Connect with us

Osina

990 m wyremontowanej drogi.

Osina. Starosta goleniowski Tomasz Stanisławski podpisał dzisiaj umowę na przebudowę drogi powiatowej o długości 990 metrów.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje powiat, zakres opracowania przebudowywanej drogi obejmuje odcinek od skrzyżowania z drogą wspomagającą drogi krajowej S6, a kończy się przed miejscowością Bodzęcin.

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego funkcjonowania drogi powiatowej oraz poboczy z kruszywa. Należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe wraz z koniecznymi opiniami i warunkami technicznymi, uzyskać wszelkie uzgodnienia, pozwolenia i zezwolenia

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Bodzęcin. Całe zamierzenie inwestycyjne związane jest z poprawą infrastruktury drogowej na drodze powiatowej, poprawą bezpieczeństwa i komfortu poruszających się samochodami. W ramach przedmiotowego zadania planuje się wykonanie odcinka drogi o długości ok. 990 m. Szerokość drogi przyjęto jako 5m na odcinku od km 0+050,0 do km 0+540,0 oraz szerokość 5,5m na pozostałych odcinkach inwestycji.

Zadanie zostanie zrealizowane przez firmę Emulex ze Stargardu w terminie 30 tygodni od dnia podpisania umowy. Kwota: 1.979.208,25 zł.

red.

powiązane – „Ruszają przebudowy”

Osina

„Asfaltowali” w Osinie

Osina. Wczoraj w ramach położona została nowa nawierzchnia bitumiczna na drodze powiatowej Nr 4166Z przechodzącej przez Osinę.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, w ramach zadania przebudowywane są miejsca parkingowe i chodniki położone na byłym osiedlu popegeerowskim. Efekty prac można już zauważyć.
Wartość prowadzonej inwestycji wynosi 2.553.172,49 zł, z czego 1.764.000,00 zł stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

Termin wykonania inwestycji ubiega 30.11.2023 r.

red.

powiązane – „Ostateczne wyniki wyborów w powiecie”

Kontynuuj czytanie

Osina

Co za 7,2 mln zł?

Osina. W VIII edycji Programu Inwestycji Strategicznych z Rządowego Funduszu Polski Ład, gmina Osina otrzymała dofinansowanie w wysokości 7.200.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa odcinków drogi Nr 4161Z wraz z infrastrukturą towarzyszącą.”

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, zadanie dotyczy przebudowy odcinków drogi powiatowej Nr 4161Z Kikorze – Jenikowo łączącej miejscowości Kikorze, Osina, Węgorzyce. Zakres prac obejmuje przebudowę nawierzchni drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wykonanie niezbędnych prac na przebudowywanym odcinku. Miejscowość Osina stanowi miejscowość gminną i zamieszkuje około 30 % mieszkańców gminy. Droga stanowi m.in. dojazd do budynków mieszkalnych, osiedli mieszkaniowych, obiektów użyteczności publicznej tj.: Urzędu Gminy, świetlic wiejskich, biblioteki, szkoły podstawowej i przedszkola, ośrodka zdrowia oraz do podmiotów handlowych i przemysłowych, jak również terenów inwestycyjnych objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Z drogi korzystają również pozostali mieszkańcy naszej gminy i okolicznych miejscowości, gdyż stanowi ona dojazd do miejsc pracy i do przystanku kolejowego zlokalizowanego w Osinie. Inwestycja znacząco podniesie poziom życia i bezpieczeństwa mieszkańców zarówno miejscowości Kikorze, Osina, Węgorzyce jak również innych miejscowości gminnych, korzystających z tego połączenia. Ponadto droga ma znaczenie strategiczne, gdyż w sezonie letnim stanowi alternatywną trasę dla podróżujących z południa Polski nad morze.

Przewidywana wartość Inwestycji wynosi 7.582.000,00 zł, z czego dofinansowanie wnioskowane przez Wójta Gminy Osina Krzysztofa Szwedo stanowi niemal 95 % wartości inwestycji.

Ponadto ww. inwestycja stanowić będzie dalszy etap realizacji zadania pn.” Przebudowa odcinka drogi Nr 4161Z wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, które to zadnie jest objęte dofinansowaniem o wartości 3.499.500,00 zł z VI edycji Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład dla gmin popegeerowskich. Przewidywana wartość inwestycji wynosi 3.571.000,00 a wartość dofinansowania stanowi 98 % przewidywanej wartości inwestycji.

Łącznie w dwóch edycjach (VI i VIII )Programu Inwestycji Strategicznych FIS Polski Ład Gmina Osina otrzymała 10 699 500 zł dofinansowania na przebudowę drogi Nr 4161Z relacji Kikorze – Węgorzyce wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

red.

powiązane – „Miesiąc Różańca Świętego”

Kontynuuj czytanie

Osina

Można pić

Osina. Woda z wodociągu Osina jest już zdatna do spożycia.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Goleniowie w komunikacie z dnia 22.09.2023r. w sprawie przydatności wody do spożycia z wodociągu Osina, gm. Osina, pow. goleniowski zaopatrującego 1162 mieszkańców miejscowości: Osina, Krzywice, Przypólsko, k. Przypólsko, Kałużna, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Goleniowie po zapoznaniu się
z wynikami badania próbek wody pobranych w dniu 20.09.2023r. stwierdził, że woda spełnia
wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

W związku z powyższym:

  1. Woda z kranu może być spożywana i używana do przygotowania posiłków.
  2. Woda może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych
    i prania.
  3. Woda nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych zranień.
  4. Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych, tj. WC

red.

powiązane – „Woda niezdatna do…”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie