Connect with us

Goleniów

61 skarg na burmistrza, za śmieci bez zmian.

Goleniów. Większość porządku obrad najbliższej sesji rady miejskiej zajmą uchwały w sprawie skarg na burmistrza.

Opublikowane

w dniu

Jest ich ponad 60. Ponadto jedna dotyczy skargi na byłą przewodnicząca komisji skarg i wniosków.
W środę 9 września radni zajmą się też na wniosek burmistrz powracającą z poprzedniej sesji nieuchwaloną wtedy uchwałą w sprawie zwiększenia wydatków w budżecie o 3.115.000,00 zł z tytułu wzrostu kosztu systemu
odbioru i zagospodarowanie odpadów w 2020 roku, zgodnie z wynikami otwartego postępowania zamówień publicznych, które wygrało komunalne PGK. Przegłosowanie tej uchwały ma umożliwić zawarcie umowy z PGK, która wygasa 11 września i ciągły odbiór śmieci.
Również burmistrz zaproponuje zwiększenie stawek podatku od nieruchomości w roku 2021 o 3.9%. Natomiast na wniosek Komisji Budżetu i Gospodarki Gminnej ds. oceny potrzeb na obszarach wiejskich gminy, stanie uchwała w sprawie zwiększenia o 1,2 mln zł wydatków budżetu utwardzenie dróg na obszarach wiejskich.
W porządku obrad nie ma propozycji zmiany stawki za odbiór odpadów komunalnych.

red.

powiązane – „O kryzysie śmieciowym i politycznym w gminie”

Goleniów

Węzeł do likwidacji

Goleniów. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Goleniowie systematycznie realizuje działania mające na celu poprawę czystości powietrza w mieście, m.in. poprzez modernizację infrastruktury ciepłowniczej.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje spółka, jednym z tych działań jest likwidacja grupowego węzła cieplnego Grunwaldzka 5, dzięki której zmniejszy się produkcja energii o 691 GJ, a w konsekwencji zmniejszy się również emisja dwutlenku węgla (CO2) do atmosfery o 69Mg w ciągu roku.

Prezes zarządu Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie pani Emilia Niemyt oraz prezes zarządu PEC Goleniów pan Tomasz Majewski podpisali w siedzibie WFOŚiGW w Szczecinie umowę pożyczki na realizację zadania pod nazwą „Budowa nowego zawierającego węzły indywidualne systemu zasilania w ciepło zastępującego dotychczasowy system zasilany z węzła grupowego Grunwaldzka 5”.

Przedmiotem wniosku jest likwidacja węzła grupowego i budowa dziesięciu nowoczesnych indywidualnych węzłów cieplnych. Obejmie także wymianę zewnętrznej instalacji odbiorczej wykonanej w technologii tradycyjnej w kanałach żelbetowych na sieć wysokich parametrów wykonaną z rur preizolowanych. Długości sieci wyniesie 0,5 km, a wartość inwestycji 1.103.600,00 zł, z dofinansowaniem w kwocie 987,6 tys. zł. Zadanie jest już realizowane. Jego zakończenie zaplanowano na 15 września 2022 r.

red.

powiązane – „Cena ogrzewania”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Nocleg w szałasie

Goleniów. Nadleśnictwo Goleniów by sprostać wymaganiom, jak również móc zaoferować szerszą gamę możliwości korzystania z terenów leśnych przez turystów zamontowało w terenie szałas drewniany typu –shelter-.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje nadleśnictwo, widoczne na zdjęciu zadaszenie pozwoli schronić się turystom na czas nocowania w terenie leśnym w wyznaczonym do tego obszarze zgodnie z wdrożonym programem przez Nadleśnictwo pn: „Zanocuj w Lesie”.

Obecny na fotografii –shelter- umiejscowiony jest na terenie leśnictwa Widzieńsko na polanie za leśniczówką.

red.

powiązane – „Sokół na szkoleniu”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Zjazd dyrektorów

Goleniów. Ponad 40 dyrektorów zakładów aktywności zawodowej przyjechało do Goleniowa na ogólnopolski zjazd Związku Pracodawców ZAZ.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, Zakład Aktywności Zawodowej Goleniów gościł ich jako jeden z najmłodszych w Polsce, największych i wielowydziałowych, a zarazem najbardziej dynamiczny i nowoczesny. Obcenie w ZAZ-ie w Goleniowie pracuje już 130 niepełnosprawny.

red.

powiązane – „Unikalny system 40 robotów”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie