczących gminy,
g) organizowanie i obsługa konferencji prasowych burmistrza gminy Goleniów;

2) obsługa medialna wydarzeń i imprez gminnych;

3) współudział w opracowywaniu harmonogramów spotkań burmistrza gminy Goleniów oraz harmonogramu wizytacji oficjalnych delegacji przebywających na terenie Gminy;

4) redagowanie i zarządzanie treścią stron internetowych związanych z promocją Goleniowskiego Parku Przemysłowego;

5) Odpowiedzialność za komunikację między Urzędem Gminy i Miasta w Goleniowie a inwestorami Goleniowskiego Parku Przemysłowego:
a) utrzymywanie kontaktów z inwestorami, innymi instytucjami oraz wskazanymi przez inwestorów podmiotami,
b) projektowanie dedykowanych mailingów do przedsiębiorców,
c) współpraca przy sporządzaniu i aktualizacji miejskiej oferty inwestycyjnej,
d) prezentowanie ofert oraz walorów inwestycyjnych Gminy i podmiotów z nią współpracujących w mediach;

6) kreowanie wizerunku Gminy Goleniów w głównych programach, eventach i wydarzeniach:
a) GAP,
b) Goleniowska Mila Niepodległości,
c) Urodziny Goleniowa,
d) Goleniów CUP,
e) program prewencyjny „inwestuję w bezpieczeństwo” i inne;

7) Projektowanie i skład katalogów, broszur, folderów informacyjnych, promocyjnych i innych materiałów poligraficznych wydawanych przez Urząd gminy Goleniów.

Do uprawnień inspektora należą:

  • używanie pieczątki osobowej z tytułem inspektora ds. mediów,
  • wgląd do wszystkich dokumentów mających związek z wykonywanymi obowiązkami.

Oferty można składać do 7 czerwca.

red.

powiązane – „Burmistrz stawia na kobiety”

Goleniów

Od 1 grudnia za śmieci 30 złotych.

Goleniów.Przed chwilą radni na sesji uchwalili zaproponowaną przez Burmistrza Roberta Krupowicza podwyżkę ceny za odbiór odpadów komunalnych z 12 na 30 złotych.

Opublikowane

w dniu

Nowa cena będzie obowiązywała od 1 grudnia, na tej samej sesji radni nie przyjęli propozycji radnych opozycyjnych w której nowa cena za odbiór odpadów komunalnych wynosiłaby 20 złotych. Według zapewnień Wiceburmistrza Banacha jeszcze dzisiaj PGK ma wznowić odbiór odpadów komunalnych.

Cała sesja była wnikliwie obserwowana przez przedstawicieli wielu poza goleniowskich mediów.

Red

powiązane – „Kryzys potrwa – odpowiada burmistrz”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

W piątek nadzwyczajna sesja śmieciowa.

Goleniów.W najbliższy piątek radni spotkają się na nadzwyczajnej sesji zwołanej na wniosek burmistrza.

Opublikowane

w dniu

Tematem będą propozycje uchwał przygotowane przez burmistrza mające rozwiązać „kryzys śmieciowy”. Sesja rozpocznie się o 9:00.

Kolejny tydzień Goleniów i gmina coraz bardziej „zatapiają” się w nieodbieranych śmieciach. Najbardziej widoczne to jest na ulicach gdzie uliczne kosze są mocno przepełnione.

Gdyby taka sytuacja potrwała jeszcze dłużej gminie grozi zarząd komisaryczny, który może wprowadzić Wojewoda.

powiązane – „PGK – w każdej chwili jesteśmy gotowi odbierać śmieci”

red.

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Wadium przepadło

Goleniów. Firma PPRI MAZUR zrezygnowała z zakupu działki w GPP.

Opublikowane

w dniu

W związku z tym burmistrz w swoim zarządzeniu postanowił o odstąpieniu od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Łozienica na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego, w skład której wchodzi działka oznaczona numerem ewidencyjnym 55/8 o powierzchni 1,7775ha, z Firmą MAZUR SPECJALISTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH z siedzibą w Łozienicy przy ulicy Prostej nr 26, która została ustalona nabywcą ww. nieruchomości w drodze przetargu publicznego nieograniczonego w dniu 12 sierpnia 2021r.

Wpłacone wadium w kwocie 130.680zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych) nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz gminy. Działka natomiast będzie ponownie wystawiona na sprzedaż.

red.

powiązane – „Kryzys potrwa – odpowiada burmistrz”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie